Pagina's

woensdag 5 december 2012

Fietsers mogen in Brussel de boom in ?

Voor u door Rudi opgetekend ergens op de grens tussen Ukkel en Brussel.


Wat een Brussels fietsers lijden kan ...  Of leidt deze route ons naar ongekende hoogtes ?

woensdag 31 oktober 2012

afdelingsvergadering 23 oktober 2012

Verslag ledenvergadering FB BrusselZuid op 23 oktober

Aanwezig: Kris vh, Ruth, Geert, Rudi, Kris vs (verslag)
Verontschuldigd: Gerina, Alain, Manuela en Bart

1. Evaluatie Fietsdebat
Positief :  inhoudelijk goed, zeer goede inbreng van Liesbeth, leuk optreden, goede moderator
Negatief: weinig coördinatie in promotie, zeer drukke agenda in deze periode, samenwerking met Gracq, in de titel te veel de nadruk op St Gillis, opkomst was matig, maar ook niet zo slecht (in vergelijking met andere events)

2. Causerie 2013
De diverse opties worden uitvoerig besproken, we komen uiteindelijk tot een voorstel om Geert en Judith voor te stellen aan Passa Porta. Geert is beschikbaar, van Judith weten we het nog niet helemaal zeker.
De bedoeling is dat ze een positief verhaal brengen over fietsen in de stad of toch mensen aanzetten/inspireren om te fietsen.
We laten het idee van een fietstocht vallen, dat kost te veel tijd en biedt weinig ruimte voor de sprekers. We kunnen maar een beperkte groep mensen bereiken en is risico inzake weer (eind maart is vrij onzeker).
We kijken nu uit naar de reactie van PP (Kris vh contacteert hen)

3. Fietsplatform
Het verslag wordt overlopen. Vanaf 2013 gaan het FP op tournee langs de diverse afdelingen.
Volgende vergadering :  14 november om 20u in Fietsershuis
Beter onderling afspreken wie er kan gaan :  Kris vs stuurt 1 week voor FP een herinnering aan Ruth, Alain en Rudi om te checken wie er kan gaan.

4. Opvolging gemeenteraadsverkiezingen
We kijken uit naar de nieuwe akkoorden en wat het zal bieden inzake mobiliteit.  Idee :  we brengen de 3 (nieuwe) schepenen van Vorst, Ukkel en St Gillis samen en laten hen de plannen bespreken. Wellicht zal Gracq hier meer belangstelling voor hebben.  Te checken !

5. Werken in St Gillis :  openbaar onderzoek. Kris Vs contacteert Gracq SG (Patrick Frenay) en checkt of zij een grondige screening ondernemen (is reeds gebeurd op 25/10, nog geen antwoord ontvangen).

6. Varia :  AV Fbond nationaal op 24/11

Volgende vergadering: 4 of 5 december, Doodle volgt.

vrijdag 5 oktober 2012

het grote fietsdiefstaldebat

FIETS WEG !!  debat over een heus beleid tegen fietsdiefstal
Fietsdiefstal verergert dag na dag en er is geen coherent beleid.  Iedereen kletst erover, maar een coherent beleid omvat verschillende beleidsdomeinen én niveaus.  Om fietsdiefstal te doen dalen, moet het Brussels Gewest een geïntegreerd plan maken én doorvoeren over deze beleidsdomeinen heen.  Londen heeft zo’n plan en het draait rond vijf speerpunten :  evaluatie, handhaving, infrastructuur, sensibilisering, infrastructuur, betrokkenheid.  Aan het woord is Liesbeth Driesen van Cyclo.  Ze opende de debatavond met een paar frisse ideeën.  Hieronder een poging tot reconstructie

Op het vlak van sensibilisering en betrokkenheid werden hier en daar al maatregelen genomen. Maar op het vlak van handhaving, infrastructuur en evaluatie gebeurt er zo goed als niets. Fietsdiefstal moet worden onderzocht en vervolgd, er moeten meer beveiligde fietsenstallingen komen en fietsdiefstal moet worden gemeten en geëvalueerd.  Op de foto Liesbeth Driesen in gesprek met onze onvolprezen huismoderator Stefaan Meerbergen (foto Ruth).1)  Mensen geven hun fietsdiefstal vaak niet aan en niemand weet waar het precies over gaat.


Waarom doen mensen dat niet ?  Omdat ze niet geloven dat er iets aan wordt gedaan, of gedaan kan worden.  De politie wuift het probleem weg, denken ze.  Gevolg : het probleem bestaat niet voor de overheden.  Het wordt een vicieuze cirkel.


 Oplossing :  evaluatie !  Analyseer fietsdiefstal aan de hand van de aangiftes ; controleer op niet aangegeven diefstallen ; identificeer zwarte punten en filières ; bestudeer de diefstallen (waarom, waar, door wie).  Mensen moeten door politie, verenigingen, overheden aangezet worden om hun fietsdiefstal aan te geven.  Ook niet-EU burgers moeten kunnen aangeven.  Maak het hen gemakkelijk om aangifte te doen (bv. online voor alle inwoners van Brussel, en niet enkel voor inwoners met een Belgische digitale identiteitskaart)


2)  Fietsdiefstal is een marginaal crimineel feit en wordt niet vervolgd.


De zes politiezones geven geen voorrang aan opvolging, vervolging en vermindering van fietsdiefstal.  Ze staan er bij wijze van spreken (en soms letterlijk) op te kijken, in plaats van fietsdieven op heterdaad te betrappen en bendes op te rollen.  De openbaar aanklager (het parket) maakt geen werk van fietsdiefstallen en er is geen identificatiesysteem voor gestolen en achtergelaten fietsen.

Oplossing :  handhaving !  Zet een Task Force binnen de politie over de zones heen op en laat een paar politiemensen zich met niets anders bezig houden dan fietsdiefstal.  Zij kunnen bendes opsporen en systematische diefstal in kaart brengen.  Ten tweede moet de wetgeving moet veranderen.  Op dit moment is een koper die te goeder trouw een gestolen fiets op een markt, rommelmarkt of ebay koopt, niet in fout.  Een fiets moet behandeld worden als een auto, met papieren en een uniek serienummer, met regels voor doorverkoop.  De verkoper is in fout indien hij een gestolen fiets verkoopt, zelfs als hij die elders heeft gekocht.
Zorg ervoor dat de openbaar aanklager (procureur) de overblijvende rechtszaken efficiënt behandelt.
Zet een centraal depot op voor alle gestolen en achtergelaten fietsen met een online (foto)databank om fietsen te identificeren.  En nog een persoonlijk voorstel :  een GAS-boete voor mensen die op heterdaad worden betrapt.  Nu gebeurt daar niets mee.

 3) Als ik mijn fiets op straat zet, wordt hij gestolen, zeker als het een vouwfiets is.


De verhalen op de CYCLO-blog byebyebicycle zijn eindeloos.  het Zuidstation is duidelijk een zwarte vlek.  Zijn er fietsenparkings met toegangscontrole en sociale controle ?  In Brussel zijn er een paar bedrijven (Dexia, St-Jan,...), fietspunt Noord en Centraal, de ULB.  In Brussel Stad, St-Gillis, Molenbeek, Evere, Schaarbeek zijn er maar enkele fietstrommels.


Oplossing :  infrastructuur !  Fietsenparkings met toegangscontrole en/of sociale controle op drukke mobiliteitspunten zoals bijvoorbeeld winkelcentra en treinstations (zie Nederland).   Fietstrommels voor mensen uit de buurt.  Er bestaat een fietsvademecum voor fietsenparking.  Pas het dus ook toe !


 4) Mijn fiets werd gestolen, en dat is frustrerend want hij was duur. 

Dus ik investeer niet meer in een goede fiets, en ik koop zelf een goedkope gestolen fiets (of ik laat het fietsen helemaal).  Fietsdiefstal is slecht voor de markt, voor de kwaliteit, voor de waarde van een fiets.


Oplossing :  betrokkenheid !  Betrek fietsers, fietswinkels, fietsreparateurs bij het beleid.  Laat ze zich engageren, zodat er zoiets als burgerfietszin ontstaat en mensen bereid zijn om te reageren.  Organiseer de tweedehandsmarkt met labels en een charter en veel communicatie, zodat koper én verkoper gesensibiliseerd worden.  En vergeet ebay ook niet.  5) Mensen sluiten hun fiets verkeerd of met het verkeerde slot.


Mensen sluiten hun fiets nog steeds slecht af (slecht slot, enkel een wiel vastgemaakt, slechte support).  Graveringen zijn voorbijgestreefd en een dysfunctionele preventiewijze.  Bovendien zet het de mensen op het verkeerde been.  Via een gravering kan je ENKEL je fiets terugvinden, als hij door de dief wordt achtergelaten (in Bxl eerder niet het geval) en als de politie hem vindt (zie task force).


Oplossing :  sensibilisering !  Zet slachtoffers aan om fietsdiefstal aan te geven bij de politie.  Blijf fietsers informeren over hoe je een fiets op de juiste manier sluit.  Blijf fietsen graveren voor fietsen zonder permanente ID

Stel je voor dat CyCLO in haar ateliers de gravering maar hoeft in te geven om te weten of de fiets gesignaleerd staat als gestolen, en als de wetgeving in die richting is veranderd, dan is de gravering het sluitstuk van een anti-fietsdiefstalpolitiek.

ALS fietsen worden behandeld zoals auto’s, dan heeft een uniek graveernummer dat eigen is aan de fiets en niet aan de eigenaar, zin.  Er zijn dan ook papieren en verplichtingen bij.  Zolang dat unieke serienummer er niet is, kan je via het rijksregisternummer + een digitaal paspoort + een centrale database die toegankelijk is voor herstellers, winkels, politie, andere diensten, ongeveer hetzelfde bereiken. dinsdag 25 september 2012

persbericht - communiqué de presse 2/10/2012

Fiets weg !  Wat nu ?
Het fiets-veilig-stallen-debat !

Fietsdiefstal is één van belangrijke hinderpalen bij het verbreden van het fietsgebruik in Brussel.  In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de afdeling Brussel-Zuid van de Fietsersbond  een discussieavond voor rond fietsdiefstalpreventie.

Hoe laat ik mijn fiets veilig achter ?  Wat is het anti-diefstal beleid van de gemeente ?  Welke stappen zet de politie ?  Wat zijn de concrete plannen voor preventie ?  …

Het (tweetalig) gesprek met politici uit Sint-Gillis (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (Coördinator Cyclo vzw),  een onderzoeker fietsdiefstal , van de ULB, een medewerker van Brussel Mobiliteit en hopelijk  een woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid wordt in goede banen geleid door Stefan Meerbergen, VRT journalist.

Jaune Toujours (Busking) zorgt voor muzikale intermezzi.

Gratis inkom,
Dinsdag 2 oktober2012
Gemeenschapscentrum De Pianofabriek om 20 u
 Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis
www.fietsersondbrusselzuid.blogspot.com
www.fietsersbondbrusselzuid@gmail.comVélo disparu !  Et maintenant ?
Comment laisser mon vélo en sécurité ?

Le vol de vélo est un des obstacles le plus important, empêchant une augmentation de l’utilisation du vélo à Bruxelles.  En vue des elections communales, le mouvement cycliste de Bruxelles-Sud (Fietsersbond Brussel-Zuid en collaboration du GRACQ) propose un débat sur la prevention du vol de vélo.

Comment garer mon vélo en sécurité ?  Quelle est la politique anti-vol de la commune ?  Quelle est la stratégie de la police ?  Quels sont les projets concrets de prévention ?

Le débat bilingue avec des politiciens de Saint-Gilles (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (coordinatrice Cyclo vzw),  un rechercheur vol de vélo’s de l’ULB, un collaborateur de Bruxelles mobilité,  et probablement un représentant de la police zone Bruxelles-Midi est animé par Stefan Meerbergen, journaliste de la VRT.

Avec l’encadrement musicale de Jaune Toujours (Busking)

mardi 2 octobre 2012
De Pianofabriek à 20 h
35, rue du Fort
1060 Saint-Gilles
www.fietsersondbrusselzuid.blogspot.com
www.fietsersbondbrusselzuid@gmail.com

dinsdag 11 september 2012

het grote Fiets-Veilig-StallenDebat

Fiets weg !  Wat nu ?

Hoe laat ik mijn fiets veilig achter ?  Wat is het antidiefstalbeleid van de gemeente ?  Welke stappen zet de politie ?  Wat zijn de concrete plannen voor preventie ?  Een (tweetalig) gesprek met verschillende actoren in goede banen geleid door Stefan Meerbergen, VRT-journalist.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen stellen we een pannel
voor met politici uit Sint-Gillis (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues,
Ecolo), Liesbeth Driesen (Cyclo vzw), onderzoeker fietsdiefstal , ULB,
Ulric Schollaert (Brussel Mobiliteit), politie Brussel Zuid en Uzelf!

dinsdag 2.10.2012
De Pianofabriek 20u
Fortstraat 35
1060 Sint-GillisVélo disparu !  Et maintenant ?

Comment garer mon vélo en sécurité ?  Quelle est la politique anti-vol
de la commune ?  Quelle est la stratégie de la police ?  Quels sont les
projets concrets de prévention ?
Un débat bilingue avec plusieurs invités animé par Stefan Meerbergen,
journaliste de la VRT.

Dans le contexte des élections communales nous vous proposons un panel
avec des politiciens de Saint-Gilles (W. Stevens, Sp.a / B. de
Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (Cyclo vzw), rechercheur vol de
vélo’s, ULB, Ulric Schollaert (Bruxelles mobilité), police Bruxelles
Midi et Vous-même !


mardi, 2.10.2012
De Pianofabriek 20h
35 rue du Fort
1060 Saint-Gilles

het grote fiets-veilig-stallendebat 2.10.2012


zaterdag 21 juli 2012

Afdelingsvergadering 6 juli 2012

Fietsersbond Brussel-Zuid
Vergadering bij Kris en Ruth, 06/07/12

Aanwezigen :  Kris Vh, Kris Vs, Johan, Rudi, Geert, Ruth, Manuela en Bart
 Verontschuldigd :  Ludo, Gerina, Alain

Welkom aan Johan, een ware Sint-Gillenaar !!
Kris VS verontschuldigd zich voor hen die zich hadden vergist van datum en/of locatie, de Pianofabriek is tijdens de zomermaanden gesloten na 20u. Johan komt de Sint-Gillenaren versterken.

Subsidiedossiers
Vorst heeft 1000 euro werkingsmiddelen beloofd.
Sint-Gillis: Kris Vs gaat nog eens bellen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden.

Verkiezingsproject:
Op 19/09 organiseren Fietsersbond en GRACQ Brussel al een verkiezingsdebat, die week is dus ingenomen. De grote zaal in de Pianofabriek is vrij op 27/09 en op 02/10, de algemene voorkeur gaat uit naar 02/10. Centraal thema: veilig stallen.
Om vaart in de avond te brengen, zorgen we voor een aantal rubrieken, en een presentatie in een soort 7e-dagstijl.
Een politieagent (uitnodigen via Jutta/Kris Vs) legt uit hoe een fiets goed vast te maken, en wat te doen bij diefstal (aangifte, online aangifte, verlorenfietsen.be…)
Liesbeth van Cyclo (uitnodigen via Alain) kan uitleggen wat Cyclo kan doen, en waar het nog beter kan.
Anne Burghers van Fietsersbond (uitnodigen door Kris Vs)
Ulric van gemeente St-Gillis (via Ruth) over de plannen
4 St-Gillise politici van verschillende partijen kunnen hun voorstellen uit de doeken doen. Vooral de PS moet absoluut komen (want wellicht incontournable). Alain selecteert en nodigt uit.
Kris Vh vraagt Stefaan Meerbeek (VRT) terug als moderator.
Gracq wordt uitgenodigd door Julie
Kirsten van Pianofabriek gevraagd om medewerking door Kris Vs
Kris Vs licht ook zo snel mogelijk FB Anderlecht in, als deel van dezelfde politiezone.

Fietsplatform
Aankondiging: op 05/09, meer details volgen. Iedereen welkom.

Onze 3e causerie 
wordt georganiseerd ism Passa Porta. Op vraag van PP gaat het door tijdens het Passa-Portafestival, in maart of april. Als interessante namen kwamen al Joost Van de Casteele, Geert van Istendael en David Van Reybrouck naar boven, die laatste kan misschien iets vertellen over fietsen in Congo. We zijn er nog niet over uit of het Nederlands- of tweetalig wordt. Verdere afspraken op een volgende vergadering.

Agenda
- Zomerprogramma Recyclart: aan te bevelen!
- Cyclovia Zuid-Brussel: 19/08: We proberen, voor de aanwezigen in Brussel, af te spreken om samen te fietsen, en vullen de enquête in met onze opmerkingen.
- Autoloze zondag 16/09 :  Er wordt terug een Binnenband georganiseerd (die verschillende gemeenschapscentra trapsgewijs met elkaar verbindt), er is een Brocante op de Bondgenotenstraat, een wijkfeest in Sint-Antonius (met voorstelling van het project duurzame wijk), etc.
Ten Weyngaert is open, en een permanentie is aan te raden, om nieuwe leden te werven. Als randanimatie kunnen we een aantal zaken voorstellen, afhankelijk van het budget van TW voor die dag (Kris Vs vraagt na bij TW): de Fanfakids, Fanfoireux, een eenwielende bovenbuur van Johan, kampioenschap ‘surplacen’ (info bij FB Sint-Niklaas),,,

Bypad Vorst
De Bypad had gemengde resultaten. Politie lijkt niet geïnteresseerd, gezien ze, na de eerste vergadering, ook op de evaluatievergadering hun kat stuurden. Een aantal maatregelen worden te duur geacht, maar het goede nieuws is dat gemeente zegt te blijven inzetten op zachte weggebruikers.
Een weinig gekend instrument is dat handelaars kunnen vragen om fietsenstallingen te plaatsen voor hun winkel. We proberen de middenstanders warm te krijgen voor het plaatsen van meer fiets-U’s door aanvraagformulieren uit te delen.

Varia
Ruth stuurt de voorbereidselen voor de fietstochten voor nieuwkomers naar Rudi, die kijkt na en plaatst ze op de blog.
De tunnel tussen Veeartsenijstraat en Koningslaan is momenteel heel onveilig voor fietsers, in de donkere tunnel zijn ze vaak onvoldoende zichtbaar, er is geen fietspad, zelfs niet geschilderd, en er zit een put in het wegdek. Een afgebakend fietspad met betonblokken zou de toestand veiliger kunnen maken. Kunnen we een proefproject voorstellen tijdens de zomermaanden, wanneer er minder verkeer is?

Volgende vergadering op woensdag 29/08 bij Manuela, Brusselsesteenweg 250.

Uitleg afkortingen :  PF=Pianofabriek, TW= Ten Weyngaert, FB=Fietsersbond.

zondag 10 juni 2012

Afdelingsvergadering 10 mei 2013

 Afdelingsvergadering 10 mei 2013 op café bij de Beurs

 aanw :  Gerina, Manuela, Bart, Ruth, Kris vh, Julie (FB), Geert, Rudi, Kris Vs (verslag)

De omstandigheden voor de vergadering waren niet zo ideaal.  Hoewel we niet echt knopen hebben kunnen doorhakken, waren er veel ideeën en suggesties, en de wil om zaken in beweging te zetten inzake het fietsbeleid.

1) actie/activiteit St-Gillis :
- inhoud :  focus op fietsparking in de 3 gemeentes (Ukkel, St-Gillis en Vorst),
- we komen met een aantal best practices
- we voelen 3 beleidsmakers van de 3 gemeenten aan de tand :  wat met de mooie plannen in Ukkel, levert het Bypad-project in Vorst iets op inzake fietsstallingen en wat zijn de plannen in St-Gillis
- we nodigen 2 (Nederlandstalige en Franstalige) iet of wat bekende Brusselaars uit die hun kijk geven op de fietsrealiteit in Brussel :  mini conference van telkens een 10-tal minuten

To do (dringend): overleg met Alain, we gaan op zoek naar sprekers (Julie helpt mee), contacteren van de beleidsmakers, we nodigen Gracq St-Gilles uit om dit mee te organiseren.

2) Gewestelijke Actie fietsinfrastructuur :  gepland in juni, voorbereidende meeting op 23 mei om 18u30 in Fietsershuis (Idee :  poll voor de slechtse plek voor de fietsers in Brussel)

3) Bypad :  de leden uit Vorst komen samen op 22  mei om 20u bij Kris Vs om de vragenlijst samen in te vullen.   Op 30 mei wordt een testrit gemaakt, uiteraard met de fiets tussen 14 en 16u.  Iedereen welkom, Kris Vh gaat zeker.  Op 20 juni heeft een opvolgvergadering plaats, eveneens van 14 tot 16u. Kris Vsb zal zeker aanwezig zijn.

4) Volgende vergadering :  dinsdag 26 juni om 20u in de Pianofabriek.

zaterdag 19 mei 2012

fietscauserie : 9 aanbevelingen van Klaus Bondam

Aanbevelingen van Klaus Bondam voor een beter fietsbeleid in Brussel (fietscauserie - Vorst - 28/2/12)

Welke aanbevelingen deed Klaus Bondam voor een beter fietsbeleid in Brussel tijdens de tweede fietscauserie van Fietsersbond Brussel-Zuid ?  Of nee, het punt van Klaus Bondam is juist dat een woonbeleid op maat van de Brusselaars belangrijk is.  En dan volgt daar als vanzelf een fietsvriendelijke politiek uit ...

* Richt je niet op fietsen alleen !  De vraag waar het om draait, is hoe je als inwoner van Brussel de toekomstige leefbaarheid van de stad ziet, niet per se waar er allemaal fietspaden moeten getrokken worden.  De vraag is waar er meer ruimte voor fietsers en voetgangers moet gemaakt worden ?  Waar zijn er straten en pleinen nodig die ruimte bieden om te spelen en ontspannen, in plaats van alleen maar parking voor auto's ?  In wat voor  stad willen we onze kinderen laten opgroeien ?
* Leiders moeten een toonbeeld zijn !  Zorg ervoor dat toonaangevende figuren, politici, zakenmensen, bekende personen uit het middenveld, rocksterren, leden van de koninklijke familie zichtbaar zijn op de fiets, dat ze door de stad wandelen en het openbaar vervoer gebruiken. De VIP’s van Brussel zullen de trendsetters zijn voor de rest van ons.
* Knuffel ze !  Zorg ervoor dat de 19 Brusselse gemeenten openlijk en zichtbaar iedereen waardeert die bijdraagt aan de vermindering van de verkeersknoop en vervuiling door ofwel te voet te gaan, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken.  Wie wil er niet gewaardeerd worden ?
* Verzorg het openbaar vervoer !   Metro-en treinstations in Brussel moeten proper, helder verlicht en goed onderhouden zijn.  Personeel moet er ter beschikking van het publiek zijn, zodat de stations schoon, comfortabel en veilig zijn voor mensen om ze te betreden en te gebruiken. Zorg ervoor dat treinen op tijd rijden !  Bied verontschuldigingen aan, als ze te laat zijn.  Het moet veel eenvoudiger en comfortabeler worden om de mee aan boord te nemen.
* Kijk uit voor gaten !  Er zijn veel te veel gaten in het wegdek en op de stoep in Brussel.  Het lijkt alsof niemand de verantwoordelijkheid heeft om ze te dichten.  De automobilist stoort er zich misschien niet zo erg aan, maar voor de fietsers en voetgangers zijn het kwelduivels en kunnen ze een reëel gevaar betekenen.  Soms met dodelijke afloop.
* Niet mengen !  Gebruik de stoep niet om fietspaden aan te leggen.  Het is de bedoeling dat meer mensen wandelen en fietsen, en dus heeft het geen zin om beide een toch al beperkte ruimte te laten delen.  Hun verschillende snelheid zal leiden tot spanning en wrijving tussen deze twee zachte vormen van vervoer.  Fietsers hebben recht op een degelijk fietspad dat door een borduursteen (niet gewoon geschilderd!) van de geparkeerde auto's gescheiden is.
* Meer fietsenstallingen !  Zorg ervoor dat er voldoende plaatsen zijn om je fiets in Brussel veilig te stallen.  Verplicht huiseigenaars om fietsenstallingen in nieuwe flatgebouwen te voorzien.  Hou er rekening mee bij alle wegenwerken.  Wees innovatief en creatief om ze een prominente plaats in het straatbeeld te geven.
* Wees zelf een verantwoordelijke verkeersdeelnemer !  Niemand kan je gedachten lezen !  Zelfs niet als je een heilige op de fiets bent.  Zorg ervoor dat je als een fietser - ruim van te voren - zichtbaar bent voor automobilisten en voetgangers, wanneer je van plan bent om links of rechts af te slaan, om te stoppen, enzovoort.  Iedereen is er verantwoordelijk voor om van de straat een veilige omgeving te maken waarin mensen zich kunnen verplaatsen.  Je bent nooit beter dan je reputatie !
* Geef kinderen de vrije ruimte !  Een jonge fietser wordt normaal een blijvende fietser of voetganger.  Zorg ervoor dat ouders en scholen al op jonge leeftijd bij kinderen fietsen en wandelen - en het gebruik van het openbaar vervoer - introduceren als zeer goed alternatief voor autotransport.  Het is goed voor de conditie, levert frisse lucht op en verhoogt de mobiliteit van het kind.  Wees creatief en innovatief in het bevorderen van de  eco-mobiliteit van kinderen en jongeren.  Jong geleerd is oud gedaan.

Klaus Bondam
Director
The Dansih Cultural Institute/Benelux

April 26. 2012 (de formulering kan licht verschillen van wat Klaus Bondam tijdens de fietscauserie zei)

zingende fietsen - vélos couleurs

zingende fietsen - kleurende fietsen
vélos chantants - vélos couleurs


zingend fietsen kleuren de stad
les vélos chantants mettent la ville en couleurs

nu ook op youtube (nieuwe links)

http://www.youtube.com/watch?v=t9NSthdM69k
http://www.youtube.com/watch?v=7OXVDMDRV2s
http://www.youtube.com/watch?v=bhsJTIm8rpI

zaterdag 7 april 2012

afdelingsvergadering 20 maart 2012

Verslag ledenvergadering FB Brussel-Zuid 20 maart 2012


Aanwezig : Kris Vh, Ruth, Michel (welkom!), Gerina, Bart (verslag), Rudi, Alain, Kris Vs, Manuela ; Verontschuldigd : Geert1. Evaluatie Fietscauserie

Zeer goede opkomst, en ook Europees getint, we hebben het 'traditionele' Brusselse fietspubliek wat overstegen. 
 Toch enige punten van kritiek, de interactie met het publiek, zowel tijdens als achteraf, was beperkt, ook door een tekort aan tijd. 

 De reactie van Bruno De Lille was enigszins teleurstellend, veel wol, weinig concreet. Dat een hogere autofiscaliteit zo moeilijk ligt voor een groene excellentie, is toch enigszins verrassend. Positief is wel dat hij aan een aantal structurele beleidspunten werkt, maar dit kwam niet zo goed uit de verf. Fietsen lijkt dus nog steeds geen topprioriteit te zijn voor de Brusselse politiek.


Klaus' presentatie is als film op de blog verschenen, maar moet nog wat bijgewerkt worden, de huidige versie is niet duidelijk. Kris Vh zorgt hiervoor.
 Alain vraagt ook nog eens naar de foto's die gemaakt zijn door de fotograaf van het DKI.

Alain zoekt uit waar hij de 6 aandachtspunten voor Brussel van Klaus heeft genoteerd, zodat we die verder kunnen meenemen in toekomstige acties.
 We waren wel wat verrast dat Klaus zelf nauwelijks fietst in Brussel, maar de voorkeur geeft aan wandelen. Zijn pleidooi voor een goede aansluiting van openbaar vervoer, fietsgebruik en veilige voetpaden. Zijn pleidooi voor gescheiden fietspaden, ipv gemengd fiets/voetpad kunnen we ten volle ondersteunen.


Een volgende editie ?
 De locatie in de bib is heel gezellig, maar er was te weinig plaats (gemaakt). Mits een betere schikking van de rekken kunnen er nog wel wat mensen bij.
 Anderzijds wil ook de Pianofabriek graag zo'n activiteit onthalen (dixit Kirsten). Daar staan dan hopelijk toch wat werkingsmiddelen tegenover, zoals ook bij de gemeente Vorst. 

Qua onderwerp lijkt bijv. staatshervorming en mobiliteit moeilijk sexy te brengen, een mobiliteitsdagboek door een bekende fietsende Brusselaar is wellicht interessanter. Wie nodigen we uit ? Geert van Istendael ? Andere namen ? 
Indien we de literaire toer opgaan zou ook Passa Porta geïnteresseerd kunnen zijn. Die kunnen ons wellicht aan andere namen helpen indien van Istendael niet geïnteresseerd is. 
 De choristen onder ons willen eventueel wel voor muzikale omlijsting zorgen.2. Hoe staan we er financieel voor ?
Momenteel zijn onze middelen zogoed als op, maar we verwachten nog een deel van de subsidies van gemeente Vorst en van de VGC Sportdienst. Kris VS en Rudy trekken eens na.3. Fietsplatform

* Op het Fietsplatform van 8 maart werd de Mask Critique geëvalueerd. Er waren toch enkele tientallen mensen, de meesten uitgedost met een masker. Een filmpje op DeWereldMorgen voor wie er niet bij was : http://www.dewereldmorgen.be/blogs/giulia-gallino/2012/0/06/carnaval-fietsactie

 *Op 29 maart, 9h30, organiseren de fietsverenigingen het Kampioenschap Fietsdefstal op Koningsplein (iedereen welkom, liefst uitgedost in zwarte kledij).
 Voor een volgende keer toch liever een ander uur of dag, want voor mensen die werken is dit verre van ideaal.

* Er wordt gewerkt aan een centraal depot voor gestolen/gevonden/geruimde fietsen, beheerd door Cyclo. Voor wanneer is momenteel nog koffiedik kijken.

* 31 maart : ¨lancering ik ben een 30-er (zone 30 promotie) in Antwerpen. Meer info op www.fietsersbond.be

*fietsGEN
Het duurt lang vooraleer het fietsGEN concreet wordt. De regionale verschillen (Vlaamse fietssnelwegen versus Brusselse verbindingswegen), de verschillende administraties (natuur, wegen en verkeer, waterwegen...) met elk hun gedacht, zorgen voor het nodige oponthoud.
 We willen dat Fietsersbond dit punt warm blijft houden, zodat het tot een compromis en tot resultaten kan komen.

 Voor ons actieterrein is er sprake van een fietspad langs spoorlijn 124 (Brussel-Charleroi), met een fietspad dat o.a. aan het Stalleviaduct bevestigd wordt. We vragen Frederik De Poorter een stand van zaken, en willen gerust met een actie de komst van dergelijk fietspad ondersteunen.

* Elders in het Gewest wil het fietspad langs het kanaal maar niet helemaal afgeraken. De Ninoofsepoort is levensgevaarlijk, maar ingewikkeld om opgelost te krijgen. Aan de Sainctelettebrug is (nog maar eens) beslist dat een heraanleg van de brug zelf even veilig en goedkoper is als een aparte voetgangersbrug. Hopelijk kan er dan nu eindelijk ook werk gemaakt worden van dit stuk.


* Cyclovia : 20/05 ICR 11 (Ganshoren - Molenbeek) ; 
17/06 Rocade B (Anderlecht - Molenbeek)
 ; 15/07 ICR1 (Brussel -Evere - Schaarbeek - St-Joost)
 ; 19/08 ICR6 (Brussel - St-Gillis – Elsene - Ukkel). 
Een levendige discussie ontspint zich onder de aanwezigen, over de zin en onzin van Cyclovias voor het fietsgebruik in de stad. Belangrijkste punt van kritiek is dat dergelijke Cyclovias per definitie tijdelijk zijn, en dus geen reële indruk geven van wat fietsen in Brussel is. Het is ook zeer versnipperd, de meeste mensen moeten ergens wel terug in het gewone verkeersgewoel. 
 Zouden begeleide tochten tijdens het gewone verkeer mensen niet meer vertrouwd kunnen maken met fietsen in de stad ? 
Anderzijds, elk evenement dat de fietser in de kijker zet, daar kunnen we natuurlijk niet tegen zijn, hopelijk is het wel iets meer zichtbaar in de stad, ook op plaatsen waar er geen Cyclovia is. 
 We zullen nog zien of we actief meedoen en ons laten zien als Fietsersbondafdeling op de Cyclovia door ons gebied (19/08), eventueel op een ludieke wijze, een stand is geen optie. 


* De GFR langs de Tweede Britse Legerlaan en de Audifabriek, loopt ook gevaar om een verhaal zonder einde te worden. Geruchten gaan de ronde dat Audi de goedkeuring (bewust?) vertraagd en tegenwerkt. We informeren ons bij Frederik, en indien nodig organiseren we een protestactie. ( Zie email van Frederik en Sarah, het Audi-verhaal lijkt toch iets complexer, het probleem zou vooral liggen bij een slecht studiebureau dat onbruikbare plannen afleverde.)


4. Varia

* Gemeenteraadsverkiezingen : wat doen we hiermee ? Op de volgende vergadering te agenderen
.
* Actie/Activiteit op Autoloze Zondag: er wordt gewerkt aan een nieuwe editie van de Binnenband (parcours langs de diverse gemeenschapscentra). Een gelegenheid om onze afdeling te promoten in St-Gillis, Ukkel en Vorst.


Volgende vergadering 8 mei om 20u in de Pianofabriek

woensdag 21 maart 2012

Lente van duurzame ontwikkeling in Vorst

Voor de Vorstenaren :,)

Op donderdag 5/4 organiseert het Gemeentebestuur van Vorst een begeleide fietstocht langs de groene wandeling. Via de link kan je meer info vinden. Kijk ook eens naar de cursus fietsherstellen én leren fietsen.... op 7/4.


http://www.forest.irisnet.be/evenements/le-printemps-du-developpement-durable

zondag 11 maart 2012

Presentatie van Klaus Bondam

Tweede fietscauserie 28/2/2012 : Copenhagenize Brussels Now !!

Klaus Bondam bracht een boeiende presentatie tijdens de tweede fietscauserie van Fietsersbond Brussel-Zuid op 28 februari. Hij was ook zo vriendelijk om zijn presentatie ter beschikking te stellen. Hier vind je de powerpointpresentatie in quicktime-filmversie.

zaterdag 21 januari 2012

Tweede fietscauserie van Fietsersbond Brussel-Zuid

Klaus Bondam over "Copenhagenize Brussels now!"
(for English look below)
(en français plus bas)

Tegen 2020 zal 20% van de verplaatsingen in Brussel met de fiets gebeuren. Zo staat het in de plannen van de hoofdstedelijke regering. In Kopenhagen, Denemarken, verplaatst 40% van de bevolking zich per fiets, het resultaat van een doorgedreven fietspolitiek. Klaus Bondam heeft als fietsburgemeester talrijke maatregelen genomen die voor dit resultaat hebben gezorgd. Vandaag is hij Directeur van het Deens Cultureel Instituut (Benelux) in Brussel.

Op dinsdag 28 februari 2012 lanceert hij een aantal ideeën hoe de Brusselse overheden ook van onze hoofdstad een fietsstad kunnen maken en hun doelstelling kunnen halen. Hij doet dit in het Engels (samenvatting in het Nederlands en het Frans). Bruno De Lille, staatsecretaris voor mobiliteit, zal op een aantal suggesties ingaan.

Praktisch
vanaf 19:30 welkomstdrank en inleiding met Jutta Buyse, Schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden van Vorst
20:00 causerie Klaus Bondam: Copenhagenize Brussels now!
21:00 antwoord van minister Bruno De Lille
21:30 vragen en reacties van het publiek
22:00 afsluiting met een babbel en een drankje

Bli:b Bibliotheek Vorst
Van Volxemlaan 364, 1190 Brussel
Gratis bewaakte fietsenstalling, tram 82, 97, bus 49 en 50 halte Wiels


Klaus Bondam on "Copenhagenize Brussels now!"

Brussels has recently set itself an ambitious target : by 2020, cycling is to account for 20% of the the global city transport system. In Copenhagen, Denmark this share is as high as 40%! Klaus Bondam has become known as “the Bicycle Mayor of Copenhagen “ for his role as the architect in developing cycling and implementing cycling-friendly policies in Copenhagen. Today he is Director of the Danish Cultural Institute/Benelux in Brussels.

On Tuesday February 28th 2012 he will present his proposals to our own policy makers on how to Copenhagenize Brussels and meet the 2020 target. Mr Bondam will speak in English , however a summary in Dutch or French will be available. The Minister for Mobility has been invited to comment on the Mayor`s suggestions.

Details:
7.30 pm: Welcome drink and introduction by Jutta Buyse, Alderman for Dutch affairs of Forest
8.00 pm: Presentation by Klaus Bondam: Copenhagenize Brussels now!
9:00 pm: Reply by Bruno De Lille, minister in the Brussels administration
9:30 pm: Questions and comments by the public in their own language
10:00 pm: Closing

Venue: Bli:b Bibliotheek Vorst Van Volxemlaan 364, 1190 Brussel
Free admission, secured bicycle parking will be available.
Public transport: tram 97 and 82 or bus 49 and 50, stop Wiels.Vous êtes cordialement invité au :
Deuxième ‘fiets’ causerie du Fietsersbond Brussel-zuid :

“Copenhagenize Brussels now !”, par Klaus Bondam surnommé « le maire du vélo » 


20% des déplacements dans Bruxelles se feront en vélo en 2020 ! C’est l’objectif ambitieux que s’est fixé la région de Bxl-Capitale.

A Copenhague, Danemark, 40% de la population se déplace en vélo. Klaus Bondam «le maire du Vélo », architecte de ce développement a pris maintes mesures qui ont mené à ce résultat. Aujourd’hui, Directeur de l’institut Culturel Danois (Benelux) à Bruxelles, il a accepté de partager avec nous cette expérience.

Ce mardi, 28 février 2012, lors de cette causerie, il lancera une série d’idées sur la mobilité à Bruxelles, comment les intégrer et les implanter afin d’atteindre l’objectif 2020.

La conférence sera en Anglais accompagné d’une synthèse en Néerlandais et en Français.
Bruno De Lille, secrétaire d’état à la mobilité, réagira à ces suggestions.

Info pratique:
19:30 : apéro et introduction de Jutta Buyse, échevine des affaires Néerlandophone à Forest.
20:00 : causerie Klaus Bondam : ‘Copenhagenize Brussels now !’
21:00 : réponse du ministre Bruno De Lille
21:30 : réactions et questions du publique
22:00 : clôture avec échanges et une boisson.

Lieu : Bli b Bibliotheek Vorst, Avenue Van Volxem 364 à 1190 Forest
Entrée gratuite, stationnement pour vélos sécurisé
Les transports publics: tram 97 et 82 ou bus 49 et 50, arrêt Wiels.

fietscauserie 28/2/2012 : TAG