een fietscauserie over empowerment ?

een fietscauserie over empowerment ?
zie bv het Bicycling Empowerment Network Namibia

Pagina's

vrijdag 11 mei 2018

activiteiten voor mei-sept 2018

Drie ideeën voor fietsers uit Vorst - St-Gillis - Ukkel ...


1) 20 jaar 'kritische massa' in Brussel


https://www.facebook.com/events/198680524197861/

NL ♦ 🚲 #LetsRideTogether

Elke dag sleurt er zich een slinger van auto's door Brussel in een triestige mars. Wij gaan dit op 26/5 omdraaien naar een feestelijke fietsparade doorheen de straten van Brussel. 

Critical Mass Brussels bestaat 20 jaar, en we willen dit vieren met de eerste Nationale Critical Mass Belgium. Kom naar Brussel en fiets mee! 

♦ 14h samenkomst te Jubelpark!
♦ 15u Critical Mass bike ride start in het Jubelpark
♦ 17u Bike ride finish in ALLEE DU KAAI: muziek, eten en drinken! 

We willen aantonen hoe een stad er kan uitzien, met duurzame mobiliteit, propere lucht en massa's ambiance! Spring allemaal op de fiets in Brussel en vier samen met ons de 20ste verjaardag van Critical Mass Brussels.


2) Vollenbike


Een vaste afspraak intussen op de agenda van de sensibilisering rond het fietsgebruik : VollenBike vindt ook dit jaar elke woensdagnamiddag van de maand mei plaats op het Moricharplein in Sint-Gillis !  Fietslessen voor kinderen (en dit jaar ook voor volwassenen), fietsherstelateliers, …

> beurs voor tweedehandsfietsen op 23 mei
> op 24 mei is er in het cultureel centrum Jacques Franck CinĂ©Bike, met kortfilms waarvoor de stroom wordt opgewekt door … fietsen !
> op 30 mei rond 18 uur, een afsluitend spektakelhttps://stgilles.brussels/events/vollenbike/?lang=nl


Elke woensdag van de maand mei (behalve op 30 mei) vanaf 14u worden er op het Sint-Denijsplein in Vorst activiteiten voor kinderen aangeboden.  Op 23 mei duren de feestelijkheden tot de vroege avond, met een voorstelling en de gelegenheid om een hapje te eten.

http://www.vorst.irisnet.be/nl/agenda-nl/3e-editie-van-vollenbike3) parking day ???

PARK(ing) Day / Parkeerplaats wordt park
Op Park(ing) Day worden overal ter wereld parkeerplaatsen voor enkele uren omgevormd tot parkjes om zo de discussie aan te zwengelen over het gebruik van de openbare ruimte.

Het idee is eenvoudig : u kunt een parkeerplaats voor andere zaken huren dan enkel om er uw wagen achter te laten. Zo worden op Park(ing) Day overal ter wereld muntjes in de parkeermeter gestopt om er voor enkele uren een minuscuul openbaar parkje aan te leggen, compleet met graszoden, een bankje en wat groen.
De organisatie is erg los en geĂŻnspireerd op de “openbron-filosofie” : iedereen die in zijn of haar stad iets wil doen, kan naar eigen goeddunken met het idee aan de slag.

“Inmiddels wordt 70 procent van de openbare ruimte toegewezen aan privĂ©vervoer”, stelt Inter-Environnement Wallonie (IEW), de initiatiefnemer in BelgiĂ«. “Dat verstikt de andere functies van de publieke ruimte en vermindert de levenskwaliteit in de stad aanzienlijk. Vervuiling, geluidshinder en gevaar voor trage weggebruikers zijn het dagelijkse lot van de stedeling.”


https://www.facebook.com/parkingdaysg/

donderdag 19 oktober 2017

BravoVelo op BRUZZ

Fietsersbond vestigt aandacht op onbekende trage wegen

Brussel - 15/10/2017 - 17:45
JP © BRUZZ


      Trage weg (archiefbeeld). (© fietsersbond)

Er zijn in Brussel talloze trage wegen. Dat zijn routes speciaal voor fietsers of voetgangers die vaak een doorsteek van de ene naar de volgende wijk mogelijk maken. Met een fietstocht vraagt de Fietsersbond Brussel-Zuid aandacht voor de nog onbenutte mogelijkheden die de trage weg te bieden heeft.

Trage wegen zijn vaak kleine paadjes die een doorsteek van de ene naar de volgende wijk mogelijk maken, en waar gemotoriseerd verkeer niet welkom is.

In het bijzonder vestigen de organisatoren de aandacht op de voetgangerstunnel Orban-Luttre. De doorgang achter het moeras bij Wiels zou twee trage wegen aan weerszijden van het spoor met elkaar kunnen verbinden.

"De tunnel zou perfect kunnen worden opengesteld, zodat de fietsers een route krijgen waarmee ze het gevaarlijke kruispunt voor Wiels kunnen omzeilen," zegt Rudi De Moor van de Fietsersbond. De ideeën voor de bouw van verschillende woonblokken achter het Wiels zouden daar definitief een stokje voor steken.

De ongeveer negentig bewoners uit Anderlecht, Ukkel en Vorst die deelnamen, konden kiezen uit een lange korte fietstocht van 17 kilometer of een wat langere 32 van kilometer. De routes gingen voor een gedeelte over de Groene Wandeling, die bij sommige deelnemers volgens de organisatoren nog onbekend was. 

zaterdag 14 oktober 2017

BravoVelo - GPS-route

Beste fietsers ,
Beste BravoVelo-enthousiastelingen ,

hieronder de gps-link voor de korte route (17,5km).  De lange route (32km) hebben we niet in gps-versie maar de eerste 15km zijn voor de lange en de korte route dezelfde.  Bij vertrek in Ten Weyngaert krijg je na inschrijving het roadbook met de hele wegbeschrijving.

Plus bas vous trouverez le lien GPS pour la courte route (17,5 km).  La longue route (32km) n'existe pas en version gps, mais les premiers 15km sont les mĂŞmes pour la route longue et courte.  Au dĂ©part de Ten Weyngaert, vous recevrez après inscription un carnet de route avec description complète de la route.

Voor TomTom-gps

Voor Garmin

Veel plezier 
Bon amusement

woensdag 27 september 2017

BravoVelo 15 oktober 2017

BravoVelo 2017 voor Trage Wegen - pour des sentiers

(pour le Français - voir plus bas)

BravoVelo! is applaus voor de fiets, want fietsen in Brussel is leuk, gezond, ontspannend, milieuvriendelijk en sportief. We fietsen mee met de Dagen van de Trage wegen op zondag 15 oktober 2017 (www.tragewegen.be).

In het groen en in de wijk, langs authentieke paadjes of via verkeersveilige doorsteekjes, BravoVelo wil samen met jou veilige en aangename paadjes in onze stad verkennen. En soms zullen we vaststellen dat mooie aansluitingen tussen twee stukken trage weg ontbreken.

een korte fietstocht van 17km voor ongeoefende fietsers en fietsers met weinig tijd
een langere fietstocht van 32km met wat hellingen en kasseistroken
routebeschrijving in een roadbook of via een GPS-link (geen bepijling)

praktisch
vrij vertrek tussen 11u en 16u (aankomst tot 18u)
 om 13u (lange route) ; om 14u (korte route) vertrek in groep
deelname ikost 2€, gratis voor jongeren en kinderen onder 16 jaar, begeleid door een volwassene
ingeschreven deelnemers zijn verzekerd.
vertrek en aankomst GC Ten Weyngaert Bondgenotenstraat 1190 Vorst

contact
meer info op onze blog www.fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com
info via fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
voor pers en tijdens de dag zelf GSM 0497 934716

samenwerking en steun
Gemeente Vorst, dienst Nederlandstalige Aangelegenheden
GRACQ Forest-St-Gilles en GRACQ- Uccle
Fietsersbond vzw
vzwTrage Wegen
QuartierWielsWijkBravoVelo 2017 pour des sentiers - voor Trage Wegen

(Nederlands - hierboven)

BravoVelo est un applaudissement pour le vélo! Car faire du vélo à Bruxelles, c'est chouette, sain, relaxant, respectueux de l'environnement et sportif.
Le dimanche 15 octobre 2017, nous pédalerons à l'occasion des journées de Trage Wegen (chemins lents).
En pleine verdure et dans des quartiers habités, le long de sentiers authentiques ou via différents raccourcis, BravoVelo veut explorer avec vous les chemins sûrs et agréables, dans notre ville.
Et parfois, nous constaterons que de beaux maillons manquent entre deux portions de sentiers...

- une courte promenade cycliste de 17 km pour des cyclistes non expérimentés et/ou pour des cyclistes disposant de peu de temps
- une randonnée plus longue de 32 km avec un peu de grimpettes et de chemins pavés
- un parcours dans une feuille de route ou via un lien GPS (pas de signalisation ? Bepijling)

Infos pratiques 
- départ libre entre 11h00 et 16h00 (arrivée jusqu'à 18h00)
- départ en groupe: à 13h00 pour la longue randonnée ou à 14h00 pour la courte
- frais de participation : 2 euro; gratuit pour enfants et jeunes de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte
- départ et arrivée au centre culturel Ten Weyngaert, rue des Alliés, 54 à 1190 Forest

Contact 
- plus d'infos sur notre blog fietsersbondbrusselzuid.blogspot.be
- infos via fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
- pour la presse et le jour-mĂŞme : Gsm 0497 934716

Collaborations et soutiens
- Commune de Forest, service des affaires néerlandophones
- GRACQ Forest-St-Gilles et GRACQ Uccle
- asbl sentiers.be
- QuartierWielsWijk ?