Pagina's

zaterdag 21 juli 2012

Afdelingsvergadering 6 juli 2012

Fietsersbond Brussel-Zuid
Vergadering bij Kris en Ruth, 06/07/12

Aanwezigen :  Kris Vh, Kris Vs, Johan, Rudi, Geert, Ruth, Manuela en Bart
 Verontschuldigd :  Ludo, Gerina, Alain

Welkom aan Johan, een ware Sint-Gillenaar !!
Kris VS verontschuldigd zich voor hen die zich hadden vergist van datum en/of locatie, de Pianofabriek is tijdens de zomermaanden gesloten na 20u. Johan komt de Sint-Gillenaren versterken.

Subsidiedossiers
Vorst heeft 1000 euro werkingsmiddelen beloofd.
Sint-Gillis: Kris Vs gaat nog eens bellen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden.

Verkiezingsproject:
Op 19/09 organiseren Fietsersbond en GRACQ Brussel al een verkiezingsdebat, die week is dus ingenomen. De grote zaal in de Pianofabriek is vrij op 27/09 en op 02/10, de algemene voorkeur gaat uit naar 02/10. Centraal thema: veilig stallen.
Om vaart in de avond te brengen, zorgen we voor een aantal rubrieken, en een presentatie in een soort 7e-dagstijl.
Een politieagent (uitnodigen via Jutta/Kris Vs) legt uit hoe een fiets goed vast te maken, en wat te doen bij diefstal (aangifte, online aangifte, verlorenfietsen.be…)
Liesbeth van Cyclo (uitnodigen via Alain) kan uitleggen wat Cyclo kan doen, en waar het nog beter kan.
Anne Burghers van Fietsersbond (uitnodigen door Kris Vs)
Ulric van gemeente St-Gillis (via Ruth) over de plannen
4 St-Gillise politici van verschillende partijen kunnen hun voorstellen uit de doeken doen. Vooral de PS moet absoluut komen (want wellicht incontournable). Alain selecteert en nodigt uit.
Kris Vh vraagt Stefaan Meerbeek (VRT) terug als moderator.
Gracq wordt uitgenodigd door Julie
Kirsten van Pianofabriek gevraagd om medewerking door Kris Vs
Kris Vs licht ook zo snel mogelijk FB Anderlecht in, als deel van dezelfde politiezone.

Fietsplatform
Aankondiging: op 05/09, meer details volgen. Iedereen welkom.

Onze 3e causerie 
wordt georganiseerd ism Passa Porta. Op vraag van PP gaat het door tijdens het Passa-Portafestival, in maart of april. Als interessante namen kwamen al Joost Van de Casteele, Geert van Istendael en David Van Reybrouck naar boven, die laatste kan misschien iets vertellen over fietsen in Congo. We zijn er nog niet over uit of het Nederlands- of tweetalig wordt. Verdere afspraken op een volgende vergadering.

Agenda
- Zomerprogramma Recyclart: aan te bevelen!
- Cyclovia Zuid-Brussel: 19/08: We proberen, voor de aanwezigen in Brussel, af te spreken om samen te fietsen, en vullen de enquête in met onze opmerkingen.
- Autoloze zondag 16/09 :  Er wordt terug een Binnenband georganiseerd (die verschillende gemeenschapscentra trapsgewijs met elkaar verbindt), er is een Brocante op de Bondgenotenstraat, een wijkfeest in Sint-Antonius (met voorstelling van het project duurzame wijk), etc.
Ten Weyngaert is open, en een permanentie is aan te raden, om nieuwe leden te werven. Als randanimatie kunnen we een aantal zaken voorstellen, afhankelijk van het budget van TW voor die dag (Kris Vs vraagt na bij TW): de Fanfakids, Fanfoireux, een eenwielende bovenbuur van Johan, kampioenschap ‘surplacen’ (info bij FB Sint-Niklaas),,,

Bypad Vorst
De Bypad had gemengde resultaten. Politie lijkt niet geïnteresseerd, gezien ze, na de eerste vergadering, ook op de evaluatievergadering hun kat stuurden. Een aantal maatregelen worden te duur geacht, maar het goede nieuws is dat gemeente zegt te blijven inzetten op zachte weggebruikers.
Een weinig gekend instrument is dat handelaars kunnen vragen om fietsenstallingen te plaatsen voor hun winkel. We proberen de middenstanders warm te krijgen voor het plaatsen van meer fiets-U’s door aanvraagformulieren uit te delen.

Varia
Ruth stuurt de voorbereidselen voor de fietstochten voor nieuwkomers naar Rudi, die kijkt na en plaatst ze op de blog.
De tunnel tussen Veeartsenijstraat en Koningslaan is momenteel heel onveilig voor fietsers, in de donkere tunnel zijn ze vaak onvoldoende zichtbaar, er is geen fietspad, zelfs niet geschilderd, en er zit een put in het wegdek. Een afgebakend fietspad met betonblokken zou de toestand veiliger kunnen maken. Kunnen we een proefproject voorstellen tijdens de zomermaanden, wanneer er minder verkeer is?

Volgende vergadering op woensdag 29/08 bij Manuela, Brusselsesteenweg 250.

Uitleg afkortingen :  PF=Pianofabriek, TW= Ten Weyngaert, FB=Fietsersbond.