Pagina's

dinsdag 25 september 2012

persbericht - communiqué de presse 2/10/2012

Fiets weg !  Wat nu ?
Het fiets-veilig-stallen-debat !

Fietsdiefstal is één van belangrijke hinderpalen bij het verbreden van het fietsgebruik in Brussel.  In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de afdeling Brussel-Zuid van de Fietsersbond  een discussieavond voor rond fietsdiefstalpreventie.

Hoe laat ik mijn fiets veilig achter ?  Wat is het anti-diefstal beleid van de gemeente ?  Welke stappen zet de politie ?  Wat zijn de concrete plannen voor preventie ?  …

Het (tweetalig) gesprek met politici uit Sint-Gillis (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (Coördinator Cyclo vzw),  een onderzoeker fietsdiefstal , van de ULB, een medewerker van Brussel Mobiliteit en hopelijk  een woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid wordt in goede banen geleid door Stefan Meerbergen, VRT journalist.

Jaune Toujours (Busking) zorgt voor muzikale intermezzi.

Gratis inkom,
Dinsdag 2 oktober2012
Gemeenschapscentrum De Pianofabriek om 20 u
 Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis
www.fietsersondbrusselzuid.blogspot.com
www.fietsersbondbrusselzuid@gmail.comVélo disparu !  Et maintenant ?
Comment laisser mon vélo en sécurité ?

Le vol de vélo est un des obstacles le plus important, empêchant une augmentation de l’utilisation du vélo à Bruxelles.  En vue des elections communales, le mouvement cycliste de Bruxelles-Sud (Fietsersbond Brussel-Zuid en collaboration du GRACQ) propose un débat sur la prevention du vol de vélo.

Comment garer mon vélo en sécurité ?  Quelle est la politique anti-vol de la commune ?  Quelle est la stratégie de la police ?  Quels sont les projets concrets de prévention ?

Le débat bilingue avec des politiciens de Saint-Gilles (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (coordinatrice Cyclo vzw),  un rechercheur vol de vélo’s de l’ULB, un collaborateur de Bruxelles mobilité,  et probablement un représentant de la police zone Bruxelles-Midi est animé par Stefan Meerbergen, journaliste de la VRT.

Avec l’encadrement musicale de Jaune Toujours (Busking)

mardi 2 octobre 2012
De Pianofabriek à 20 h
35, rue du Fort
1060 Saint-Gilles
www.fietsersondbrusselzuid.blogspot.com
www.fietsersbondbrusselzuid@gmail.com

dinsdag 11 september 2012

het grote Fiets-Veilig-StallenDebat

Fiets weg !  Wat nu ?

Hoe laat ik mijn fiets veilig achter ?  Wat is het antidiefstalbeleid van de gemeente ?  Welke stappen zet de politie ?  Wat zijn de concrete plannen voor preventie ?  Een (tweetalig) gesprek met verschillende actoren in goede banen geleid door Stefan Meerbergen, VRT-journalist.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen stellen we een pannel
voor met politici uit Sint-Gillis (W. Stevens, Sp.a / B. de Radigues,
Ecolo), Liesbeth Driesen (Cyclo vzw), onderzoeker fietsdiefstal , ULB,
Ulric Schollaert (Brussel Mobiliteit), politie Brussel Zuid en Uzelf!

dinsdag 2.10.2012
De Pianofabriek 20u
Fortstraat 35
1060 Sint-GillisVélo disparu !  Et maintenant ?

Comment garer mon vélo en sécurité ?  Quelle est la politique anti-vol
de la commune ?  Quelle est la stratégie de la police ?  Quels sont les
projets concrets de prévention ?
Un débat bilingue avec plusieurs invités animé par Stefan Meerbergen,
journaliste de la VRT.

Dans le contexte des élections communales nous vous proposons un panel
avec des politiciens de Saint-Gilles (W. Stevens, Sp.a / B. de
Radigues, Ecolo), Liesbeth Driesen (Cyclo vzw), rechercheur vol de
vélo’s, ULB, Ulric Schollaert (Bruxelles mobilité), police Bruxelles
Midi et Vous-même !


mardi, 2.10.2012
De Pianofabriek 20h
35 rue du Fort
1060 Saint-Gilles

het grote fiets-veilig-stallendebat 2.10.2012