Pagina's

zaterdag 29 januari 2011

persmededeling fietscauserie 15/2/2011 vorst

Persmededeling

Thema’s :
Brussel / mobiliteit / fietsen / toekomstvisies / lectuur / debat


Fietscauserie over mobiliteit in de grootstad Brussel

Wanneer : op dinsdag 15 februari vanaf 19 uur
Waar : Bli:b (BrassWeb) Van Volxemlaan 364, 1190 Vorst (MIVB - halte Wiels)
Gratis toegang

Op 15 februari nodigt de lokale afdeling van Fietsersbond in Brussel-Zuid Kris Peeters (nee, niet de Minister-president) uit voor een fietscauserie in de mooie locatie van de Nederlandstalige bibliotheek Bli:b in Vorst.

Kris Peeters is een ondertussen gerenommeerde auteur van boeken over de mobiliteitsvraagstukken in een globaler context. Zijn laatste werk, De file voorbij, is
aanleiding voor deze avond.

Zit de auto in een doodlopend straatje ? Hoe komt het dat de auto slechts een energierendement heeft van één procent en zich toch weet te verkopen als milieuvriendelijk ? Waarom worden zo weinig vragen gesteld over het gewelddadig aspect van de auto ? Deze en andere vragen stelt Kris Peeters in zijn bekend boek "De File voorbij".

Fietsersbond Brussel-Zuid nodigt hem uit om zijn ideeën toe te passen op een fietsbeleid in de grootstad Brussel. Daarna zullen enkele Brusselse politici hun beschouwingen geven bij de standpunten van de spreker en kan iedereen vanuit de zaal meedebatteren. Het geheel wordt in goede banen gemodereerd door Stefaan Meerbergen (VRT journalist).

Programma :
19u onthaal en drankje
19u30 welkomstwoord door Jutta Buyse, schepen van Vorst
19u40 Kris Peeters met een fietscauserie over mobiliteit in de grootstad Brussel
20u45 reacties door Annemie Maes (Groen!), Jef Van Damme (SPa) en Sven Gatz (Open VLD)
21u30 discussie met de zaal

Meer info op fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com
contact: fietsersbonbrusselzuid@gmail.com
0497 93 47 16
02 502 68 51

Met de steun van Jutta Buyse, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden van Vorst.

Bijlagen: affiche en bio van Kris Peeters

maandag 17 januari 2011

afdelingsvergadering 22/12/2010

Fietsersbond Brussel-Zuid @ Pianofabriek, 22/12/2010, 20h

Aanwezigen: Rudi, Ruth, Kris VH, Alain, Gerina, Bart
Verontschuldigd: Kris VS, Ludo, Kirsten

Planning activiteit Kris Peeters

Kris Peeters heeft toegezegd voor 15/02.
Titel: Fietscauserie met Kris Peeters. Mobiliteit in de grootstad, met reactie
van parlementsleden Van Damme, Maes en Gatz.
Dus: 15/02 in Brassweb
19h: deuren open
19h30: verwelkoming door mevrouw de schepen
19h40: lezing door Kris Peeters: Mobiliteit in de grootstad. Tips en voorstellen
voor een moderne fietsersbeweging
ca 20h30: Debat met Brusselse parlementsleden: Jef Van Damme, Annemie Maes en
Sven Gatz (heeft toegezegd), moderatie door VRT-journalist (ligt vast), daarna
eventueel (kritische) publieksvragen.

Om de schwung niet te doorbreken, houden we geen pauze.
Omdat de Witte Zaal niet is verwarmd, verkiezen we bli:b, de
Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek, boven in Brassweb.

Publiciteit:
Flyer: Ruth maakt flyer. Alain heeft de boekcover, en zal die doormailen.
Facebook: Alain maakt een pagina aan.
Affiches: opmaak Ruth (zie flyer), drukken eventueel via Kirsten en de VGC
Digitale nieuwsbrief ProVelo: Kris VH
Fietsersbondnieuwsbrief: volgende uitgave is te laat
BDW/Agenda: Ruth
Louis Paul Boon Kring/Curieus: Kris VH zorgt voor de verspreiding
Davidsfonds Vorst: Bart
TreinTramBus: Bart
Brusselse bibliotheken: via Jan van bli:b
FM Brussel: via Eva van secretariaat, bijkomende vragen: Kris VH
VUB-fietswerkgroep: Kris VH
Passa Porta en Standaard Boekhandel: Bart doet navraag of een affiche kan,
eventueel naast het boek van Kris Peeters, indien nog steeds te koop
Verspreiding van de affiches in de gemeenschapscentra in Brussel en Rand:
diversen. Best persoonlijk, werkt het beste


Planning 2011
BravoVelo: verschillende kandidaten zijn geïnteresseerd in het concept. Het
Candelaershuys in Ukkel en FB BruNO.

Om de activiteit iets beter te 'branden' lijkt het ons niet opportuun om beide
activiteiten door te laten gaan onder de naam BravoVelo. BruNO mag dit jaar de
BravoVelo organiseren, met het Candelaershuys proberen we een eigen activiteit
uit te dokteren, bijvoorbeeld een MTB-toch. Roel van FB Brussel is daar wellicht
wel voor warm te krijgen, alsook Bart van het CH. MTB's zijn er in GC Wabo.

Tochten voor nieuwkomers:
Hugo Boutsen is bezig met een traject voor Sint-Gillis (NL+FR) en voor Vorst
(NL), maar dat is nog niet af. We laten hem rustig zijn toch verder rijpen.
Bart van CH is ook bezig voor Ukkel.
Wij willen graag meewerken bij het uitvoeren, maar laten de organisatie over aan
de vragende partijen.


Samenwerking GRACQ St-Gilles
Best komen we eens bijeen rond het gemeentelijk mobiliteitsplan, om een
gemeenschappelijk standpunt uit te werken.

Alain belt naar Eric, Kris naar Roel.

Varia
Vraag Roel rond toestand fietspaden met winterweer
Duceptiauxlaan tussen Charleroise en Waterloosesteenweg: niet gestrooid.
Het stuk Van Volxemlaan tussen galerij en versmalling wordt nooit gestrooid, en
lag er dan ook spekglad bij. Ook de rest van de Van Volxemlaan was weliswaar
gestrooid, maar niet geruimd.

Paepsemlaan: vraagteken, niemand van ons is langs daar moeten passeren.

Fietspunt Brussel Zuid is plechtig geopend (waar was onze uitnodiging?), en is
open tussen 10 en 18h, aan de kant Fonsnylaan.

Kandidaten voor mandaten: voor volgende keer

Nieuwjaarskaartje: niet echt nodig

Volgende vergadering : 9 februari om 20u in het Candelaershuys.
Op de agenda alvast de laatste afspraken voor de fietscauserie op 15/2
en de organisatie van een eventuele MTB-tocht in Ukkel.
Iemand van het Candelaershuys zal aanwezig zijn.

zaterdag 15 januari 2011

fietscauserie 15/2/2011 Bli:b

fietscauserie over mobiliteit in de grootstad Brussel op 15 februari in Bli:b Vorst

Op 15 februari nodigt Fietsersbond Brussel-Zuid Kris Peeters (nee, niet de Minister-president) uit voor een fietscauserie in de mooie locatie van de Nederlandstalige bibliotheek Bli:b in Vorst.

Zit de auto in een doodlopend straatje ? Hoe komt het dat de auto slechts een energierendement heeft van 1 procent en zich toch weet te verkopen als milieuvriendelijk ? Deze en andere vragen stelt Kris Peeters in zijn bekend boek "De File voorbij".

Fietsersbond Brussel-Zuid nodigt hem om zijn ideeën toe te passen op een fietsbeleid in de grootstad Brussel. Daarna zullen enkele Brusselse politici hun beschouwingen geven bij de standpunten van de spreker en kan iedereen vanuit de zaal meedebatteren. Het geheel wordt in goede banen gemodereerd door Stefaan Meerbergen (VRT journalist).

Programma :
19u onthaal en drankje
19u30 welkomstwoord door Jutta Buyse, schepen van Vorst
19u40 Kris Peeters met een fietscauserie over mobiliteit in de grootstad Brussel
20u45 reacties door Annemie Maes (Groen!), Jef Van Damme (SPa) en Sven Gatz (Open VLD)
21u30 discussie met de zaal
22u einde

Meer info op fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com

Met de steun van Jutta Buyse, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden van Vorst.
Bli:b (BrassWeb) Van Volxemlaan 364,Vorst

Fietsparking voorzien, MIVB bus 49 & 50, tram 82 & 97 (halte Wiels)


De banner bovenaan is ook te vinden op een flyer. Op de achterkant staat ongeveer de praktische informatie die hierboven ook te lezen is. Flyers kunnen via ons mailadres besteld worden (fietsersbondbrusselzuid(at)gmial.com). Wie nog andere mogelijkheden hebt om promotie te maken (bv via een website) kan daarvoor ook elektronisch materiaal aanvragen via fietsersbondbrusselzuid@gmail.com

Tot 15/2 ?