Pagina's

donderdag 22 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst


Vorst - Sint Gillis, 20 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst - Zuid-Brussel

geachte toekomstige burgermeester, geacht toekomstig schepencollege

De bekende Amerikaanse president, John F. Kennedy, zei het al : “Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.”  En er zijn steeds meer inwoners van Sint-Gillis en Vorst die dat plezier ontdekt hebben. Maar het beleid heeft die groeiende populariteit niet of nauwelijks gevolgd. Daarom maken we met de Fietsersbond, Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) en Actiegroep 1060/0 gebruik van de huidige coalitie onderhandelingen om onze prioriteiten voor een fietsvriendelijk beleid op een rij te zetten.

Want fietsen is niet alleen goed voor de mobiliteit (minder file), voor de verkeersveiligheid (hoe meer fietsers, hoe minder dodelijke ongevallen) en voor het milieu (nul uitstoot) maar ook goed voor de lokale economie. Fietsers spenderen per maand méér in winkels en horeca dan automobilisten. Als beleidsmakers dus nieuwe zuurstof willen geven aan bepaalde wijken en handelsstraten die het momenteel moeilijk hebben, kan het een belangrijke stimulans zijn om fietsvriendelijke maatregelen te nemen.

Wat kunnen de gemeentes Sint-Gillis en Vorst doen voor een echt fietsbeleid? Wie regelmatig door onze mooie gemeenten fietst, kan het met eigen ogen zien: er is nauwelijks fietsinfrastructuur, en er zijn bijna geen afgescheiden fietspaden, wat zeker op de grotere wegen geen overbodige luxe is en ouders met kinderen kan aanmoedigen om te (beginnen) fietsen. Meer en betere fietsinfrastructuur leidt tot een meer en kwalitatief betere publieke ruimte. Zeker langs scholen en kinderopvang lijkt ons dat een absolute noodzaak. Onze gemeentes kunnen trouwens een beroep doen op de middelen van het Schoolstratenfonds dat het gewest heeft voorzien.

We verwachten ook een sterkere handhaving van de politiezone Zuid (Sint-Gillis, Vorst, Anderlecht) met meer snelheidscontroles, zodat hardrijders, die heus niet enkel in Schaarbeek rondrijden, aangepakt worden en asociaal gedrag zoals dubbelparkeren, afslaan zonder pinken en portieren openslaan zonder kijken, afneemt. Sint-Gillis is één van de weinige gemeentes in Brussel die volgens de cijfers van VIAS een stijging(!) van de letselongevallen kent, met maar liefst 10% over de voorbije tien jaar. We verwachten ook van de burgemeesters dat ze eindelijk een fietsbrigade opzetten, zoals ook gevraagd in de fietsaudit BYPAD, en die tot tevredenheid van bijvoorbeeld de bewoners in Brussel Stad, kordaat en pro actief ingrijpt en aanspreekbaar is.

De meerderheid van de inwoners van Sint-Gillis en Vorst woont in een appartement, waardoor plaats voor een fiets (of meerdere fietsen) allesbehalve evident is. We zouden dus durven pleiten voor een stevige uit- breiding van de publieke parkingboxen waarbij het design eventueel via een wedstrijd kan uitgeschreven worden om de vele jonge en opkomende artiesten in Sint-Gillis en Vorst, in samenwerking met Cyclo, de kans te geven hun talenten te tonen, zoals de bekende muzikant David Byrne al voor New York deed. Ook in de prijs – 60 euro per jaar voor een fietsplek, terwijl een parkeerkaart 10 euro kost in Sint-Gillis – zou de gemeente de fietsers moeten tegemoetkomen.
Ten laatste en dat is het misschien het belangrijkste, verwachten we een goed geïntegreerde samenwerking tussen Sint-Gillis en Vorst om gemeenschappelijke pijnpunten voor de fiets en straten goed en constructief aan te pakken. Ook met andere naburige gemeentes die ook in onderhandelingen zijn, zoals Brussel-Stad, Ukkel, Elsene, Anderlecht en dergelijke worden best goede fietsafspraken gemaakt, zodat er geïntegreerde netwerken ontstaan en fietsers bij het oversteken van de gemeentegrens niet de chaos moeten ervaren, die ze nu zo vaak moeten ondergaan.
Deze unieke opportuniteit waarbij de bewoners en de gemeentes enkel kunnen winnen, mogen de huidige onderhandelaars niet laten liggen. De afdelingen in Zuid Brussel van de Fietserbond en Gracq, en actiegroep 1060/0 staan alleszins klaar met advies en verwachten op regelmatige tijdstip geconsulteerd te worden. Zowel de verkeersongevallen als de subjectieve onveiligheid die veel fietsers ervaren, verdienen een adequaat antwoord. Zo kunnen we allemaal meer, en met meer plezier, gaan fietsen.

GRACQ, - contact : forest-saintgilles@gracq.org -  0495190840
1060/0 - actiegroep voor 0 verkeersslachtoffers - contact: janpotters36@hotmail.com Fietsersbond Brussel-Zuid, contact: fietsersbondbrusselzuid@gmail.com - 0497 934 716