Pagina's

woensdag 7 augustus 2013

afdelingsvergadering 30 juli 2013

Verslag Fietsersbond Brussel Zuid 31 juli 2013 ten huize ruth&kris
Aanwezig: Gerina, Rudi, Kris Vs, Kris Vh, Ludo, Ruth
Verontschuldigd: Geert, Manuela, Bart


* Binnenband:
We wachten op Ten Weyngaert en PF om te zien of we een beurtrol permanentie opstellen voor de Binnenband. Vooral om te zien of we wat leden kunnen winnen. Maar we doen het wat minder intensief dan vorig jaar. Rudi heeft de route uitgetekend, er is een extra verbinding bij. Rudi heeft wat opmerkingen over de route, doorgegeven maar lijkt niets mee te zijn gebeurd. Ruth probeert alsnog veranderingen mogelijk te maken (is echter nu toch te laat).
Er worden vrijwilligers gezocht, betaald met vrijwilligersvergoeding.
PF heeft een mobiliteitsactiviteit op 21 september. We hebben echter nog geen info. (vakantie)
        Kris Vs zort voor een doodle voor permanentie (telkens 2 u max)
        Ruth vraagt verbetering route (gecheckt, is echter niet meer mogelijk)
Hierbij aansluitend kan BravoVelo aan de GC’s aangeboden worden als wisselende activiteit over alle GC’s heen.  Ruth kan bv. in het noordoosten beginnen waar ze nu werkt (Evere-Haren-St-Joost-Schaarbeek).
       
Startvergadering GRACQ St Gillis Vorst Uccle
Kris Vs was even op dat overleg waarop het ook over de heraanleg van de Albertlaan ging. Buurt reageerde negatief, burgemeester verdedigde heraanleg ten gunste van fietsers… er is een experimentele opstelling die eind september zal worden geëvalueerd. Best zo veel mogelijk fietsers gaan kijken
Op 22 aug. 18u30 vergadert GRACQ BruSud opnieuw in het Marconicentrum. 
Agenda: concrete acties tijdens week van de mobiliteit: fietsinfrastructuur op de grotere assen Churchill, Albertlaan enz

Fietsplatform

Zoekt voorstellen voor invoering van fietsstraten cf. het fameus stukje in de Louizalaan.  Wij stellen na wat heen en weer de De Merodestraat voor.  Dit is een zeer druk befietste straat waar er onvoldoende plaats is voor een fietspad, ideaal dus als fietsstraat…
Gerina geeft haar suggesties door aan Roel waar er rechts afslagen bij rood kan worden ingevoerd.
En we onderzoeken waar de “algemene groenfase” bestaat voor fietsers en voetgangers.

Fietsdebat :  Veiligheid voor fietsers, wiens zaak is het ?
Thema van het volgend fietsdebat in de Pianofabriek wordt veiligheid van fietsers: kwestie van respect en gedeelde verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de helmdiscussie vragen we Danny Smagghe van Touring om in discussie te gaan met een spokesman van de Fietsersbond.
Stefan Meersbergen wordt gevraagd te modereren, voor het streepje muziek vragen we Zwiebel (Manuela)
    Ruth: zoekt bij Fietsersbond wie het debat kan aangaan
    KrisVh: vraag Stefan Meerbergen en de Pianofabriek (voor een grotere zaal)
    Kris Vs vraagt Manuela
    Rudi: bekijkt hoe het zit  met de centjes
Timing: eind november , tussen 19 en 21 november
 

Fietstocht voor nieuwkomers van TW
Het lijkt ons momenteel niet zo nuttig om hieraan mee te werken. 

Volgende vergadering FB BruZuid: dinsdag 10 september Ten Weyngaert 20 uur
(Kris Vs vraagt TW)