Pagina's

zondag 16 augustus 2020

GPS-codes BravoVelo

Hieronder een link naar de GPX-tracks om BravoVelo het hele jaar door via je GPS of via googlemaps te kunnen rijden :

GPX-track 16km:

https://drive.google.com/file/d/1sGX8MZsQIO_AOC-s3POfQpCcEP2Wr5tq/view?usp=sharing


GPX-track 28km:

https://drive.google.com/file/d/1pOGIpjQOXUe0XJww2rOEPKiGoVFaQdz7/view?usp=sharing


Beide routes in Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nIZGcDfFnyS4oQB4fl3AryUT70iw2jhW&usp=sharing


Hieronder de QR-code om naar de tracks te gaan :


fotoimpressie BravoVelo 9 augustus 2020

Hierbij met dank aan onze hoffotograaf Jeroen van Gent een kleine fotoimpressie.  De vijfde editie van BravoVelo ging op zondag 9 augustus in een verzengende hitte door.

Inschrijven in één van de vier gemeenschapscentra (hier 't Huys in Ukkel)
Nog even nakijken of alles in orde is ...Onderweg wacht er heel wat verrassend mooisIn het Bemptpark in Vorst rijden de treintjes zelfs ... En gelukkig is er ook een plensbuizaterdag 1 augustus 2020

BravoVelo! 2020 - applaus voor de fiets

Welkom op onze fotofietszoektocht ! 

(een opwarmer uit het routeboekje voor de deelnemers)

Veel mensen denken bij Brussel niet spontaan aan “fietsen”, maar zondag 9 augustus 2020 kan je het zuiden van Brussel per fiets ontdekken tijdens een heuse fotozoektocht.

Tussen 11u en 16u vertrek je aan het gemeenschapscentrum van Vorst (GC Ten Weyngaert), Ukkel (GC Het Huys), Linkebeek (GC De Moelie) of Drogenbos (GC De Muse) voor een tocht van ofwel 16 km (kindvriendelijk) ofwel 28 km.  De tocht eindigt in het centrum waar je vertrekt.

Iedereen is welkom.  Kinderen en jongeren moeten begeleid zijn door een volwassene.  Inschrijving ter plekke tegen 2 euro per persoon. (verzekering en een drankje inbegrepen).  Aankomen kan tot 18u.

Zoektocht?
In dit routeboekje staan 12 foto’s van zichten die je onderweg moet herkennen. Fotograaf Jeroen van Gent legde 12 verrassende hoekjes vast. De foto’s vindt u in het groot terug doorheen de 4 gemeenschapscentra.

Foto’s
In het routeboekje staat aangegeven op welk moment je moet uitkijken.  Je vult de antwoorden (juiste letter) in op het antwoordblad. Bij het einde van de tocht laat je je antwoorden nakijken en maak je kans op een tegoedbon van fietsenwinkel Bike Emotion gelegen op de Drogenbossesteenweg 210 in Ukkel.

Route
Deelnemen kan in groep of individueel. In dit routeboekje vind je alle uitleg over de te volgen route. Onze vrijwilliger Jeroen van Gent zette zijn beste beentje voor om samen met Kris Vanhoeck van Fietsersbond Brussel-Zuid een mooie tocht samen te stellen.  Het is niet moeilijk de weg te vinden.  Volg goed de instructies uit dit boekje, de gps-track of de weg op googlemaps.  
Rij voorzichtig en lees eerst de 10 tips in dit boekje om veilig te fietsen.  Inge- schreven deelnemers zijn verzekerd bij ongevallen. Minderjarigen moeten begeleid zijn.

Drankbon
Je krijgt bij inschrijving een drankbon voor 1 drankje (frisdrank, koffie, thee, water of pintje). Deze kan je onderweg in een van de vier deelnemende gemeenschapscentra inruilen voor een drankje.

We hopen dat de tocht vooral ontspannend en leuk zal zijn.  En misschien ontdek je wel een aantal verrassende hoekjes ...
zondag 12 juli 2020

Vijfde BravoVelo op 9 augustus 2020

BRAVOVELO !

FOTOFIETSZOEKTOCHT DOORHEEN VORST, UKKEL, LINKEBEEK EN DROGENBOS


Samen met de lokale gemeenschapscentra organiseert Fietsersbond Brussel-Zuid op zondag 9 augustus een nieuwe BravoVelo-fotozoektocht.  De tocht gaat doorheen de Vorst, Ukkel, Linkebeek en Drogenbos.  

Dit keer voorzien we in twee routes : een familievriendelijke route van 16km en een wat langere route van 31km.  Vertrek tussen 11u en 16u, aankomst voor 18u. Vertrek mogelijk vanaf GC Ten Weyngaert (Vorst), GC Het Huys (Ukkel), GC De Moelie (Linkebeek) en GC De Muse (Drogenbos).

Prijs: 2 euro (drankbonnetje + verzekering + routeboekje).  Het routeboekje zal in twee talen beschikbaar zijn (NL + FR).

De fotofietszoektocht BravoVelo! zal na zondag 09/08/2020 verder online beschikbaar zijn.


 
Français :
Le dimanche 9 août, Fietsersbond Brussel-Zuid organise une nouvelle ballade à vélo BravoVelo avec des centres communautaires locaux. La visite passe par Forest, Uccle, Linkebeek et Drogenbos et se fera en forme de rallye photo.

Cette fois, nous proposons deux itinéraires: un itinéraire familial de 16 km et un itinéraire plus long de 31 km. Départ entre 11h et 16h, arrivée avant 18h. Départ possible depuis GC Ten Weyngaert (Forest), GC Het Huys (Uccle), GC De Moelie (Linkebeek) et GC De Muse (Drogenbos).

Prix: 2 euros (ticket boisson + assurance + carnet de route). Le road book sera disponible en deux langues (NL + FR).

Le rallye photo BravoVelo! sera également disponible en ligne après le dimanche 09/08/2020.


Vertrekpunten / Points de départ :

Vorst/Forest :  Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
Tenweyngaert.be - tenweyngaert@vgc.be – 02 340 95 80 Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Ukkel/Uccle :  Gemeenschapscentrum Het Huys
www.hethuys.be - hethuys@vgc.be - 02 343 46 58  Egide Van Ophemstraat 46, 1180 Ukkel

Linkebeek :  Gemeenschapscentrum de moelie
demoelie.be – info@demoelie.be – 02 380 77 51 Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek

Drogenbos :  Gemeenschapscentrum De Muse
demuse.be - info@demuse.be - 02 333 05 70  Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos 
BravoVelo 9/8/20 - flyers

donderdag 14 mei 2020

Naar de exit zonder auto - opiniestuk

Dit opiniestuk verscheen in De Standaard op 12 mei 2020 
(Een Franse versie stond in Le Soir)


Naar de exit zonder auto

De voorbije weken werd duidelijk dat er in dichtbevolkte wijken geen ruimte is om aan physical distancing te doen. Hier en daar kwamen er lokale maatregelen, maar een nati­onaal ruimtelijk draaiboek blijft uit. Zij die de exitstrategie uittekenen, houden geen rekening met ruimtelijke implicaties, ondanks waarschuwingen voor een mobiliteitsknoop. Premier Sophie Wilmès (MR) riep zelfs op om het openbaar vervoer links te laten liggen en de auto als alternatief te gebruiken. De beperkte aandacht voor de ruimtelijke infrastructuur hoeft niet te verbazen, want in de expertgroepen zitten geen ruimtelijk planologen, stedenbouwkundigen, verkeersdeskundigen of architecten. Ook de ministers van Mobiliteit en Omgeving blijven buiten beeld.


Verkeersinfarct dreigt

Mobiliteit is in de eerste plaats een zaak van volksgezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks ongeveer 500.000 vroegtijdige overlijdens in Europa, waarvan 9.300 in België. De advieswaarden van de Wereld­gezondheidsorganisatie (WHO) voor fijn stof worden in grote delen van België overschreden. De juridisch afdwingbare Europese grenswaarde voor stikstofdioxide wordt op verkeersdrukke locaties niet gerespecteerd.

Vanwege hun lakse aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren, worden de verschillende overheden in ons land nu al voor de rechter gedaagd. Dat ze deze gezondheidscrisis bestrijden zonder rekening te houden met een ander dodelijk gezondheidsprobleem, is moeilijk te begrijpen. Recente studies geven aan dat luchtvervuiling mogelijk een katalysator is voor de dodelijkheid van het coronavirus. Een onbezonnen doorstart op het vlak van mobiliteit kan grote gevolgen hebben.

Maar hoe kun je een economische relance uitdokteren zonder het vervoer van personen en goederen in rekening te brengen? De beelden van de verkeerscongestie na de heropstart in Chinese steden tonen wat er gebeurt als we geen doortastende maatregelen treffen om het autogebruik te ontmoedigen.

Mobiliteit is bovendien onlosmakelijk verbonden met economie. Een efficiënte heropstart van de economie vraagt een vlotte bereik­baarheid van handelszaken, bedrijven en kantoren. In een stad als Brussel zijn er dagelijks gemiddeld 5,4 miljoen verplaatsingen, waarvan 35 procent met het openbaar vervoer. Op een normale werkdag staat het autoverkeer al stil. Als na de exit 1,9 miljoen extra verplaatsingen met de auto gebeuren, dreigt een totaal verkeersinfarct.

Mobiliteit bepaalt ook de leefkwaliteit van de publieke ruimte. De lockdown betekent minder auto’s en biedt letterlijk ruimte voor bewoners die thuis zitten met kinderen, in een kleine woning zonder tuin of terras. De wekenlange quarantaine vergt van veel stadsbewoners bijzondere inspanningen. Met het oog daarop is het niet wenselijk dat de publieke ruimte weer eenzijdig ingepalmd wordt door de auto.

Ten slotte is er het gebrek aan verkeers­veiligheid in België. Als de scholen weer opengaan op 18 mei, komen er opnieuw veel kinderen op straat tijdens de spitsuren. Globaal zijn verkeersongevallen de grootste doodsoorzaak bij 4- tot 25-jarigen geworden. De paradox is dat onveilige wegen ouders aanzetten om hun kinderen naar school te brengen met de auto, en dat ze zo bijdragen aan de onveiligheid. Die vicieuze cirkel dreigt een negatieve spiraal te worden als de auto nu ook gepresenteerd wordt als het meest coro­naveilige vervoersmiddel.


Laat de auto staan

De Nationale Veiligheidsraad moet het mobiliteitsvraagstuk ter harte nemen bij het uittekenen van de exitstrategie. Daarbij moet de raad zich laten bijstaan door mobiliteits­experts, planologen, stedenbouwkundigen en architecten. Wij formuleren alvast twee aanbevelingen:

1. Stel in de communicatie de actieve verplaat­singen duidelijk voorop en volg daarmee de WHO-richtlijn op: ‘Probeer waar mogelijk te wandelen of te fietsen.’ Die maatregel heeft een positieve impact op de gezondheid: hij bevordert lichaamsbeweging en helpt om de verspreiding van het virus in te perken. Stigmatiseer het collectieve vervoer niet, maar roep op om een performant openbaar vervoer op te zetten en ondersteun reizigers om veilig te reizen.

2. Schrijf richtlijnen uit om anderhalvemeteren in de publieke ruimte en op het openbaar vervoer mogelijk te maken. Je kunt de capaciteit van veilige fiets- en wandel­paden opdrijven, missing links wegwerken en de fietssnelwegen uitbreiden met veilige, afge­scheiden fietsnetwerken binnen woonwijken. Overstapplaatsen aan de rand zijn nodig om het verkeer van buiten de directe periferie op te vangen. Woonerven, autovrije zones en doordachte verkeersfilters kunnen de impact van het pendelverkeer op woon­wijken drastisch inperken en de leefkwaliteit sterk verbeteren. Inzetten op buurtvoorzieningen en lokale nabijheid stimuleert mensen om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Hou rekening met wachtrijen op de stoep: schrap parkeerplaatsen voor lokale handelszaken en maak winkelstraten autovrij.

Veel beslissingen die deel uitmaken van de exitstrategie hebben een ruimtelijke impact op onze leefomgeving. Covid-19 haalt bestaande evenwichten overhoop, waardoor mensen zich anders gedragen en verplaatsen. Die paradigmashift verdient een snelle en doortastende ruimtelijke regie die chaos vermijdt en een doorstart van de economie en de samenleving alle kansen geeft.


Gekopieerd van de site van BRAL (foto van BRAL)
https://bral.brussels/nl/artikel/naar-de-exit-zonder-auto

BRAL, Fietsersbond en vele andere organisaties en personen ondertekenden deze brief :

Bouwmeesters:
Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)

Chantal Dassonville (Cellule Architecture Fédération Wallonie-Bruxelles)

Kristiaan Borret (Bouwmeester Maître Architecte Brussel)

Christian Rapp (Stadsbouwmeester Antwerpen)

Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent)

Georgios Maïllis (Bouwmeester de Charleroi)

Stefan Devoldere (Stadsatelier Oostende)

Oud-bouwmeesters :
Bob Van Reeth (architect, eerste Vlaams Bouwmeester 1998-2005)

Marcel Smets (Vlaams Bouwmeester 2005-2010)

Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester 2010-2015, CRIT.)

Olivier Bastin (1st Bouwmeester maître architecte Brussels )

Dokters en wetenschappers :
Benoit Nemery (Emeritus hoogleraarToxicologie & Arbeidsgeneeskunde)

Lieven Annemans (professor Gezondheids- en welzijnseconoom UGent en VUB)

Marc Goethals (Cardioloog OLV ziekenhuis Aalst)

Thomas Vanwolleghem (UAntwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Wouter Arrazola de Oñate (arts-onderzoeker respiratoire volksgezondheid)

Organisaties :
Ann Verhetsel (Vlaamse vereniging van Ruimte en Planning)

Audrey Contesse (Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles)

Aurélie Willems (GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens)

Bernard Govaert (Netwerk Duurzame Mobiliteit)

Bert Cornillie (Straten Vol Leuven)

Boris Nasdrovisky (Tous à Pied)

Dave Van Meel (Greenpeace Belgium)

Delphine Morel & Katia Xenophontos (Bruxsel’Air)

Eva Jacobs & Marlies (Filter Café Filtré Antwerpen)

Els Van den broeck en Jan Christiaens (Mobiel 21)

Fenna Bouve (30max)

François Schreuer (urbAgora, revue Dérivations)

Frank D’hondt (Secretaris-Generaal ISOCARP)

Geert Van Waeg (Johanna vzw)

Jacques Timmerman, (ACE Architects’s Council of Europe)

Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte)

Jente Somers (Critical Mass Antwerpen)

Johan Van Reeth (Leuven2030, BUUR)

Joris Scheers (ECTP - Conseil Europeene des Urbanistes)

Jouri De Pelecijn (Filter Café Filtré Atelier)

Kaatje Aerts & Ine Vos (Filter Café Filtré Brussel)

Lies Craeynest (Clean Air BXL)

Linda De Boeck (Vlaams Instituut Gezond Leven)

Malte Arhelger (Critical Mass Brussels)

Manu Claeys (StRaten-Generaal)

Marion Alecian (ARAU)

Martine Labeye (Past Président Conseil National de l’Ordre des Architectes)

Mikaël Van Eeckhoudt (Fietsersbond)

Oliver Kozak (EU Cycling Group)

Peter Vermeulen (Ringland)

Pierre Courbe (Inter-Environnement Wallonie)

Pierre Donnier (Les Chercheurs d’air)

Raf Pauly & Tim Cassiers (BRAL - Citizens Action Brussels)

Roel De Cleen & Koen Van Wonterghem (Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE)

Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels)

Sabine Miedema (Kind & Samenleving)

Sofie De Caigny (Vlaams Architectuurinstituut)

Steven Clays (Trage Wegen)

Tom Dhollander (Voetgangersbeweging)

Xavier Tackoen (Espaces-Mobilités)

Wiet Van Daele & Kadri Soova (Heroes for Zero)

Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen)

Academici :
Aniss M. Mezoued (Brussels Studies Institute et UCLouvain)

Bas de Geus (Vrije Universiteit Brussel - MFYS - MOBI)

Bas van Heur (Vrije Universiteit Brussel - Cosmopolis Centre for Urban Research)

Benoit Moritz (Université Libre de Bruxelles, Metrolab.Brussels)

Cathy Macharis (Vrije Universiteit Brussel-Onderzoeksgroep MOBI)

Dag Boutsen (KU Leuven, Faculteit Architectuur)

Dirk Lauwers (UAntwerpen - Research Group for Urban Development)

Eric Cornelis (Groupe de Recherche sur les Transports, UNamur)

Eric Corijn (VUB - Cosmopolis Centre for Urban Research)

Frédéric Dobruszkes (Université libre de Bruxelles & FNRS)

Georges Allaert (emeritus gewoon hoogleraar UGent)

Hans Leinfelder (KU Leuven, Faculteit Architectuur)

Hilde Heynen (KU Leuven, Faculteit Architectuur)

Jacques Teller (Université de Liège, LEMA)

Jean-Philippe De Visscher (UCLouvain)

Kobe Boussauw (VUB  - Cosmopolis Centre for Urban Research)

Kris Peeters (PXL Hasselt)

Lieven De Cauter (KU Leuven & RITCS)

Luce Beeckmans (Universiteit Gent - postdoctoraal onderzoeker FWO)

Luc Int Panis (actieve mobiliteit en gezondheid, PASTA Antwerpen)

Maarten Van Acker (UAntwerpen - Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling)

Maarten Van Den Driessche (UGent - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Mario Cools (Université de Liège, LEMA)

Marlies De Munck (UAntwerpen, Filter Café Filtré Antwerpen)

Michel Hubert (Université Saint-Louis – Bruxelles, Université libre de Bruxelles)

Nathalie Roussel (UAntwerpen en Antwerp HeArts)

Nicola da Schio (VUB , Cosmopolis Centre for Urban Research)

Pascal De Decker (KU Leuven, Faculteit Architectuur)

Pascal Gielen (UAntwerpen - ARIA - CCQO)

Pieter Van den Broeck (KU Leuven, Research Unit Planning & Development)

Pierre Vanderstraeten (UCLouvain - LOCI)

Pieter Uyttenhove (UGent - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)


Willy Miermans (UHasselt, Instituut voor Mobiliteit)