Pagina's

donderdag 25 november 2010

Vergadering Fietsersbond Brussel-Zuid 2010-10-27

Pianofabriek, 27/10/10

Aanwezig: Kris Vh, Rudi, Gerina, Kris VS, Alain, Ludo, Kirsten, Bart (verslag)
Verontschuldigd: Ruth

Evalutatie “Zingende fietsen kleuren de stad”

Velen vonden het een leuke actie, en ook de (pers)belangstelling was goed, er was veel weerklank in de Brusselse media. Ook onze partner Logos Foundation was tevreden. Mogelijk werden een aantal mensen wel afgeschrikt door de lange voorbereidingstijd, heel erg veel deelnemers (hoeveel?) waren er niet. Ook het parcours mocht iets groter.

De samenwerking met het Maison du quartier: de workshop was vrij geslaagd, maar wel niet geïntegreerd in onze actie.

De krijtverfstrepen vielen minder in de smaak bij sommige buurtbewoners die vreesden voor overlast. Spijtig genoeg hebben we dit ook niet in beeld gebracht, maar het resultaat was best wel mooi, en bij de eerste regenbui (zoals verwacht) terug weg.


Financieel verslag

Momenteel is er ongeveer 5000 euro beschikbaar voor Fietsersbond BruZ.

3500 euro daarvan is voor de “Zingende Fietsen…” voorzien en daar is 3100 van gebruikt geworden. De jaarlijkse werkingsmiddelen bedragen 1250 euro, toegekend door de gemeente.

Hoe kunnen we het resterende geld nog nuttig besteden?

De brainstormsessie levert de volgende bruikbare ideeën op:

De Verlichtingsactie ook in Vorst uitvoeren (de nieuwe GRACQ-afdeling in Sint-Gillis doet er een, en wij doen mee, maandag 8 november)

Eva Van Eenoo van het secretariaat stelde een lezing voor met Kris Peeters, auteur van “De file voorbij”. Kost geld, het secretariaat wil mee voor de publiciteit zorgen. In Ten Weyngaert of in bli:b (Nederlandstalige bibliotheek in BrassWeb). Eventueel kan er een panelgesprek van worden gemaakt, en nodigen we ook Jef Van Damme (sp.a, schepen in Molenbeek) en Annemie Maes (Groen, Brussels parlementslid) uit, natuurlijk mits Kris Peeters akkoord gaat. Alain klopt aan bij Jef Van Damme, Kris VS vraagt Annemie Maes. Tegen eind januari of begin februari.

Chocolademelk voor fietsers aan Brussel-Zuid: misschien bij de opening van het fietspunt aan de Fonsnylaan.


Planning 2011

Lezing/panelgesprek met Kris Peeters (zie hoger).

Het Candelaershuys vragen of ze een mini-BravoVelo willen herhalen in Ukkel. Rudi wil voor de route kijken.

Fietstochten voor Nederlandstalige nieuwkomers in samenwerking met Ten Weyngaert: ligt momenteel stil. Kris informeert zich bij Hugo van TW over eventuele plannen.

GRACQ St-Gilles is heropgericht. We zoeken contact om samen te werken rond acties, mobiliteitsplannen en het memorandum voor de volgende gemeentelijke verkiezingen.

Het Fietspunt aan Brussel-Zuid opent binnenkort. Ook daar willen we een actie rond voeren.


Fietsplatform Brussel

Centraal werkthema: fietsinfrastructuur aan grote wegen. We kunnen ons hierin vinden, maar hopen tegelijkertijd dat de andere punten niet helemaal worden verwaarloosd. Een goede invalshoek lijkt ons het eindelijk afwerken van de Gewestelijke FietsRoutes, en de aanleg en onderhoud van fietsinfrastructuur, afgestelde verkeerslichten, o.a. de Wielemans-Ceuppenslaan heeft nood aan bijkomende fietsinfra.


Gemeentelijk Mobiliteitsplan Vorst

We zijn al in de 3e fase, maar zo ziet het er nog niet echt uit. Het plan blijft veelal te vaag, en het bevat te weinig concrete voorstellen. Omdat een brief van inwoners meer impact heeft dan van een vereniging, worden de Vorste leden opgeroepen een mail te sturen met enkele knelpunten, Alain belooft een aanzet rond te sturen. Ook de anderen mogen natuurlijk hun opmerkingen kenbaar maken. Opgelet: deadline 15 november.

Enkele gebreken in het plan:

Te vaag, de plaats voor (goede) fietsenstallingen en fietsboxen, het parkeerbeleid dat geen rekening houdt met de nevenliggende gemeenten. Ondergrondse parkings moeten kunnen, maar dan als vervanging van bovengrondse parkeerplaatsen. Er komen Cambioplaatsen bij (1 op Albert, 2 aan Orban). Qua openbaar vervoer vragen we het herstel en/of de handhaving van de verbindingen naar het centrum. Ook het GEN kan een grotere rol spelen dan momenteel. Ook de verkeerssituatie aan de Brusselse- en Neerstalsesteenweg kunnen verbeteren voor fietsers, dit is immers de natuurlijke route voor fietsers (vlak en recht).


Varia

Kirsten vraag opnieuw naar artikeltjes voor Fabriekslawaai. Deadline eind november. Het betreft een themanummer rond mobiliteit. De Vlaamse schepen interviewen (Kris VS), het Fietspunt in de kijker, een Villogebruiker interviewen, een dubbelinterview GRACQ en FB.

Kirsten vraagt ook of er geïnteresseerden zijn voor een stuurgroep van de Pianofabriek. Zij komen 2/3 keer per jaar samen. Geïnteresseerden laten iets weten aan Kirsten.

Kris VH stelt opnieuw zijn mandaat ter beschikking aan nieuw bloed. Geïnteresseerden mogen iets laten weten aan Kris.Volgende vergadering: 22/12 op 19h30 in de Pianofabriek.

woensdag 15 september 2010

zingende fietsen - vélos couleurs

zingende fietsen - kleurende fietsen
vélos chantants - vélos couleurs


zingend fietsen kleuren de stad
les vélos chantants mettent la ville en couleurs

zondag 19 september 2010 - autoloze zondag
dimanche le 19 septembre 2010 - journée sans voiture

voor alle info en inschrijvingen : http://www.zingendefietsen.tk
pour toutes informations et inscriptions : http://www.zingendefietsen.tk

of op facebook :
http://www.facebook.com/event.php?eid=106294532762590&ref=tsdonderdag 9 september 2010

Vergadering Fietsersbond Brussel-Zuid 2010-09-08

Vergadering Fietsersbond Brussel-Zuid 2010-09-08 Zingende Fietsen

In de Lodewijk De Raedtzaal van Ten Weyngaert
aanwezig : Ludo, Rudi, Ruth, Kris

Helaas slechts een kleine opkomst.

1) promotie
* Ludo gaat nog folders bussen in de wijk rond sint-antonius
* vrijdag 17/9 is er fietsontbijt op Sint-Jansplein. Ruth gaat erheen.
* vrijdag 17/9 is er ApéroVélo in het Warandepark vanaf 17u. Jasper.
* vrijdag 17/9 ook nog discussie met Grouwels en De Lille in de Kattepoel in Schaarbeek. Ludo gaat.
* Recycelfestival 18/9. Jasper
* Markt in Jette gebeurt door FB-Jette
* We zouden nog aale contactadressen van BravoVelodeelnemers kunnen aanschrijven. Bart, heb jij die nog ?
* Kris schrijft het Quartier Durable aan

2) gemeenteberichten
* Parkeerplaatsen worden vrijgehouden door de gemeente. Politie vragen indien nodig. Kris vraagt nog eens juist na of er voor Logosfoundation een plaats wordt vrijgehouden aan de school. Een doorgangsbewijs voor hun auto is al opgestuurd door de gemeente.
* Er is één speelplaats voor scholen 9, 10 en 11B. Deze speelplaats wordt die dag gebruikt voor ons, maar ook voor voetbal en een fietsparcours. Er is afgesproken dat de speelplaats tot 13u voor ons is (fietsen solisten optuigen en kinderworkshop) en daarna voor de anderen. Om 14u moeten we er nog wel in een hoekje van de overdekte koer de solistfietsen weer aftuigen.
* Er mag geen confetti gebruikt worden, omdat er geen kuisploeg is. Eventueel balonnen als feestelijk alternatief ? Wiels heeft die dag ook ballonnen. Ruth kijkt bij AVA of er een simpele heliumfles is voor een 50-tal balonnen.
* De gemeente plant geen receptie, maar ze steunt het initiatief volop.

3) taken op de dag zelf
* Rudi en Patrick Frenay zijn route verantwoordelijken en eventueel ook wegkapitein. Hoewel er autoverkeer kan zijn, lijkt het ons toch wat overdreven om een heel wegkapiteinsysteem (met armbandjes en stoptekens) te organiseren. Rudi en Patrick bekijken dit nog eens (Kris bezorgt hen elkaars contactgegevens)
* Catering gebeurt door Bart. Er zijn geen eetstandjes op het wijkfeest. Enkel de cafés verkopen eten. Het is dus beter om alles voor broodjes en een frisdrankje zelf op voorhand te kopen. Kris hoort of dat lukt voor Bart voor een 30-tal personen. Aki zou kunnen helpen.
* Er moet een “waterverantwoordelijke” (kleurenploegje) zijn. Op de Merodestraat zal de gemeente of via Wiels voor een waterpunt gezorgd worden. Daarmee kunnen de fietsen ook schoongespoten worden.
* Verder moet het “kleurenploegje” alles rond het verfgebeuren regelen. Ruth coördineert hier en zoekt nog wat vrijwilligers. Wie helpt ??
* Van 9u30 utot 15u moet er een permanent bemand standje op het plein zijn. De gemeente zorgt voor tafeltjes. Kris begint vanaf 9u30. Hugo B. wil vanaf 12u. Kris vraagt Nathalie en Timothy of zij dit zien zitten. Op het standje ligt materiaal van FB en eventueel van TW. Maar op het standje moeten de geïnteresseerden vooral naar de juiste plek geloodst worden.
* Voor het kinderatelier zijn er drie vrijwilligers gevonden (FB, Maison des Jeunes en via Jasper). Ruth doet de inkopen voor het atelier.
* Guido ? Gerina ? Kris VS ? Wie kan er nog meehelpen ????

4) deelnemers
* Er zijn nog geen 24 solisten maar we denken dat dit wel zal loslopen.
* Kris vraagt Jutta of zij deelneemt en mensen meebrengt
* Rudi vraagt Marianne Courtois en via haar Ecolo-Forest
* Logosfoundation wenst uiteindelijk toch niet dat begeleiders ook nog mee lawaai maken. Dat zou de symfonie storen. Spijtig. Het staat nu zo op de website.
* Er mag ook nog wat extra promotie zijn om aan 24 te geraken.


5) programma
9u30 opbouw standje
10u onthaal solisten en start workshop in de school
11u start kinderatelier
12u catering voor de solisten
12u30 start symfonie
13u terug op het plein
13u30 start parade met kinderen en begeleiders
14u aftuigen fietsen
14u fietsen kleuren de stad
15u einde
19u receptie voor alle deelnemers in Bains


6) route
* Rudi en Patrick zorgen voor de route en begeleiden ze ook. Indien er genoeg solisten zijn, doen zij enkel de route.
* de route moet soepel genoeg zijn dat er gemakkelijk nog een lus aan toegevoegd kan worden, indien de geplande route te kort blijkt te zijn.
* Vertrek en aankomst moeten best aan de school gepland worden, want de straten rond het plein zullen afgesloten zijn


7) kleuren de stad
* Ruth doet de inkopen in Le Lion. We rekenen op 80 (4 kleuren x 20) liter verf
* Er moeten 8 emmers zijn (2 x 4) met kant-en-klare verf. Verf kan daarna nog snel bijgemaakt worden, als er water is
* We kleuren tussen Orban en Wiels


8) varia
* Wiels opent die dag een tentoonstelling in samenwerking met wijkjongeren. Er zal een filmprojectie op de gevel zijn.

We hebben nog geen nieuwe vergaderdatum afgesproken !!

woensdag 18 augustus 2010

zingende fietsen tijdens autoloze zondag

Zingende fietsen kleuren de stad !!

Zondag 19 september trekken de Zingende Fietsen op de Autoloze Zondag door Vorst. Samen musiceren ze en brengen ze een Fietssymfonie. Daarna kleuren de fietsers de stad. De fiets wordt een creatief instrument. Een unieke ervaring.

Iedereen is welkom. Geen ervaring vereist. Je hebt wel je eigen fiets nodig.

Fietsen is leuk, fietsen is een feest. Zeker op de autoloze zondag is fietsen een puur plezier. En fietsen is een kunst, iets wat je kunt leren, iets waarvan je kan genieten en bovendien, en dat willen we op 19 september tonen, fietsen is kunst zonder meer ! De fiets kan worden omgetoverd tot een muziekinstrument of tot een tool om te schilderen.
Tijdens deze autoloze zondag wil Fietsersbond Brussel-Zuid de nadruk leggen op het leuke, het creatieve en ook het ludieke van het fietsen.

Zondag 19 september 2010
Sint-Antoniusvoorplein, De Merodestraat, 1190 Vorst
Van 10 uur tot 15 uur
10:00 : workshop en montage zingende fietsen voor 24 solisten
11:00 : workshop "versier je fiets" voor de kinderen
12:00 : iedereen welkom als begeleidend fietser-muzikant
12:30 : vertrek zingende fietsen voor de Fietssymfonie
13:30 : vertrek parade met alle fietsers en met de kinderen
14:00 - 15:00 : fietsen kleuren de stad

Zingende fietsen
Vanaf 10 uur monteren de geluidskunstenaars van het Gentse LogosFoundation buizen en versterkers op fietsen van 24 vrijwilligers. Inschrijven is gratis maar verplicht. Je brengt je eigen fiets mee.

Andere kandidaat-fiets-muzikanten worden uitgerust met mobiele instrumenten die LogosFoundation speciaal voor deze dag zal creëren. Iedereen is welkom om 12u om zijn begeleidend instrument uit te proberen.

Rond 12u30 vertrekt de kleurrijke stoet fietsen aan het Sint-Antoniusvoorplein voor de opvoering van de Symfonie voor Zingende Fietsen, een compositie van Gottfried-Willem Raes, onder begeleiding van eenieder die deze unieke uitvoering wil meebeleven. De tocht gaat langs de culturele inrichtingen in Vorst : Wiels, Laboratorium voor hedendaagse Kunst - P.A.R.T.S. Internationale dansschool en ROSAS, dansersensemble - Kunstenwerkplaats Bains Connective.

Rond 13u komen de Zingende Fietsen opnieuw bij het Sint-Antoniusvoorplein en nu sluiten de kinderen met hun zelfgebouwde fietsende instrumenten aan voor een tweede rondrit. Fietsvaardige kinderen tussen 8 en 12 jaar oud kunnen deelnemen aan de workshop “Versier je fiets”. Eigen fiets meebrengen is nodig.

Kleurende fietsen
Uiteindelijk passeren alle fietsers over krijttapijten die op straat bij Wiels liggen. Dit wordt het startsein om dit stukje straat om te toveren in een kleurenparadijs. Iedereen is tot ca 15 uur welkom om zijn schoenafdruk te vereeuwigen, zijn fietsband vast te leggen, zijn skateboardwieltjes te af te drukken, en dat alles op het Brusselse asfalt.

Inschrijven
Meedoen met je zingende fiets (als solist) is gratis maar reservatie vooraf is verplicht (aantal plaatsen is beperkt tot 24). Om vanaf 12 uur mee te fietsen en te kleuren is reservatie mogelijk maar niet verplciht. Voor alle activiteiten verzamelen we op het Sint-Antoniusvoorplein In Vorst (nabij het Zuidstation). Kinderen schrijven de dag zelf in aan de stand op het plein.

Inschrijven kan via de website (zingendefietsen.tk of via de link op fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com). Maar je kan ook nu al inschrijven, als je ons per mail volgende gegevens bezorgd.

Naam :
Adres :
e-mail :
schrijft in als zingende fietser (solist - max 24)
schrijft in als zingende begeleidende fietser

Meer info :
zingendefietsen.tk
fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com
fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
497 93 47 16

Vélos chantants lors de la journée sans voitures

Les Vélos chantants mettent la ville en couleurs

Le dimanche 19 septembre, les Vélos chantants traverseront Forest à l'occasion du Dimanche sans voitures. Ensemble, ils feront de la musique et exécuteront une Symphonie Cycliste. Ensuite, les cyclistes mettront la ville en couleurs. Le vélo est un instrument créatif. Une expérience unique.

Tout le monde est le bienvenu. Aucune expérience n'est requise. Mais vous avez besoin de votre vélo personnel.

Le vélo, c'est amusant, le vélo, c'est une fête. Et surtout le Dimanche sans voiture, faire du vélo est un pur plaisir. Rouler à vélo est un art, quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui donne du plaisir et surtout – c'est ce que nous voulons démontrer le 19 septembre – rouler à vélo est tout simplement de l'art ! Le vélo peut se métamorphoser en instrument de musique ou de peinture.
Pendant ce Dimanche sans voitures, le Fietsersbond Brussel-Zuid veut mettre l'accent sur le caractère amusant, créatif et ludique du vélo.

Dimanche 19 septembre 2010
Parvis Saint-Antoine, Rue de Mérode, 1190 Forest
De 10 à 15 heures
10:00 h : atelier et montage de vélos chantants pour 24 solistes
12:00 h : tous les cyclistes-musiciens sont les bienvenus pour assurer l'accompagnement
12:30 h : départ des vélos chantants pour la Symphonie Cycliste
13:30 h : départ de la parade réunissant tous les cyclistes et les enfants
14:00 à 15:00 h : Vélos couleurs

Les vélos chantants
Dès 10 heures, les artistes acoustiques de la LogosFoundation gantoise monteront tuyaux et amplificateurs sur les vélos de 24 volontaires. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Amenez votre vélo personnel.

D'autres candidats musiciens-cyclistes seront équipés d'instruments mobiles que la LogosFoundation créera spécialement pour cette journée. Tout le monde est le bienvenu à 12h pour tester son instrument d'accompagnement.

Vers 12h30, le cortège haut en couleur prendra le départ sur le Parvis Saint-Antoine pour exécuter la Symphonie pour Vélos chantants, une composition de Gottfried-Willem Raes, sous la direction de tout qui veut participer à cette représentation unique. Le cortège passera devant les établissements culturels de Forest : le Wiels (Laboratoire d'art contemporain) – P.A.R.T.S., (Ecole de danse internationale) et ROSAS (Ensemble de danseurs) – Bains Connective (Lieu de création artistique).

Vers 13h, les Vélos chantants reviendront sur le Parvis Saint-Antoine et les enfants se joindront à eux pour un deuxième tour, avec les instruments cyclistes qu'ils auront construits eux-mêmes. Les enfants de 8 à 12 ans qui savent rouler à vélo peuvent participer à l'atelier “décore ton vélo”. Il est indispensable d'apporter son propre vélo.

Vélos couleurs
Enfin, tous les cyclistes passeront sur des tapis de couleur qui seront étendus dans la rue près du Wiels. A partir de ce moment, ce bout de rue se verra métamorphosé en véritable paradis des couleurs. Tout le monde est le bienvenu jusqu'environ 15 heures pour immortaliser l'empreinte de sa chaussure, perpétuer son pneu de vélo, mettre les roulettes de son skateboard en couleur, sur l'asphalte bruxellois.

Inscriptions
La participation comme vélo chantant (les 24 solistes) est gratuite mais une réservation préalable est obligatoire. Il n'est pas nécessaire de réserver comme musicien-cycliste pour rouler avec nous et mettre de la couleur à partir de 12 heures. Le lieu de rassemblement pour toutes les activités est le Parvis Saint-Antoine à Forest (près de la Gare du Midi). L’inscription des enfants pour leur atelier se fait le jour même au Parvis.

Inscrivez-vous sur le site internet où à l'aide du formulaire :
Nom :
Adresse :
E-mail :
s'inscrit comme cycliste chantant (soliste) – maximum 24
s'inscrit comme cycliste chantant accompagnant

Plus d’informations :
zingendefietsen.tk (veloschantants.tk)
fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com
fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
497 93 47 16

dinsdag 17 augustus 2010

Zingende fietsen : planningsvergadering

Vergadering dinsdag 2010-08-17 Zingende fietsen

Bij "den Italiaan"
aanwezig : Rudi, Roel, Kris VS, Ruth, Bart, Ludo, Kris Vh, Jasper (verslag)
Volgende vergadering: woensdag 8 september 2010 • 19.30

Agenda:
programma
Promotie
Financiën

1) Programma
Zingende fietsen (LogosFoundation)
10:00: 24 solisten, volledig geëquipeerd naar voorbeeld van de symfonie
Locatie? Gemeenteschool 11 aan sint Antonius? (Half overdekt plein)
◊ op zoek gaan naar 24. Promotie!
2 mensen die mee willen helpen fietsen bouwen
Met een middagpauze om te een. Catering? (voor 30-tal personen?)
11:00: volksfeest op st antonius 
organisatie voor kinderen, (speelkaarten tussen de spaken, karton,...)
locatie? begeleiding?
12.00: verzamelen voor de tocht (iedereen welkom)
12:30: vertrek symfonie
tour symfonie: langs BAINS, Rosas en WIELS (route checken)
13:00: vertrek parade met muzikanten en fietsers
14:00: begin kleurende fietsen
16:00: einde.
Opmerkingen:
Eten?
Mag men vertrekken wanneer de fiets klaar is?
LogosFoundation heeft repetitie nodig
Afbraak
Fietsende dichter schrappen.
receptie door gemeente Vorst?
Wat gebeurt er met de confetti ? Is goedkoopste bij Macro.
Mag dat wel ? Wie ruimt op ? Navragen bij de gemeente
Rudi bedenkt alvast een systeem om te gebruiken bij de fietsparade. Zou de route moeten markeren (of eventueel enkel de vier haltes ?)

Coordinatieplek & onthaaltafel moet permanent voorzien worden op het plein
Stand van Fietsersbond ??? Promogerief kan op het coördinatiestandje op het plein liggen


2) Flyer: 2500
* kinderworkshop moet er nog op vermeld, maar promotie maken we niet echt via flyers wel via chiro (jasper) en het wijkhuis (ruth). De dag zelf mag ook nog gewoon. Inschrijving wordt gratis.

* verspreiding flyers: 

- fietswinkels (ronddragen in de buurt, versturen naar alle brusselse winkels ?) 

- in de brievenbus in de buurt (jasper, kris vs & Bart)
- 
jaarmarkt Jette (via FB Jette)

- Kamp(r)ing (Jasper)
17/9
- fietsdag van de week van vervoering (roel)


3) andere promotie

* mailings : iedereen kan helpen

* nieuwsbrieven van FB en ProVelo (ook Gracq ?) Roel

* website : jasper maakt die, moet tweetalig zijn

* facebook : jasper verspreidt het evennement verder en bekijkt of dit vanuit een fietserbondpagina kan. Facebook drietalig (Kris VAS zorgt voor een engelse versie)

* andere ideeën ?
affiche is niet besproken. Misschien in kleine oplage (printshop) voor verspreiding in de buurt en via de gemeente


4) nog te doen op voorhand

* Er is nog heel wat voorbereidend werk voor de "kleurende fietsen"
uittesten verf donderdag 2010-08-19 18u00 Ruth + Kris VS + Ludo
afspraak aan de trappen van Wiels, uitproberen op de Wielsparking ?
hoeveel verf nodig, hoelang rolt het uit, hoeveel matten, ... ?
aankopen Ruth, begroting zou wat onderschat kunnen zijn
moet er een fietswash zijn ? En waar kan die gerealiseerd worden ?
oproep om yoghurt- of puddingemmertjes van 1l bij te houden

* route uittesten : Kris Vh stuurt voorstel naar Rudi

* navragen bij de gemeente (Kris Vh) :
- regelingen voor receptie (is niet onze taak)
- confetti ?
- zaal voor workshop (contacten met de school)
- promotie
- betalingsregeling (voorschotten)
- toestemming voor auto LogosFoundation op autoloze zondag
- wat met fietskollones op de autoloze zondag ? Wegkapiteins, ... ?


5)Taakverdeling dag zelf:
* Voorbereiding en begeleiding krijt (2 à 3 mensen)
Ruth
Nathalie en Thimoty vragen?

* Catering voor de solistenworkshop (1) Broodjes, flessen frisdrank
Bart

* Kinderworkshop (2)
Vragen aan Chiro P (Jasper)

* Mee monteren bij de solisten (2)
Op zoek gaan naar vrijwilligers (Roel maakt de nood bekend, maar zoekt voor eigen activiteiten ook zelf vrijwilligers ... dus we moeten ook zelf mensen aanspreken)
Rudi is alvast kandidaat, ook als routebegeleider

* standje op het plein vanaf 10u tot 16u
wisselend ??
foto's en film
jasper


6) Financiën
* begroting lijkt rond en wordt goedgekeurd

* Jasper wordt aangeworven als jobstudent voor 13 x 7u36 x 9€. Aanwerving gebeurt via Bains (FB brengt kosten in rekening voor loonsimulaties die gemaakt zijn). Jasper moet zijn uren vanaf 24/8 (na pukkelpop) duidelijk en transparant voor iedereen in een tabelletje bijhouden. Zijn taken zijn promotie, flyeren, internet, inschrijvingen en contacten onderhouden. Ook een filmreportage van de dag zelf.

* we weten nog niet exact hoe het met de receptie zal zijn

* we werken voor de rest zoveel mogelijk met vrijwilligersvergoedingen (voor vertalingen is apart begroot), maar niet overdrijven anders verwachten vrijwilligers altijd een vergoeding

dinsdag 20 juli 2010

zingende fietsen kleuren de stad

Een tweede "tussenstand van zaken".

Ondertussen is de werktitel "singing bikes - painting bikes" veranderd in "Zingende fietsen kleuren de stad".

Hieronder eerst het tekstje zoals het in de officiële gewestbrochure van de Autoloze Zondag zal staan :

Vorst, 19 september van 10u30 tot 14u30
Zingende fietsen kleuren de stad

Wijkhuis Sint-Antonius, Bains Connective /Ten Weyngaert, Rosas/PARTS, WIELS/ Brass
Organisatie: Fietsersbond Brussel-Zuid met steun van de Schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden van Vorst

Op Autoloze Zondag trekken de zingende fietsen door Vorst. Samen kleuren de fietsers de stad, de fiets wordt een creatief instrument. Een unieke ervaring.

Vanaf 10 uur monteren de geluidskunstenaars van het Gentse LogosFoundation buizen en versterkers op fietsen van 24 vrijwilligers. Andere kandidaat-fiets-muzikanten worden uitgerust met mobiele instrumenten die LogosFoundation speciaal voor deze dag zal creëren.
Om 12 uur vertrekt de kleurrijke stoet fietsen aan het Sint-Antoniusvoorplein voor de opvoering van de ‘Symfonie voor Zingende Fietsen’, een compositie van Gottfried-Willem Raes, onder begeleiding van eenieder die deze unieke uitvoering wil meebeleven. De tocht gaat langs de culturele inrichtingen in Vorst.

Kunstenwerkplaats Bains Connective installeerde daar de Race Fast Safe Cars uit Keulen, die gedurende de hele autoloze zondag hun 'autoliers' (werk in en rond de auto’s) tonen.
Na een half uurtje komen de Zingende Fietsen opnieuw bij het Sint-Antoniusvoorplein en nu sluiten de kinderen met hun zelfgebouwde rijdende instrumenten aan voor een tweede rondrit.
Tenslotte passeren alle fietsers over de verftapijten die op straat bij Wiels liggen. Dit wordt het startsein om dit stukje straat om te toveren in een kleurenparadijs. Iedereen is tot 14u30 welkom om zijn schoenafdruk te vereeuwigen, zijn fietsband vast te leggen, zijn skateboardwieltjes te verven,… en dat alles op het Brusselse asfalt.

Aansluitend is iedereen welkom op het buurtfeest op het Sint Antoniusplein.
Meedoen als zingende fiets of in het kinderatelier is gratis maar reservatie vooraf is verplicht (aantal plaatsen zijn beperkt). Om vanaf 12 uur mee te fietsen en te kleuren is geen reservatie nodig.
Meer info & inschrijven: fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
0497 93 47 16
Website: http://fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com

Aan het concept is niet veel meer veranderd. Een overzichtje :

Eerst is er een workshop waarop de fietsen worden geprepareerd. We
moeten dus 24 fietsers hebben die met hun eigen fiets deelnemen en een
holle "muziekbuis" op fiets monteren. Natuurlijk wordt de fiets niet
beschadigd.

Rond 12u (!!) vertrekt de groep van 24 "solisten" aangevuld met andere
deelnemers die geen "geprepareerde" fiets hebben maar een "begeleidend"
instrument meevoeren (bv een luchtslang die geluid maakt als je hem
ronddraait). De fietsende stadsdichter van Ninove spreekt iedereen toe
in twee talen.

De fietsers brengen de partituur (een "fietssymfonie" voor de partituur zie op http://www.logosfoundation.org/scores_gwr/singbikes.html) met aanvullende
geluiden (draaiende buizen) op een route die het Antoniusvoorplein,
PARTS, Bains (TW) en Wiels in een grote acht verbindt. De eerste tocht
duurt ca 25 minuten, afhankelijk van het tempo.

We eindigen weer aan het Antoniusvoorplein en dan vertrekt de hele stoet
een tweede keer, nu met deelname van kinderen die op het wijkfeest hun
fietsen uitgerust hebben met klanktoestellen (wasspelden, speelkaarten,
enz) Deze tweede tocht loopt weer langs Bains::Connective (TW), PARTS
en Wiels., ook 25 minuten, maar deels langs andere wegen.

Uiteindelijk komen alle fietsers in de buurt van het Antoniusvoorplein
langs "verf-tapijten" om aan de actie 'de stad kleuren' deel te nemen :
moussetapijten gedrenkt in water- of kalkverf en de fietsers schilderen
op de straat door er met hun banden doorheen te fietsen een kleurrijk en
artistiek schilderij om de buurt op te fleuren. Dit moment moet
technisch nog verder uitgewerkt worden : welke verf, welke mousse, welke
plaats, ... En moeten we weer geen fiets-wash voorzien voor achteraf
(verf van de banden spuiten ?) En is een combinatie mogelijk met het
confetti-idee van Rudi ?

Einde voorzien rond 13u30. Mogelijks komt er nog een slotreceptie waarop de "fietsende
dichter" nog een woordje zegt. De financiering hiervan is nog niet rond. Indien de receptie
wegvalt, nodigen we de fietsende dichter waarschijnlijk ook niet uit (kost ook 500€).
Deelname van Wiels is nog niet helemaal duidelijk.

Bains en Fietsersbond zouden een jobstudent aanwerven om organisatie,
promotie en alle contacten in goede banen te leiden. Dit wordt
waarschijnlijk Jasper die als dj al promotie-ervaring voor evenementen had.
Hij kan blogs onderhouden en ook een film maken van de dag zelf.

We zoeken nog mensen die willen meewerken voor :
* de workshop waarop de fietsen geprepareerd worden
* 24 fietsers die willen meedoen als "solist" (geen ervaring nodig)
* fietsers die willen meedoen als "begeleidend instrumentalist"(geen
ervaring nodig)
* mensen die willen helpen bij promotie
* voor het "kleurmoment" kunnen we ook nog helpers gebruiken (dat het
geen kloddermoment wordt)

Tijdens de tweede week van augustus zal er een voorbereidende
vergadering zijn. Wie graag uitgenodigd wordt, stuurt ons een berichtje ...

Opmerkingen meer dan welkom. Hou ook onze blog in het oog
(fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com).

kleurrijke fietsgroeten ,

Kris

woensdag 14 juli 2010

artistieke fietsparade eerste bericht

zingende fietsen kleuren de stad

hier al een eerste korte stand van zaken wat de voorbereidingen van onze "singing bikes - painting bikes" (werktitel) tijdens de autoloze zondag van 19 september. Bedoeling is om de fiets op een artistieke manier in de aandacht te brengen. We organiseren dit samen met Bains::Connective, het wijkhuis Sint-Antonius en het schepenambt van Jutta Buyse.

De "zingende fietsen" van de Logosfoundation worden de kern van het evennement. http://www.logosfoundation.org/scores_gwr/singbikes.html. De voorstelling 'Zingende fietsen' wordt gebracht met 24 fietsers uitgerust met een zingende buis plus een tiental andere fietsers met bijkomende instrumenten. Een impressie hiervan krijg je in de volgende film over het Fiets-Kunst-Festival in Cork van 2008 http://video.google.com/videoplay?docid=-1176753966606639384&hl=en#docid=-1176753966606639384
Het is een vrij lange film. Het gedeelte over de "zingende fietsers" zit van 20:30 tot 23:40.

Eerst is er een workshop waarop de fietsen worden geprepareerd. We moeten dus 24 fietsers hebben die met hun eigen fiets deelnemen en een holle "muziekbuis" op fiets monteren. Natuurlijk wordt de fiets niet beschadigd.

Rond 11u30 vertrekt de groep van 24 "instrumentalisten" en nog een tiental of meer begeleiders. De fietsers brengen de partituur (een "fietssymfonie") zoals voorzien met aanvullende geluiden (draaiende buizen ?) op een route die het Antoniusvoorplein, PARTS, Bains (TW) en Wiels in een grote acht verbindt. De Zingende fietsen vertrekken van op het Sint Antonius Voorplein, een van de achtergestelde wijken van Vorst waar op dat moment een wijkfeest door het wijkcomité georganiseerd wordt. De eerste tocht duurt ca 25 minuten, afhankelijk van het tempo.

We eindigen weer aan het Antoniusvoorplein en dan vertrekt de hele stoet een tweede keer, nu met deelname van kinderen die hun fietsen hebben 'geprepareerd' met klanktoestellen (wasspelden enz). Deze tweede tocht loopt weer langs Bains::Connective (TW), PARTS en Wiels., ook 25 minuten, maar deels langs andere wegen.

Uiteindelijk komen alle fietsers in de buurt van het Antoniusvoorplein langs "verf-tapijten" om aan de actie 'painting bikes' deel te nemen : moussetapijten gedrenkt in water- of kalkverf en de fietsers schilderen op de straat door er met hun banden doorheen te fietsen een kleurrijk en artistiek schilderij om de buurt op te fleuren.

Einde voorzien rond 13u. Eventueel past hier nog een receptie opgeluisterd door een "fietsende dichter". Maar dit kan nog wegvallen als we de begroting niet rond krijgen.

Jutta Buyse stelt via haar schepenambt geld voor een artistieke autoloze zondag ter beschikking aan Bains en Fietsersbond. Daarnaast hebben we nog een werkingssubsidie en eigen geld . We zijn nog in onderhandeling met Logos over een vergoeding. Ook moeten we nog een ruimte zoeken voor de workshop waar de fietsen moeten geprepareerd worden. En er is nog opzoekingswerk voor de juiste verfmengelingen die wateroplosbaar zijn en niet in het rond spatten. Bains en Fietsersbond zouden een jobstudent aanwerven om organisatie, promotie en alle contacten in goede banen te leiden.

Reacties en aanmeldingen welkom.

zaterdag 10 juli 2010

kritische massa - actie tegen de uitbreiding van de Ring

Kritische Massa Vrijdag 30 juli - 18u - Naamsepoort

Het collectief PlaceOVelo roept alle Brusselse fietsers samen voor een jolig tochtje actief weggebruiken. Ben je begaan met de opwarming van de aarde? Wil je mensen overtuigen elke dag de fiets te nemen of vind je dat de fiets gewoon meer aandacht verdient als snelste vervoermiddel in de stad? Elke reden is goed. Iedereen welkom!

Elke laatste vrijdag van de maand afspraak om 18u aan de Brusselse Naamsepoort. Elders in België kan je ook terecht in Antwerpen en Luik. Parijs is op dit moment de hemel van de kritische massa's, want tot 4 juli overspoelde de Universele Critical Mass de Franse hoofdstad.

http://placeovelo.collectifs.net/


Actie tegen de uitbreiding van de Ring - vrijdag 27 augustus

Het platform Modal Shift (waar de Fietsersbond lid van is) en PlaceOVelo organiseren onder het motto “Hoe breed kunnen we gaan?” op vrijdag 27 augustus een fietstocht naar het Laarbeekbos in Jette. De tocht leidt niet toevallig naar daar, het Laarbeekbos wordt immers bedreigd door de plannen om de Ring rond Brussel van extra rijstroken te voorzien.

Vanuit Brussel vertrekt de ‘kritische massa’ om 18u aan de Naamsepoort.
De Brusselse fietsers hopen in Wemmel om 19u30, op de brug over de Ring (Limburg Stirumlaan) Vlaamse fietsers te ontmoeten met wie ze samen verder kunnen rijden naar het Laarbeekbos. Het zou leuk zijn mochten er ook Fietsersbondleden aanwezig zijn!

Samengevat:
Vanuit Brussel, 18u afspraak aan de Naamsepoort
Vanuit Vlaanderen, 19u30 afspraak in Wemmel op de Limburg Stirumlaan

Meer lezen over het ‘boemerangeffect van extra weginfrastructuur’?
Kijk op: http://www.modalshift.be/spip.php?article71

Zin in meer zomers avontuur?
Neem dan je tent, en blijf op 27 augustus een nachtje kamperen aan het Laarbeekbos, op gelegenheidscamping ‘Camping Cosmos’, tussen de Ring en het Laarbeekbos.

Graag meer info over de actie? Wil je graag deelnemen?
Mailtje naar brussel@fietsersbond.be of info@modalshift.be.

vrijdag 9 juli 2010

afdelingsvergadering 30 juni 2010

Verslag afdelingsvergadering 30 juni bij Ruth&Kris op het terras

Aanwezigen: Rudi, Kris Vh, Ruth, Bart, Guido
Verontschuldigden: Gerina, Benedicte, Leen, Ludo, Alain

1 Contact met Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Benedicte was geïnteresseerd om meer te weten over onze werking, en eventuele samenwerking. Vooral rond Sint-Gillis zou Benedicte ook voor ons interessant kunnen zijn. Kris Vh vraagt Alain of hij iets weet.

2 Tour de France
Op het fietsplatform Brussel was er weinig animo voor de actie van GRACQ en IEB, uit schrik om te negatief uit de hoek te komen. Wij vinden dat spijtig, en verwijzen iedereen die toch wil deelnemen door naar GRACQ (http://www.gracq.be/AGIR/001Reagissez-TourFrance)

3 PlaceOvélo/masse critique
Dit vrolijk, ietwat anarchistisch evenement krijgt iets te weinig aandacht volgens ons. Kris stuurt een herinneringsmail naar de aangeslotenen met een oproep om hieraan deel te nemen. Volgende: 30/07

4 Fietscommissie Vorst
Het vorige verslag hebben we, na het nodige aandringen, gekregen. Spijtig genoeg konden we niet aanwezig zijn, evenmin als iemand van de GRACQ, omwille van het tijdstip overdag. We dringen aan om meer bijeenkomsten 's avonds te plannen, zodat ook de vrijwilligers makkelijker aanwezig kunnen zijn.
*Villo zal in Fase 2 (wanneer is dat?) ook in Vorst komen, met 8 stations. Spijtig genoeg komt er geen aan Sint-Denijs.
*Er is een privaat fietspunt geopend in Vorst, Velosofiets in de Zamanlaan (http://www.velosofiets.be/). Kris Vh neemt contact op met hen voor een samenwerking rond sensibilisering, welke ook een van hun doelstellingen is.
*Gewestelijke fietsroutes: de 12,4 km in Vorst zou eindelijk eens worden afgewerkt. We vinden dit uitgesproken goed nieuws, het heeft immers lang genoeg geduurd. Ook wenst de gemeente dit gewestelijke fietsnetwerk te verfijnen met eigen, gemeentelijke fietsroutes, in samenwerking met de gemeentes. Hoewel we elke bijkomende fietsinfrastructuur toejuichen, wensen we wel prioritair de afwerking en het onderhoud van de gewestelijke fietsroutes, hiermee is immers al een flink deel van de meest dringende routes afgewerkt. Kris Vh mailt naar de fietscommissie dat we hopen op de dringende afwerking van de GFR/ICR's, en stipt voor de rest een aantal trajecten in noord-zuid en oost-west doorheen de parken, in navolging van het pad door de Bempt (Groene Wandeling). Ook de Neerstalsesteenweg verdient meer dan een fietssuggestiestrook te midden van de tramsporen.
*70% van de BEV's zouden zijn afgewerkt. Met de hakken over de sloot slaagt Vorst er zo in om aan de vereiste te voldoen voor gewestelijke subsidies.

5 Autoloze zondag 19/09
Ons hoofdpunt: We willen een kleine kunstzinnige actie houden die dag, zodat we ons karretje kunnen aanhaken aan de manifestatie van Bains:connectives op 4 locaties, aan het wijkfeest op het Sint-Antoniusplein, aan Ten Weyngaert, aan Rosas en op de parking van Wiels. Vorst wil ons een budget tot max 1200 euro ter beschikking stellen om dit te organiseren. Vorige vergadering hadden we reeds gebrainstormd, en gedacht aan een fietsbandtekening om het 'va-et-vient' te illustreren. Ruth heeft een aantal filmpjes gevonden op het internet van dergelijke acties elders. Zij stuurt ze ook nog eens door.
Omwille van praktische moeilijkheden lijkt het ons echter niet vanzelfsprekend, we vrezen enigszins gebrek aan fietsers die door de verf wil rijden.
Een fietsfanfare waarmee we de verschillende locaties verbinden zou leuk zijn. Ruth vraagt of ze nog vrij zijn voor die dag. Terugvalmogelijkheden: zou het wijkkoor bereid zijn om op te treden op de fiets? En de circusschool, met hun eenwielers? Ook in Gent is er nog een groep die optreedt op de fiets. En misschien wil Didi de Paris wel iets doen voor ons. Afsluiten willen we doen met een apperitief in Wiels. Geplande tijd: van 11u tot 12u30 optreden, van 12u30 tot 13u apperitief.
Verder zou het leuk zijn als Ten Weyngaert (of de Movy Club) fietsfilmen projecteerden in die week. Met het motto: vragen doet geen zeer, vraagt Kris het aan de verantwoordelijke van de filmclub van Ten Weyngaert, en Guido praat met de eigenaar van de Movy Club. Ideetjes voor films: Ladri di biciclette (1948) en Beijing Bicycle (2001).

Volgende vergadering : dinsdag 31 augustus om 20u (plaats wordt nog meegedeeld)

vrijdag 28 mei 2010

afdelingsvergadering 19 mei 2010

Verslag vergadering Fietserbond Zuid op 19 mei 2010 in de Pianofabriek.

Aanwezig: Bart, Alain, Kris Vsb, Kris Vh, Ruth, Rudi, Ludo, Gerina en Bart

BravoVélo : 80-tal deelnemers, veel zelfde deelnemers als vorig jaar. Via fietsplatform informeren of er een andere afdeling de BV kan organiseren volgend jaar. Deze keer weinig promotie en medewerking van de gemeenschapscentra. Nochtans goede sw met GRACQ. Zeker proberen via deelnemerslijst promotie te maken voor volgende edities.

Ronde van 11 (6 juni) : wie wil helpen is welkom, maar weinig concrete info welke hulp nodig is. Kris Vh checkt bij Roel of er nog helpende handen nodig zijn.

Fietseducatie in Lagere Scholen van Vorst : Veel onduidelijkheid over samenwerking met FB of Pro Velo, wij zijn enkel doorgeeflijk omdat een vereniging van Vorst nodig is voor de subsidies. Alain bekijkt welk compromis hiervoor mogelijk is. 3000 euro voorzien voor fietseducatie, waarvoor een conventie nodig is. Daarnaast is 1250 euro voorzien als subsidie voor onze afdeling.

Autoloze Zondag (19/9) : voorstel tot organiseren van een event in samenwerking met Bains Connective en Wiels. BC organiseert een kunstproject rond reconversie van de auto en Wiels denkt aan een project rond fietsen in de stad. Lijkt ok, mits de bedenking dat het event moet openstaan voor kinderen en onze deelname beperkt blijft tot 2 uur. Ruth heeft de contacten, en Kris Vsb wil hieraan meewerken. Kris Vh laat aan Jutta weten dat we een dossier zullen indienen van ongeveer 1000 euro.

Fiets je vaardig : aanbod van het fietsplatform, maar gezien weinig interesse nemen we dit niet op

Bike experience : blijkbaar meer aanvragen voor fietsbegeleiding dan verwacht. Wordt volgend jaar wellicht verder gezet.

Nieuws uit/van :
* St-Gillis : 

- openbaar onderzoek heraanleg Voldersstraat : er ligt een voorstel om het onderste gedeelte van de Fortstraat verkeersvrij te maken (en de verkeersrichting te wijzigen) omdat de stuk van de T Verhaegenstraat eenrichtingsstraat wordt. 

- mobiliteitsplan : moeilijk contact te nemen met Carlo Luyckx. Er wordt ook gewerkt aan het verkeersvrij maken van de Parvis, maar PS laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. Dit is interessante materie voor een artikel voor Fabriekslawaai. Alain zorgt hiervoor. Deadline ?

* Fietsplatform :
- week van de vervoering : idee voor een “recycle fietstocht”. Alain zoekt dit verder uit.
- Verslag van de fietscommissie : ingegaan tegen plannen voor een fietsmarkeerstrook vanaf Ninoofse Poort tot Zuidstation en daaropvolgend een discussie over waar een markeerstrook kan aangemaakt worden (enkel op een 2 vaksweg, niet op viervaksweg).
- Er was eveneens een discussie over de voorkeur inzake kasseistenen en de presentatie ven de resultaten van een studie over fiestvriendelijkheid in Brussel : er is een bescheiden vooruitgang geboekt.

* Vorst :

-Er wordt gewerkt aan het mobiliteitsplan.
- De fietscommissie vergaderde opnieuw overdag. Rudi kon niet gaan en vraagt nog eens na bij de gemeente.

- Fietsevent voor nieuwkomers in de gemeente : Hugo heeft nog niks van zich laten horen.

- Aanleg van gewestelijke fietsroutes: was gepland maar nog niks van in huis gekomen. Gemeente staat onder voogdij van het gewest

* Ukkel :

- Mobiliteitsplan is er, met veel mooie beloftes, maar niet duidelijk wat er reeds uitgevoerd is. Gerina neemt dit op met Jeroen en vraagt aan Stefaan Cornelis of hij iemand kan suggereren die de vraag voor een evaluatie ervan wil opnemen.

Financiën : verslag uitgedeeld met overzicht van de rekening

Website : verslag komt op de site van FB


Volgende vergadering : 30 juni , thuis bij Ruth en Kris


woensdag 21 april 2010

een nieuwe BravoVelo op 16 mei 2010


Het westen van Brussel fietst !
Foto-fietszoektocht

BRAVOVELO ?
Weinig mensen denken bij Brussel spontaan aan fietsen. Op zondag 16 mei 2010 krijgen fietsers de kans om op twee wielen het westen van Brussel te ontdekken tijdens een fotozoektocht. Vertrekken kan tussen 13u en 16u30 aan één van drie Gemeenschapscentra: Essegem (Jette), De Kroon (Sint-Agatha-Berchem) of De Rinck (Anderlecht). De fietstocht bedraagt ongeveer 20 km.
Fotografen hebben 12 verrassende plekjes vastgelegd. Met een routeboek in de hand kunnen deelnemers deze plekjes onderweg herkennen. Deelnemende fietsers rijden op een zondags traject, vaak langs geplande of gerealiseerde fietsroutes, soms op een echt fietspad.


WAAROM ?
De fiets is een prima vervoermiddel: goed voor de gezondheid, ontspannend, milieuvriendelijk, sportief! Bravo dus voor de fiets en bravo voor de fietser. De vrijwilligers van Fietsersbond en GRACQ Jette willen met BravoVélo! klein en groot aanmoedigen om de fiets te gebruiken en het dagelijks fietsgebruik promoten. We nodigen iedereen uit voor een ontdekkingstocht langs drie gemeenschapscentra, het kanaal en de groene wandeling in het westen van Brussel.

PRAKTISCH

- Inschrijven kan de dag zelf op één van de drie vertrekplaatsen tussen 13u en 16u30. Aankomst vòòr 18u.
- Voor 2,50 € per persoon (gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar) krijgt u het routeboek met daarin de wegbeschrijving, de fotozoekopdrachten en een fietskaart van het Brussels Gewest.
- Deelnemen kan in groep of individueel.
- -15-jarigen moeten begeleid worden door een volwassene.


Mogelijke vertrekplaatsen:
GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette - http://www.essegem.be
GC De Kroon, J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem - http://dekroon.vgc.be/
GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht - http://derinck.vgc.be/


Voor meer info :
Julio Sanchez (FR) - julio.sanchez@gracq.org - 0472 219 311
Katrijn Pauwels (NL) - katrijn_pauwels@yahoo.com - 0485 875 115


Met de steun van:
Promotie Jette vzw, Bloso, VGC Sportdienst, Mobiel Brussel


Organisatie: Fietsersbond en Gracq Jette in samenwerking met GC Essegem, GC De Kroon en GC De Rinck


Bruxelles-Ouest pédale !
Rallye photo cycliste

BRAVOVELO ?
Peu de gens associent spontanément Bruxelles et le vélo. Pourtant, vous allez avoir l'occasion de découvrir l’ouest de Bruxelles sur deux roues le dimanche 16 mai 2010, dans le cadre d'un mégarallye cycliste. Entre 13h et 16h30, vous démarrerez du centre culturel de Jette (CC Essegem), de Berchem Saint-Agathe (CC de Kroon) ou d’Anderlecht (CC De Rinck) pour un rallye-photo d'environ 15 km. Des photographes ont fixé sur la pellicule 12 endroits surprenants que les participants devront identifier à l'aide d'un carnet de route. Les participants roulent sur un trajet "du dimanche", souvent sur des itinéraires cyclistes en projet ou réalisés, parfois sur une véritable piste cyclable.

POURQUOI ?
Le vélo est un moyen de transport formidable: bon pour la santé, relaxant, respectueux de l'environnement, sportif ! Bravo donc pour le vélo et bravo pour le cycliste. En organisant BravoVelo!, les bénévoles de Velofiets-Jette souhaitent encourager petits et grands à utiliser le vélo et promouvoir l’emploi du vélo au quotidien. Nous vous invitons tous à une balade de découverte passant par les trois centres culturels, le canal et la promenade verte de l’ouest de Bruxelles.

EN PRATIQUE
- L’inscription se fait dans l'un des trois points de départ le jour de la promenade, entre 13h et 16h30. Retour avant 18h.
- Pour 2,50 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans), vous recevrez le carnet de route comprenant l'itinéraire, les photos à identifier et une carte cycliste de la Région bruxelloise.
- Il est possible de participer en famille ou à titre individuel.
- Les personnes de moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Points de départ :
Centre Culturel Essegem, Rue Leopold I, 329, 1090 Jette - http://www.essegem.be
Centre Culturel De Kroon, Rue Vandendriesch 19, 1082 Berchem-Saint-Agathe - http://dekroon.vgc.be/
Centre Culturel De Rinck, Place de la Vaillance 7, 1070 Anderlecht - http://derinck.vgc.be/

Plus d'infos :
Julio Sanchez (FR) - julio.sanchez@gracq.org - 0472 219 311
Katrijn Pauwels (NL) - katrijn_pauwels@yahoo.com - 0485 875 115

Avec le soutien de: Promotion de Jette asbl, Bloso, VGC Sportdienst, Bruxelles-Mobilité

Organisation: Velofiets-Jette (Fietsersbond et Gracq – Jette) en collaboration avec les CC Essegem, CC De Kroon, et CC De Rinck

zaterdag 20 maart 2010

afdelingsvergadering 19 mei 2010

Volgende vergadering woensdag 19 mei 2010 om 20u in de Pianofabriek

Afdelingsvergadering 17 maart 2010

Afdelingsvergadering Fietsersbond Brussel-Zuid
17 maart 2010 Candelaershuys

aanwezig : Rudi, Ludo, Ruth, Alain, Kris
verontschuldigd : Bart, Gerina, Kirsten, Kris VS

Voorbije activiteiten :
* Rudi nam deel aan een fietspadencursus van FB. Heel interessant, maar heel technisch. Blijkbaar is er nog niet veel geregeld voor kwaliteitsvolle fietspaden. Interessant met het oog op Openbare Onderzoeken.
* In het laatste nummer van de Nieuwsbrief van FB stond een artikel over de nieuwe wegcode. We steunen het voorstel om fietsers op rotondes meer vrijheid te geven om naar het midden op te schuiven. Wat het rechtsafslaan betreft, moet er een soepele wetgeving komen, zodat het recht op een maximaal aantal kruispunten kan ingevoerd worden.

Geplande activiteiten :
* 16 mei zal BravoVelo voor de tweede keer doorgaan. Dit keer organiseert FB-Jette ism GC Essegem, Kroon en Rinck. Het concept blijft identiek. Ruth past de affiche aan. En ze zijn nog niet zeker of ze zelf voor kwaliteitsvolle foto’s kunnen zorgen. Verder zoeken ze alleen eventueel hulp voor de dag zelf.
* 6 juni de Ronde van 11. PF doet mee in onze regio. FB-Roel organiseert de praktische fietskant van de Ronde. Roel kan ons aanspreken voor hulp.
* Sint-Gillis neemt weer deel aan “Villages dans la Ville” op de autloze zondag 19/9. In april moeten de projecten hiervoor al ingediend worden. Alain hoort bij Eric Nicolas of Gracq van plan is om iets in te dienen. Eventueel kan een fietsparcours opgesteld worden (Anderlecht heeft zoiets). Maar dat vergt veel toezicht. Het is gene prioriteit voor ons. Er gebeirt die dag al veel voor fietsers en we fietsen dan ook graag zelf rond.

Vorst :
* Er komt een GRACQ-fietstocht in de week van de lente van de duurzame ontwikkeling. Kris hoort nog eens bij Jean-Luc Legrand of er samenwerking nodig is.
* Hugo TW + Dienst Nederlandstalige aangelegenheden plannen een fiets+wandeltocht voor nieuwkomers in de gemeente tegen het najaar. Hugo wil die met ons al eens uitproberen in mei/juni. Rudi wil eerst het parcours al eens op kaart kunnen overlopen. Kris contacteert Hugo wat juist het opzet en de doelstellingen van de tocht zijn.
* Het is onduidelijk of Vorst nu met een mobiliteitsplan bezig is of niet.

Sint-Gillis :
* Er is niet veel beweging rond het moiliteitsplan.
* De gemeente is niet voor een permanente fietscommissie maar wil wel een ontmoeting met de fietsverenigingen organiseren. Dit is een goed moment om het memorandum uit 2007 terug op te diepen. Kris stuurt het door naar Alain. Alain bekijkt dan met Eric Nicolas hoe ze het best aanpakken.
* Er moet extra aandacht zijn voor de Barrière. Dat is een pijnpunt voor fietsers.
* In Sint_gillis is een fietstocht voor nieuwkomers niet echt zinvol. Er wordt wel aan een wandeltocht gedacht. Sint-Gillis is klein en erg heuvelachtig.

Ukkel :
* Ukkel heeft wel een mobiliteitsplan met een heel fietshoofdstuk (stallingen, fietsroutes, ...) erin. Maar wat is ervan gerealiseerd ? We kunnen aan FB-Roel vragen om dit eens op Brussels niveau na te trekken : welke gemeentes hebben een mobiliteitsplan en welke zijn ermee bezig ? Wat staat er over fietsers in ? En wat is al gerealiseerd ? Ukkel kan dan ook bekeken worden. Is het een idee om aparte gemeentelijke fietsplannen te bepleiten ? Rudi en Alain brengen dit ook ter sprake op FBB.

Openbare Onderzoeken :
* Er is er een lopende in Ukkel voor de Stillestraat. Het si zeker zinvol om daar fietsvoorzieningen te bepleiten. Het kerkhof is een openbare plaats waar stallingen en fietspaden mogen voorzien worden.

Website :
* Op onze websoite zouden ook de vergaderingen en andere activiteiten aangekondigd kunnen worden. Eventueel ook belangrijke O.O.’s
* Nu de webpagina op de FB-site eenvoudige in gebruik geworden is, zouden we die ook meer kunnen gebruiken. Maar niemand heeft zin/tijd ?

Fietsersbond Brussel :
* Paasactie met eieren gepland. Kris stuurt info door, als ze toekomt. Kasseien blijven een probleem in het stadscentrum. Er wordt nog steeds voor de bolle kassei gekozen en niet voor de afgezaagde.
* De slechte staat van de wegen na de winter kan ook aangekaart worden. Kris contacteert Anne Richard voor de Globelaan in Vorst en Frederik voor de Wielamns-Ceuppens en de Van Volxemlaan (fietsstrook).
* Er worden nog fietsbegeleiders gezocht voor de week in mei dat automobilisten willen proberen om over te stappen op de fiets. Ruth overweegt ...
* Zie hoger idee over de mobiliteitsplannen
* FBB zou ook wat kritischer en actiever de plannen en aankondigingen van Grauwels mogen opvolgen. Het wordt nu wel echt tijd dat de fietsroutes volledig gerealiseerd worden !! En Grauwels heeft ook een inhaalbeweging voor fietspaden voorgesteld (bv Troonlaan waar een fietser aangereden is).
* Bruno De Lille heeft recent een ambitieus IRIS2-plan aangekondigd. Dat verdient aandacht en opvolging ... !
* Alain gaat mee naar de vergaderingen. Ruth laat weten op welke dagen er ook eens in het Candelaershuys kan vergaderd worden.

Fietsersbond vzw :
* Alain zal Kris vervangen als effectief lid in de AV. De volgende Algemene Vergadering gaat door op zaterdag 17 april 2010 in het Huis van de Sport in Berchem

Varia :
--

Volgende vergadering woensdag 19 mei 2010 om 20u in de Pianofabriek

vrijdag 12 maart 2010

De Fietsersbond

(korte voorstellingstekst voor Fabriekslawaai, krantje van de Pianofabriek)

Fietsersbond is de belangenvereniging voor alle fietsers. Op alle politieke niveaus pleiten we voor fietsvriendelijke maatregelen. In totaal telt de Fietsersbond 6000 lidmaatschappen die ongeveer 15.000 leden vertegenwoordigen. In Brussel tellen we 400 lidmaatschappen die meer dan 1000 fietsers vertegenwoordigen. Fietsersbond vzw heeft haar hoofdkwartier in Antwerpen, maar heeft ook een regionaal secretariaat in Brussel dat gelegen is in het fietsershuis te Elsene (Londenstraat 15).

Naast lobbywerk zorgt de fietsersbond ook voor educatie en campagnes. Vorig jaar startte fietsersbond met de campagne Bike To Work. Dit programma stimuleert werknemers om zoveel mogelijk naar het werk te fietsen.

Heel belangrijk voor de Fietsersbond zijn de afdelingen en de vrijwilligers. Zij knappen op lokaal vlak heel wat werk op. In heel Vlaanderen bestaan er ... afdelingen. In Sint-Gillis is de afdeling Brussel-Zuid actief. .Deze afdeling verenigt de fietsers van St-Gillis, Vorst en Ukkel.

Ook dit jaar organiseert en ondersteunt de fietsersbond in Brussel tal van activiteiten :
* Op 9 mei wordt de vijfhoek autovrij gemaakt. Naast tal van activiteiten in het teken van het Irisfeest zal er ook een ‘fietsdorp’ zijn waar de fietsersbond aanwezig is.
* Op 16 mei organiseren de afdelingen van Jette en Anderlecht de fietszoektocht BravoVelo. Deze bewegwijzerde familiefietstocht is de ideale manier om Brussel met de fiets te verkennen. BravoVelo werd vorig jaar boven de doopvont gehouden door de afdeling Brussel-Zuid. De fietszoektocht passeerde toen oa langs de Pianofabriek.
* Op 6 juni gaan we dan weer fietsen met de ‘Ronde van de 11’. Deze bewegwijzerde fietstocht ten voordele van de 11.11.11.-campagne werd uitgestippeld door de Fietsersbond en brengt ons langs enkele mooie plekjes in Brussel. Ook nu staat de Pianofabriek weer op het menu en werkt afdeling Brussel-Zuid mee om de lokale organisatie in goede banen te leiden.

Wil je meedoen aan deze activiteiten, wil je meer info over de fietsersbond of wil je je inzetten als vrijwilliger voor een beter stadsklimaat neem dan zeker contact.

Contact Fietsersbond Brussel
Londenstraat 15
1050 Elsene
02 5026851

Contact afdeling Brussel-Zuid
http://fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com/
fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
of kris.vanhoeck@scarlet.be
of via Fietsersbond Brussel

vrijdag 12 februari 2010

activiteitenoverzicht 2009

Overzicht van activiteiten van Fietsersbond Brussel-Zuid in 2009

4/1 brief aan burgemeester Ukkel ivm fietsenstallingen nav openbaar onderzoek parkeergarages

4/1 brief aan burgmeester Vorst ivm openbaar onderzoek verbreding spoorwegbrug op de Brusselsesteenweg

13/1 brussels fietsplatform

14/1 brief aan Jean-Luc Vanraes, nederlandstalig gemeenteraadslid, over fietsenstallingen in Ukkel

21/1 afdelingsvergadering

30/1 brieven naar Ukkel en Sint-Gillis ivm O.O. parkeren

30/1 e-mail peiling bij de actieve leden voor het opstellen memorandum Brusselse verkiezingen

4/3 melding schakelproblemen brussels-vlaams gewest langs onze kant van de gewestgrenzen

4/3 brieven naar Ukkel en Vorst ivm O.O. parkeren

5/3 brussels fietsplatform

11/3 afdelingsvergadering

18/3 gemeenschapsraad Ten Weyngaert

21/3 poetsactie fietspaden (fbb)

22/3 brieven naar Wiels (fietsparking) en gewest (as Fonsny-Van Volxem)

30/3 gemeenschapsraad Pianofabriek

3-.../4 artikeltjes in Fabriekslawaai, Duden en De Hoorn over werking + fietstocht

22/4 brussels fietsplatform

24/4 deelname aan wake fb-brussel

13/5 afdelingsvergadering in Candelaershuys

25/5 brief naar Vorst ivm O.O. parkeren

6/6 deelname av-fb

8/6 brieven naar ukkel en vorst ivm OO-parkeren

1-30/6 virtuele e-maildiscussie onder de leden over het dragen van een fietshelm

24/6 overlegvergadering met de gemeenschapscentra over de fietszoektocht
28/6 deelname familiale fietstocht van FB-Brussel

1/7 afdelingsvergadering in de Pianofabriek

2/7 advies aan de gemeente vorst over enkele bev-straten

afdelingsvergadering ter voorbereiding van BravoVelo

6/9 BravoVelo

start van de fietsSTARTcursus ism Ten Weyngaert

vergadering Fietsplatform Brussel

gemeentelijke fietscommissie Vorst

18/11 afdelingsvergadering in het Candelaershuys

27/11 deelname aan Kritische Massa van Place-O-Velo 18u Naamse Poort

1/12 vergadering fietsplatform Brussel

4/12 deelname aan verlichtingsactie FB-Brussel

maandag 25 januari 2010

Afdelingsvergadering 20 januari 2010

Afdelingsvergadering Fietsersbond Brussel-Zuid 20 januari 2010 Pianofabriek

aanwezig : Kirsten, Ludo, Alain, Kris VS, Kris Vh (verslag), Ruth (in vertraging)
verontschuldigd : Jutta, Rudi, Gerina, Bart

Vooreerst een hartelijk welkom aan twee nieuwe actieve leden.

1) Evaluatie voorbij activiteiten :

* er was de cursus “fietsen in de openbare ruimte” 19/12. Door een late datumverandering was de opkomst niet geweldig groot, maar cursusleider Roel was toch tevreden.

* Ten Weyngaert orgeniseerde een verenigingenbeurs afgelopen zaterdag. We hadden er een standje. De promotie was echter zeer laat gestart, zodat we zelf ook niet veel investeerden om er actief aan deel te nemen. Kris Vh hoort eens bij Hugo hoe de opkomst was.

2) Komende projecten :

* We beslisten vorige vergadering om BravoVelo in het voorjaar te herhalen, tenzij een andere brusselse afdeling de fakkel voor dit jaar wil overnemen. En Jette wil dat graag !! BravoJette. Ze houden ons op de hoogte.

* De Pianofabriek wil graag deelnemen aan de Ronde van 11, een sponsorfietstocht ten voordelen van 11.11.11 op 6 juni langs 11 gemeenschapscentra. Het volstaat als uit onze regio één GC deelneemt. Wij zouden dan een deel van de route voor onze rekening kunnen nemen e”n de PF zorgt voor randanimatie. Kris Vh hoort bij GC-Wabo hoe ver het ermee staat. Kris VS doet hetzelfde bij 11.11.11 zelf.

3) Stand van Zaken Vorst :

* Er is een nieuwe Ecolo-schepen. Marianne Courtois houdt ermee op. Het zal dus weer even wachten worden op een nieuwe gemeentelijke fietscommissie.

* We willen graag meewerken aan een initiatief van de gemeente om 1 à 2 keer per jaar een ontdekkingsfietstocht voor nieuwkomers in de gemeente te organiseren. Is het zinvol om dit samen met Sint-Gillis te doen ? Komt er ook een aanbod voor wandelaars ? Kris Vh informeert bij Bram Bresseleers.

* Spijtig dat Vorst niet meedoet met Villo. Het is een gemiste kans. Vorst kan nog wel op de kar van de fietsboxen springen. Er kunnen proefboxen voor weinig geld aangevraagd worden.

* Het kan zijn dat er een nieuwe vraag van Vorst aankomt om een subisiedieaanvraag in te dienen. Voor dit jaar hebben we momenteel geen groot project op stapel. Ruth meldt ook dat er wellicht ook veel minder geld is dan vorig jaar. Eventueel kunnen we een fietsaducatieproject in de scholen steunen ? Kirsten hoort eens wat de kosten bij ProVelo zijn (FB is nogal duur).

4) Stand van Zaken Sint-Gillis

* Op de valreep steunden we een vraag van Ecolo en andere verenigingen om bij de gemeente een werkgroep op te richten die de opmaak van het mobiliteitsplan zou begeleiden. Alain hoort eens bij Willem hoever dat staat. Kris Vh diept het memorandum dat we ooit samen met de Gracq maakten, terug op (in bijlage).

* In Sint-Gillis draait Villo wel goed en komt er een proeffietsbox op het Vanmeenenplein.

5) Stand van Zaken Ukkel

* geen nieuws

6) Openbare Onderzoeken :

* Kris Vh blijft verder de gemeentebesturen bestoken bij openbare onderzoeken waar enkel van autoparkeerplaatsen sprake is. Momenteel loopt er een in de Zuidwijk.

* We blijven de OO’s een belangrijk thema vinden. Alain (Sint-Gillis), Kris VS (Vorst) en Gerina (? Ukkel) willen dit verder opvolgen. We hebben hoervoor zeker ook de steun van FB-secretariaat nodig (overlegcommissies zijn overdag) dat daarvoor trouwens subsidie krijgt.

* De Brusselsesteenweg blijft een relatief geslaagde interventie waarbij we zelf ook tussenkwamen. Kris Vh meldt nog wel aan Frederik dat er fietslogo’s ontbreken op het voetpad.

7) Artikels/website

* Kirsten meldt dat Fabriekslawaai vragende partij blijft voor artikeltjes. Er is nog een bericht over Place-O-Velo dat voor het volgend FB-nummer kan dienen. Voor het mei-juni nummer kan de Ronde-van-11 dan aangekondigd worden.

* Ruth meldt dat De Hoorn ook altijd openstaat voor artikels. Momenteel is er geen idee.

* Van TW geen nieuws. Ze brengen ook niet veel achtergrondartikeltjes.

8) financieel verslag

* Rudi kon er helaas niet bij zijn vanavond, maar hij heeft een financieel verslag gemaakt voor FB (zie bijlage).

* Er is momenteel een beetje geld in kas, omdat BravoVelo en de fietsSTARTcursus volledig met subsidie konden bekostigd worden. De lidmaatschapsbijdragen die we nu krijgen van FB, staan dus nog op de rekening.

9) Fietsersbond vzw

* Er is een nieuwe directeur (komt van Ofxam-Solidariteit) die wel een frisse wind lijkt mee te brengen. Hopelijk blijft dat.

* Alain is geïntresseerd om een afdelingszitje in de A.V. in te nemen.

10) Fietsersplatform Brussel

* 23/1 is er actie in het autosalon. Ludo doet graag mee.

* 21/2 wandeling moda shift : geen info

* 3-21/5 Bike experience. Als er iemand uit onze regio meedoet, kan dit eventueel ook aandacht krijgen in een GC-krantje.

* 9/5 autovrije vijfhoek : er hoeft dan niets georganiseerd te worden. Dat is al een volksfeest op zich

* 6/6 de Ronde-van-11 : we doen mee via de PF

* vraag om enkele actiethema’s voor te stellen :
- auto’s die rechtsaf slaan waar fietsers rechtodoor willen
- fietsers die aan verkeerslicht veilig rechtaf kunnen maar moeten wachten
- fietsen door de parken op welbepaalde paden
- fietssluizen die niet gerespecteerd worden

11) varia en nieuwe datum

woensdag 17 maart om 20u in het Candelaershuys