Pagina's

zondag 6 maart 2011

activiteitenoverzicht 2010

jaarverslag 2010

5/1 brief aan het schepencollega van sint-gillis over een werkgroep die de uitwerking van het mobiliteitsplan begeleidt (samen met gracq e.a.)

12/1 vergadering met FB-Jette over een BravoVelo in 2010

16/1 standje op verenigingenbeurs TW

20/1 brief gemeente sint-gillis ivm parkeerplaatsen voor auto’s in de zuidwijk

20/1 afdelingsvergadering in Pianofabriek

20/1 Cultuurraad Vorst

21/1 fietsplatformvergadering in GC Essegem

23/1 deelname aan actie FB-Brussel aan het autosalon

23/1 brief aan de nieuwe schepen van mobiliteit van Vorst over de fietscommissie/villo/fietsboxen

29/1 brief aan het schepencollege van vorst over villo (samen met gracq)

20/2 deelname aan modal shiftwandeling tegen verbreding van de brusselse ring

23/2 fietsplatformvergadering in Molenbeek

maart artikeltje Fabriekslawaai (krantje Pianofabriek)

17/3 afdelingsvergadering Candelaershuys

21/3 mails aan de gemeente vorst en het gewest over de slechte staat van de wegen

28/3 ondersteuning van een GRACQ-fietstocht tijdens de “Lente van de duurzame ontwikkeling” van de gemeente Vorst

29/3 gemeenschapsraad Pianofabriek

31/3 gemeenschapsraad Ten Weyngaert

3/4 deelname aan paashaasactie van FBB

14/4 Cultuurraad Vorst

17/4 algemene vergadering Fietsersbond vzw

21/4 gemeentelijk fietscommissie Vorst

22/4 vergadering fietsplatform FBB

/4 vorming Bike Experience

12/5 Cultuurraad Vorst

16/5 medewerking en deelname aan tweede editie BravoVelo

19/5 afdelingsvergadering

28/5 oproep voor en deelname aan de maandelijkse place-o-velo

29/5 fietsen voor palestina

3/6 brief gemeente Ukkel ivm parkeerplaatsen voor auto’s bij Colruyt

6/6 Ronde van Elf

8/6 vergadering fietsplatform

15/6 eerste vergadering over artistieke actie autoloze zondag met Bains en Wiel’s

25/6 oproep voor en deelname aan de maandelijkse place-o-velo

30/6 afdelingsvergadering over artistieke actie autoloze zondag

2/7 brief gemeente Vorst ivm fietsenstallingen voor nieuwe verkaveling

2/7 brief gemeente Ukkel ivm fietsenstallingen voor nieuwe verkavelingen

4/7 advies aan de Gemeente Vorst over de Gemeentelijke Fietsroutes

3/7 deelname aan Gracq-actie ivm Ronde van Frankrijk

5/7 tweede vergadering met Bains over autoloze zondag

14/7 eerste ontwerpnota voor “Zingende fietsen kleuren de stad”

16/7 tussenkomst biij de Gemeente Sit-Gillis ivm afsluiten van het St-Gillisvoorplein voor alle verkeer, fietsers inbegrepen - positief antwoord van de Schepen Willem Stevens

30/7 oproep voor en deelname aan de maandelijkse place-o-velo

10/8 steun aan een fietser die bij het gewest zijn beklag doet over de Maria Hendrikalaan (auto’s rijden op het fietspad om de berlijnse kussens te vermijden)

12/8 oproep aan alle leden om deel te nemen aan de enquête over de invoering van een zone-30 in de Vijfhoek

17/8 voorbereidingsvergadering voor “zingende fietsen kleuren de stad”

19/7 uitproberen van “kleurende fietsen” bij Wiels (krijt, hoeveelheid, ...)

27/8 oproep voor en deelname aan de maandelijkse place-o-velo, deze keer in combinatie met de FB-actie tegen de uitbreiding van de ring

7/9 deelname aan de vergadering van het wijkcomité Sint-Antonius ter voorbereiding van het wijkfeest op de autoloze zondag

7/9 vergadering fietsplatform FBB

8/9 afdelingsvergadering voor “zingende fietsen”

15/9 brief gemeente Ukkel ivm fietsenstallingen in te regulariseren ondergrondse parkings

15/9 navraag bij de gemeente Sint-Gillis ivm het BBP “Marie Janson” en het effect op de fietsers

17/9 fietsontbijt op het Sint-Jansplein

17/9 speciale Kritische Massa

17/9 discussieavond in Schaarbeek met Bruno De Lille en Brigitte Grouwels

19/9 zingende fietsen kleuren de stad (fietssymfonie, fietsparade en kleurentapijt)

26/9 rondvraag bij de leden over het ontwerp van mobiliteitsplan van Vorst

27/9 protest bij de gemeente Vorst omdat het mobiliteitsplan niet in het Nederlands ter beschikking is

2/10 vergadering ivm de financiële afrekening “zingende en kleurende fietsen” en de werkingssubsidie 2010 van de gemeente vorst

4/10 brief gemeente Ukkel ivm fietsenstallingen in parkings van de NMBS

16/10 standje op de verenigingenmarkt Ten Weyngaert

18/10 vergadering fietsplatform FBB

27/10 afdelingsvergadering

29/10 maandelijkse Kritische Massa

2/11 bezwaren gemeentelijk mobiliteitsplan Vorst

2/11 inventaris FBB missing links “vlaanderen - brussel”

8/11 Action Eclairage in Sint-Gillis ism Gracq St-Gilles

10/11 gemeentelijke fietscommissie Vorst

21/11 advies fietscommissie vorst over de gemeentelijke fietsroutes

21/11 brief gemeente vorst over OO voor autoparkings

22/11 brief gemeente vorst en sint-gillis over fietsdiefstallen

24/11 e-mailbevraging bij de leden van de visietekst van FB

27/11 AV van vzw Fietsersbond

1/12 gemeenschapsraad en algemene vergadering Ten Weyngaert

2/12 verschillende bijdragen in het themanummer van Fabriekslawaai over mobiliteit

6/12 gemeenschapsraad Pianofabriek

8/12 vergadering fietsplatform FBB

22/12 afdelingsvergadering