Pagina's

zondag 17 februari 2019

Waar zijn de cijfers over wie doodt - niet over wie gedood wordt ...

Het grootste taboe in het verkeer: we kunnen elkaar doodrijden

Thalia VERKADE
Marco TE BRÖMMELSTROET


Bij meer dan de helft van alle dodelijke ongevallen is een andere verkeersdeelnemer betrokken.  Daarom zou het logisch zijn als we een discussie voeren over in welke voertuigen we elkaar, per ongeluk, verwonden en doden.  Op welke oplossingen zouden we dan uitkomen? 

Hoe rijden we elkaar in Nederland dood ?  Het is een ongemakkelijke vraag.  Een vraag die je een andere blik op ongevallenleed geeft dan de statistieken waar we nu over praten.

De cijfers die nu het nieuws halen gaan over de vraag : hoe gaan mensen dood in het verkeer ?

Door te praten over verkeersslachtoffers en in de jaaroverzichten de trends over hoe je slachtoffer kunt worden te benadrukken, zoeken we bijna vanzelf de oplossing bij de mensen die iets kan overkomen.

Wat als we niet de statistieken over wie er doodgaan, maar cijfers over wat we elkaar aandoen in het verkeer als uitgangspunt zouden nemen ?  En erover gaan praten in welke voertuigen we elkaar, per ongeluk, verwonden en doden ?  Op welke oplossingen zouden we dan uitkomen

613 verkeersdoden in 2017 (in Nederland)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft deze informatie over de 613 getelde verkeersdoden van 2017 :

Het vaakst gaan mensen in het verkeer dood in Noord-Brabant.  In Zuid-Holland steeg het aantal doden het hardst.

Twee derde van de mensen die doodgaan zitten op de fiets of in de auto.  Er verongelukten 206 mensen die aan het fietsen waren, tegenover 201 mensen die de auto hadden gepakt.  Voor het eerst in de geschiedenis kwamen er meer mensen op de fiets om dan in de auto.

Omdat de fietsdoden voor het eerst groter in aantal waren, leren we daar in het persbericht het meeste over :
- Twee derde van alle fietsdoden is man.
- Twee derde van alle fietsdoden is 65-plusser.
- Van de omgekomen fietsers reed ruim een kwart op een e-bike : vooral mannen en ouderen.
- In Zeeland en Overijssel is het het gevaarlijkst voor fietsers.
- Kinderen tussen 12 en 18 fietsen relatief veel maar verongelukken gelukkig relatief weinig.
De rest verloor het leven lopend (58), op de motor (51), brommend, snorfietsend en op de brommobiel (46) en op een scootmobiel  (25).  Dat laatste aantal neemt toe.

(...)

Het hele artikel lees je hier :
https://decorrespondent.nl/9156/het-grootste-taboe-in-het-verkeer-we-kunnen-elkaar-doodrijden/3738007565292-e9168246

woensdag 30 januari 2019

afdelingsactiviteiten voor 2019

Activiteiten gepland in 2019

a. Fietscauserie nog in maart/april ?
Thema empowerment door de fiets. 

b. Applausactie
Waar: parvis st-gilles
Wanneer: do 21 maart, 7u – 7u30
Samen met de GRACQ.
   
c. apéro-vélo
Vollenbike is op woensdagnamiddag gedurende 1 maand : Sint-Gillis in mei, Vorst in Juni. Exacte datum nog te bevestigen.
Aperovelo is ’s avonds een aperitief als afsluiter.


d. Autoloze zondag
Week van de mobiliteit 16 tot 22 september. Autoloze zondag op 22 september 2019.
Aansluiten bij andere regionale groep? 

Stand van de Gracq: als iemand wil aansluiten: graag!
Algemeen zorgen dat informatie (affiches/flyers/promo materiaal) van de Fietsersbond visueel aanwezig is op deze dag.

e. Trage wegen
Valt in oktober ?
PS forest had in zijn verkiezingsprogramma iets over een trage verbinding doorheen heel de gemeente.  Vanaf Jacques Brel ?  Hier iets mee ?Structurele acties

a. Gewestverkiezingen
Er wordt gewestelijk één memorandum gemaakt in samenwerking met de gracq. (Thema: fietser voor klimaat.)
Inspiratie in het BYPAD-rapport van het gewest

b. Lokale Politiek
* Politiezone zuid :  Fietsbrigade !!  Lokfietsen ?  Weesfietsen !  Snelheidscontroles (vooral in sommige zone 30)
* Sint-Gillis :
  Maandag 4 februari, 17h ontmoeting met Catherine Morenville. (Schepen mobiliteit Sint-Gillis), samen met 1060/0.  Zij hebben een alternatief mobiliteitsmanifest opgesteld.
- Weesfietsen aanpakken.
- Tunnel véterinaire : voorleggen om opnieuw te openen. Fijnstofmeters als antwoord op officiële volksgezondheidsargument.  Er zouden 'moordstrookjes' komen ...  -> doodskoppen gaan tekenen ?  Er zal ook een openbaar onderzoek komen -> opvolgen en deelnemen.     
* Vorst 
= ontmoeting met Alain Mugabo: overleg ligt nog niet vast.  We gaan samen met Gracq.
Weesfietsen mogen door de stadswachten meegenomen worden.
* Ukkel 
:  Twee van onze leden volgen de GRACQ-vergaderingen
Ze willen als activiteit een fietstocht met de politie doen, ondersteunen we uiteraard.

c. Stadsontwikkeling
- Bouw van de metro :  Grondwettunnel ‘Lemonnier’ gaat helemaal worden omgebouwd.  Nieuwe tunnel die aansluit bij metro onder zuidpaleis.  Lemonnier blijft open voor de kleine ring.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het fietsbaar blijft ???  Openbare onderzoeken in het oog houden en deelnemen !! Samen met Gracq en fietsersbond Brussel.
- Wiels tunnel : dossier zit strop.
 

 Page 3|3

donderdag 22 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst


Vorst - Sint Gillis, 20 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst - Zuid-Brussel

geachte toekomstige burgermeester, geacht toekomstig schepencollege

De bekende Amerikaanse president, John F. Kennedy, zei het al : “Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.”  En er zijn steeds meer inwoners van Sint-Gillis en Vorst die dat plezier ontdekt hebben. Maar het beleid heeft die groeiende populariteit niet of nauwelijks gevolgd. Daarom maken we met de Fietsersbond, Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) en Actiegroep 1060/0 gebruik van de huidige coalitie onderhandelingen om onze prioriteiten voor een fietsvriendelijk beleid op een rij te zetten.

Want fietsen is niet alleen goed voor de mobiliteit (minder file), voor de verkeersveiligheid (hoe meer fietsers, hoe minder dodelijke ongevallen) en voor het milieu (nul uitstoot) maar ook goed voor de lokale economie. Fietsers spenderen per maand méér in winkels en horeca dan automobilisten. Als beleidsmakers dus nieuwe zuurstof willen geven aan bepaalde wijken en handelsstraten die het momenteel moeilijk hebben, kan het een belangrijke stimulans zijn om fietsvriendelijke maatregelen te nemen.

Wat kunnen de gemeentes Sint-Gillis en Vorst doen voor een echt fietsbeleid? Wie regelmatig door onze mooie gemeenten fietst, kan het met eigen ogen zien: er is nauwelijks fietsinfrastructuur, en er zijn bijna geen afgescheiden fietspaden, wat zeker op de grotere wegen geen overbodige luxe is en ouders met kinderen kan aanmoedigen om te (beginnen) fietsen. Meer en betere fietsinfrastructuur leidt tot een meer en kwalitatief betere publieke ruimte. Zeker langs scholen en kinderopvang lijkt ons dat een absolute noodzaak. Onze gemeentes kunnen trouwens een beroep doen op de middelen van het Schoolstratenfonds dat het gewest heeft voorzien.

We verwachten ook een sterkere handhaving van de politiezone Zuid (Sint-Gillis, Vorst, Anderlecht) met meer snelheidscontroles, zodat hardrijders, die heus niet enkel in Schaarbeek rondrijden, aangepakt worden en asociaal gedrag zoals dubbelparkeren, afslaan zonder pinken en portieren openslaan zonder kijken, afneemt. Sint-Gillis is één van de weinige gemeentes in Brussel die volgens de cijfers van VIAS een stijging(!) van de letselongevallen kent, met maar liefst 10% over de voorbije tien jaar. We verwachten ook van de burgemeesters dat ze eindelijk een fietsbrigade opzetten, zoals ook gevraagd in de fietsaudit BYPAD, en die tot tevredenheid van bijvoorbeeld de bewoners in Brussel Stad, kordaat en pro actief ingrijpt en aanspreekbaar is.

De meerderheid van de inwoners van Sint-Gillis en Vorst woont in een appartement, waardoor plaats voor een fiets (of meerdere fietsen) allesbehalve evident is. We zouden dus durven pleiten voor een stevige uit- breiding van de publieke parkingboxen waarbij het design eventueel via een wedstrijd kan uitgeschreven worden om de vele jonge en opkomende artiesten in Sint-Gillis en Vorst, in samenwerking met Cyclo, de kans te geven hun talenten te tonen, zoals de bekende muzikant David Byrne al voor New York deed. Ook in de prijs – 60 euro per jaar voor een fietsplek, terwijl een parkeerkaart 10 euro kost in Sint-Gillis – zou de gemeente de fietsers moeten tegemoetkomen.
Ten laatste en dat is het misschien het belangrijkste, verwachten we een goed geïntegreerde samenwerking tussen Sint-Gillis en Vorst om gemeenschappelijke pijnpunten voor de fiets en straten goed en constructief aan te pakken. Ook met andere naburige gemeentes die ook in onderhandelingen zijn, zoals Brussel-Stad, Ukkel, Elsene, Anderlecht en dergelijke worden best goede fietsafspraken gemaakt, zodat er geïntegreerde netwerken ontstaan en fietsers bij het oversteken van de gemeentegrens niet de chaos moeten ervaren, die ze nu zo vaak moeten ondergaan.
Deze unieke opportuniteit waarbij de bewoners en de gemeentes enkel kunnen winnen, mogen de huidige onderhandelaars niet laten liggen. De afdelingen in Zuid Brussel van de Fietserbond en Gracq, en actiegroep 1060/0 staan alleszins klaar met advies en verwachten op regelmatige tijdstip geconsulteerd te worden. Zowel de verkeersongevallen als de subjectieve onveiligheid die veel fietsers ervaren, verdienen een adequaat antwoord. Zo kunnen we allemaal meer, en met meer plezier, gaan fietsen.

GRACQ, - contact : forest-saintgilles@gracq.org -  0495190840
1060/0 - actiegroep voor 0 verkeersslachtoffers - contact: janpotters36@hotmail.com Fietsersbond Brussel-Zuid, contact: fietsersbondbrusselzuid@gmail.com - 0497 934 716woensdag 3 oktober 2018

Parking sonore 2018

Een video-impressie van onze parking day-actie

https://youtu.be/E_bUDlIti60

Een parkeerplaats kan zoveel meer zijn ...


maandag 3 september 2018

International PARK(ing) Day : parking sonore !!


22 september 2018 is het International PARK(ing) Day, een wereldwijd evenement waarbij burgers een parkeerplaats omtoveren tot een creatieve publieke ruimte : een speelplek voor kinderen, een parkje, een werkplek om je fiets te herstellen, een zonneterras, een tentoonstelling, … 
Wandel op 22 september, de internationale Car Free Day, samen met Fietsersbond Brussel-Zuid en GRACQ Forest-St-Gilles langs verschillende  parkeerplekjes waar muzikanten een kort optreden geven, Parking Sonore.  Om met al dat autolawaai goed van de muziek te kunnen genieten, voorzien we ons van 'luisterschelpen' (uitleg ter plaatse).  

Afspraak op zaterdag 22 september om 14 uur aan de fietsenstalling bij het Rochefortplein in Vorst.

 
Le 22 septembre 2018, “International Parking Day”, un événement mondial pendant lequel des citoyens transforment des places de parking en espaces publics créatifs : un emplacement de jeu pour enfants, un petit parc, un site de réparation de vélos, une terrasse au soleil, un lieu d’exposition ... 

Promenez-vous le 22 septembre, Journée Internationale Sans Voitures, avec le Fietsersbond Brussel-Zuid et le GRACQ (Groupe d’Action des Cyclistes Quotidiens) le long de divers emplacements de parking où des musiciens interviendront : Parking Sonore. Mais pour goûter à la musique malgré le bruit du trafic automobile, nous prévoyons de nous munir de ‘cornets d’écoute’. 

Rendez-vous samedi 22 septembre à 14 h au parking vélo à la place de Rochefort à Forest.
zaterdag 25 augustus 2018

parking sonore - eerste aankondiging

Parking sonore 22 september 2018

21 september 2018 is het International PARK(ing) Day en een dag later International Car Free Day.  Fietsersbond Brussel-Zuid en GRACQ Forest-St-Gilles grijpen deze gelegenheid aan om samen parkeerplaatsen om te toveren tot creatieve publieke ruimte.  We nodigen je uit om langs de grens tussen Vorst en St-Gillis enkele parkeerplekjes te ontdekken waar we samen naar muziek kunnen luisteren: parking sonore.  Om met al dat autolawaai goed van de muziek te kunnen genieten, voorzien we ons van bijzondere 'luisterschelpen' (uitleg ter plaatse).  Afspraak op zaterdag 22 september 2018 om 13u30 (?) aan de fietsenstalling bij het Rochefortplein in Vorst.

(eerste voorlopig campagnebeeld)