Pagina's

donderdag 22 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst


Vorst - Sint Gillis, 20 november 2018

Open Brief aan de nieuwe coalities in Sint-Gillis en Vorst - Zuid-Brussel

geachte toekomstige burgermeester, geacht toekomstig schepencollege

De bekende Amerikaanse president, John F. Kennedy, zei het al : “Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.”  En er zijn steeds meer inwoners van Sint-Gillis en Vorst die dat plezier ontdekt hebben. Maar het beleid heeft die groeiende populariteit niet of nauwelijks gevolgd. Daarom maken we met de Fietsersbond, Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) en Actiegroep 1060/0 gebruik van de huidige coalitie onderhandelingen om onze prioriteiten voor een fietsvriendelijk beleid op een rij te zetten.

Want fietsen is niet alleen goed voor de mobiliteit (minder file), voor de verkeersveiligheid (hoe meer fietsers, hoe minder dodelijke ongevallen) en voor het milieu (nul uitstoot) maar ook goed voor de lokale economie. Fietsers spenderen per maand méér in winkels en horeca dan automobilisten. Als beleidsmakers dus nieuwe zuurstof willen geven aan bepaalde wijken en handelsstraten die het momenteel moeilijk hebben, kan het een belangrijke stimulans zijn om fietsvriendelijke maatregelen te nemen.

Wat kunnen de gemeentes Sint-Gillis en Vorst doen voor een echt fietsbeleid? Wie regelmatig door onze mooie gemeenten fietst, kan het met eigen ogen zien: er is nauwelijks fietsinfrastructuur, en er zijn bijna geen afgescheiden fietspaden, wat zeker op de grotere wegen geen overbodige luxe is en ouders met kinderen kan aanmoedigen om te (beginnen) fietsen. Meer en betere fietsinfrastructuur leidt tot een meer en kwalitatief betere publieke ruimte. Zeker langs scholen en kinderopvang lijkt ons dat een absolute noodzaak. Onze gemeentes kunnen trouwens een beroep doen op de middelen van het Schoolstratenfonds dat het gewest heeft voorzien.

We verwachten ook een sterkere handhaving van de politiezone Zuid (Sint-Gillis, Vorst, Anderlecht) met meer snelheidscontroles, zodat hardrijders, die heus niet enkel in Schaarbeek rondrijden, aangepakt worden en asociaal gedrag zoals dubbelparkeren, afslaan zonder pinken en portieren openslaan zonder kijken, afneemt. Sint-Gillis is één van de weinige gemeentes in Brussel die volgens de cijfers van VIAS een stijging(!) van de letselongevallen kent, met maar liefst 10% over de voorbije tien jaar. We verwachten ook van de burgemeesters dat ze eindelijk een fietsbrigade opzetten, zoals ook gevraagd in de fietsaudit BYPAD, en die tot tevredenheid van bijvoorbeeld de bewoners in Brussel Stad, kordaat en pro actief ingrijpt en aanspreekbaar is.

De meerderheid van de inwoners van Sint-Gillis en Vorst woont in een appartement, waardoor plaats voor een fiets (of meerdere fietsen) allesbehalve evident is. We zouden dus durven pleiten voor een stevige uit- breiding van de publieke parkingboxen waarbij het design eventueel via een wedstrijd kan uitgeschreven worden om de vele jonge en opkomende artiesten in Sint-Gillis en Vorst, in samenwerking met Cyclo, de kans te geven hun talenten te tonen, zoals de bekende muzikant David Byrne al voor New York deed. Ook in de prijs – 60 euro per jaar voor een fietsplek, terwijl een parkeerkaart 10 euro kost in Sint-Gillis – zou de gemeente de fietsers moeten tegemoetkomen.
Ten laatste en dat is het misschien het belangrijkste, verwachten we een goed geïntegreerde samenwerking tussen Sint-Gillis en Vorst om gemeenschappelijke pijnpunten voor de fiets en straten goed en constructief aan te pakken. Ook met andere naburige gemeentes die ook in onderhandelingen zijn, zoals Brussel-Stad, Ukkel, Elsene, Anderlecht en dergelijke worden best goede fietsafspraken gemaakt, zodat er geïntegreerde netwerken ontstaan en fietsers bij het oversteken van de gemeentegrens niet de chaos moeten ervaren, die ze nu zo vaak moeten ondergaan.
Deze unieke opportuniteit waarbij de bewoners en de gemeentes enkel kunnen winnen, mogen de huidige onderhandelaars niet laten liggen. De afdelingen in Zuid Brussel van de Fietserbond en Gracq, en actiegroep 1060/0 staan alleszins klaar met advies en verwachten op regelmatige tijdstip geconsulteerd te worden. Zowel de verkeersongevallen als de subjectieve onveiligheid die veel fietsers ervaren, verdienen een adequaat antwoord. Zo kunnen we allemaal meer, en met meer plezier, gaan fietsen.

GRACQ, - contact : forest-saintgilles@gracq.org -  0495190840
1060/0 - actiegroep voor 0 verkeersslachtoffers - contact: janpotters36@hotmail.com Fietsersbond Brussel-Zuid, contact: fietsersbondbrusselzuid@gmail.com - 0497 934 716woensdag 3 oktober 2018

Parking sonore 2018

Een video-impressie van onze parking day-actie

https://youtu.be/E_bUDlIti60

Een parkeerplaats kan zoveel meer zijn ...


maandag 3 september 2018

International PARK(ing) Day : parking sonore !!


22 september 2018 is het International PARK(ing) Day, een wereldwijd evenement waarbij burgers een parkeerplaats omtoveren tot een creatieve publieke ruimte : een speelplek voor kinderen, een parkje, een werkplek om je fiets te herstellen, een zonneterras, een tentoonstelling, … 
Wandel op 22 september, de internationale Car Free Day, samen met Fietsersbond Brussel-Zuid en GRACQ Forest-St-Gilles langs verschillende  parkeerplekjes waar muzikanten een kort optreden geven, Parking Sonore.  Om met al dat autolawaai goed van de muziek te kunnen genieten, voorzien we ons van 'luisterschelpen' (uitleg ter plaatse).  

Afspraak op zaterdag 22 september om 14 uur aan de fietsenstalling bij het Rochefortplein in Vorst.

 
Le 22 septembre 2018, “International Parking Day”, un événement mondial pendant lequel des citoyens transforment des places de parking en espaces publics créatifs : un emplacement de jeu pour enfants, un petit parc, un site de réparation de vélos, une terrasse au soleil, un lieu d’exposition ... 

Promenez-vous le 22 septembre, Journée Internationale Sans Voitures, avec le Fietsersbond Brussel-Zuid et le GRACQ (Groupe d’Action des Cyclistes Quotidiens) le long de divers emplacements de parking où des musiciens interviendront : Parking Sonore. Mais pour goûter à la musique malgré le bruit du trafic automobile, nous prévoyons de nous munir de ‘cornets d’écoute’. 

Rendez-vous samedi 22 septembre à 14 h au parking vélo à la place de Rochefort à Forest.
zaterdag 25 augustus 2018

parking sonore - eerste aankondiging

Parking sonore 22 september 2018

21 september 2018 is het International PARK(ing) Day en een dag later International Car Free Day.  Fietsersbond Brussel-Zuid en GRACQ Forest-St-Gilles grijpen deze gelegenheid aan om samen parkeerplaatsen om te toveren tot creatieve publieke ruimte.  We nodigen je uit om langs de grens tussen Vorst en St-Gillis enkele parkeerplekjes te ontdekken waar we samen naar muziek kunnen luisteren: parking sonore.  Om met al dat autolawaai goed van de muziek te kunnen genieten, voorzien we ons van bijzondere 'luisterschelpen' (uitleg ter plaatse).  Afspraak op zaterdag 22 september 2018 om 13u30 (?) aan de fietsenstalling bij het Rochefortplein in Vorst.

(eerste voorlopig campagnebeeld)


donderdag 7 juni 2018

een lid van onze afdeling op de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid

Erica Sprey op Facebook

1030/0 · WOENSDAG 6 JUNI 2018

We vroegen en kregen vijf minuten op de openingssessie van de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid, zodat we met 1030/0,  1060/0, 1000/0 en 1020/0 onze mening konden geven. Hartelijk dank voor Bianca Debaets, die onze vraag inwilligde, hoewel we niet verstopten dat we kritisch zouden zijn. Alle respect voor politici die zichzelf op die manier in vraag durven stellen.
Dit is een licht bijgewerkte versie van de tekst die we gisteren brachten:

Beste dames, heren,

eerwaarde politici, experts en beleidsmakers, jullie zijn de mensen die het verschil kunnen maken. Een substantiëel verschil in een kwestie die ons zeer nauw aan het hart gaat en inmiddels – letterlijk - een zaak van leven op dood is geworden. Dat is reden waarom wij, Brusselse actieve weggebruikers, dit forum opeisen op deze dag waarop u de resultaten presenteert van tien jaar werk rond verkeersveiligheid.

In 2011 stelde de Staten-Generaal rond verkeersveiligheid een lijvig document met aanbevelingen en doelstellingen voor. Werden de verwachtingen waargemaakt? Voor u leek de balans voorzichtig positief, maar voor ons is de maat is vol, meer dan vol. Wij zijn de mensen over wie deze openingssessie ging: de inwoners van deze stad die dag in dag uit ons leven riskeren op de baan. Voetgangers, fietsers, ouders van kinderen die moeten laveren langs de meest onoverzichtelijke, inconsequente en ronduit gevaarlijke verkeersknopen. Als wij al vrezen voor ons eigen leven, hoe kunnen we dan zonder angst onze kinderen naar school brengen? Laat staan hen zelf laten wandelen of fietsen naar school, tussen tramsporen in, langs openslaande deuren, voorbij dieseldampen en laagvliegende wegpiraten? Dat er nog altijd plaatsen bestaan – het Jules De Troozplein hier vlakbij, het Saincteletteplein, het rond punt Louiza, het viaduct van Midi – waar voetgangers en fietsers dagelijks worden getrakteerd op een toxische cocktail van fijnstof en stress? Waar oversteken meer weg heeft van een spelletje Russische roulette? Een paar dagen terug werden op een steenworp van hier twee jongens op de fiets aangereden. Een van beide was een tijdlang in levensgevaar. Vindt u het normaal dat kinderen in deze stad aangeschoten wild zijn?

Na jarenlange frustraties over de verkeerssituatie hebben wij ons verenigd, eerst in Schaarbeek, met het collectief 1030/0, en nu ook in verschillende andere collectieven over heel Brussel. Wij hebben ons verenigd achter een eenvoudig idee: nul doden en zwaargewonden op de baan, niet als ver ideaalbeeld maar als een zeer concreet en haalbaar doel. Dat ideaal delen we met het Gewest Brussel, dat tien jaar geleden Vision Zero adopteerde als officiële politiek. Maar wat is hiervan gerealiseerd?
Volgens de berichten die we hier vandaag eerder hoorden vertoont het aantal doden en zwaargewonden een dalende lijn. Maar trekt u de champagnefles vooral niet open. Uw statistieken liepen tot 2016. In 2017 steeg het aantal doden terug: tussen de 20 en de 30 volgens VIAS. Om nog maar te zwijgen over de ongevallen met voetgangers. Tien jaar terug waren dat er duizend per jaar – bijna drie per dag dus! De vorige Staten-Generaal stelde als doelstelling een halvering van dat cijfer. Waar staan we nu? Nog steeds duizend per jaar. Ongevallen met fietsers vertonen zelfs een stijgende lijn. We hoorden hier eerder dat deze toename gelinkt is aan de toename van het aantal fietsers. Dat kan zo zijn, maar een goede bestuurder had deze groei in fietsers makkelijk kunnen voorzien: andere steden in België en Europa vertoonden eerder al dezelfde evolutie. De goed doordachte en alomvattende infrastructuur om deze fietsers veilig door het verkeer te loodsen had al tien jaar geleden klaar moeten liggen. In steden als Gent, Malmö, Rotterdam – om er maar een paar te noemen – ging een toename van het aantal fietsers samen met een afname van het aantal fietsongevallen. Waarom kan dat hier niet?

Zijn we echt onderweg naar de nul? Op dit tempo duurt het nog decennia, en zo lang willen wij niet wachten.

We hebben de aanbevelingen en doelstellingen van de vorige Staten-Generaal doorgenomen. Die waren goed, maar wat heb je daaraan als ze niet nageleefd worden? In 2000 werd al gesteld dat alle Brusselse gemeentewegen zone 30 zouden moeten worden. Pas in de laatste maanden, bijna twintig jaar later, zijn sommige gemeentes – onder druk van de burgers – overgegaan tot het instellen van een algemene zone 30 of het uitbreiden van de bestaande zone. Sterker nog, het gewest heeft een algemene instelling van de zone 30 onlangs nog weggestemd. De ongevalgevoelige zones, de zogenaamde zwarte punten, gingen aangepakt worden. Wat is daarvan uiteindelijk van terecht gekomen? Zelfs de wetgeving rond het aanleggen van zebrapaden wordt vaak niet nageleefd. Voor elk zebrapad moet vijf meter vrijgehouden worden, om de zichtbaarheid van de voetganger te garanderen. Die regel is de logica zelve. Maar overal in Brussel wordt daar los mee omgesprongen, want vijf meter is een parkeerplaats, de heilige graal waar geen Brusselse burgemeester aan durft te toornen. Dames, heren, er is geen afweging mogelijk tussen een parkeerplaats en een mensenleven. Waar blijven de sancties voor besturen die hun eigen burgers op die manier in gevaar brengen?

Terwijl de rest van Europa zich opmaakt voor de toekomst (heel Parijs zone 30 in 2020!), blijft in Brussel één vervoersmiddel koning. Dat vervoersmiddel is verantwoordelijk voor een buitenproportioneel deel van de problemen in deze stad: luchtvervuiling, eindeloze files, kolonisatie van onze publieke ruimte, kinderen die nauwelijks nog bewegen of zelfstandig op straat durven te spelen, en dan natuurlijk ook de tientallen verkeersdoden en duizenden gewonden. Ook de sociale effecten van deze verkeersdruk zijn enorm. Wij spraken de voorbije weken met kinderen die niet naar de jeugdbeweging mogen omdat ze een gevaarlijk plein over moeten, met jongeren die na zonsondergang binnen blijven vanwege het verkeersgeweld, met ouderen die de straat niet over durven om naar de groentewinkel of moskee te gaan. Voor de actieve weggebruiker, die helaas ook de meest kwetsbare is, wordt in deze stad nauwelijks plaats gemaakt.

De vraag mag dus gesteld worden: wat doen wij hier eigenlijk? Worden wij verondersteld om onze tijd te steken in een document dat een doorslag wordt van het vorige? En om weer lijdzaam toe te zien hoe de helft van de aanbevelingen genegeerd wordt? Wij laten ons alvast niet naar huis sturen met een pretpakket. We komen jullie vragen om niet alleen af te dwingen wat eerder beloofd werd, maar om verder te gaan, veel verder.

Verkeersveiligheid valt niet los te koppelen van de andere uitdagingen waar deze stad voor staat. Veiligheid is één. Een algemene zone 30, acht à tien keer meer snelheidscontroles, een consequent uitgevoerde en leesbare infrastructuur: dat zijn de logische eerste stappen in een politiek van Vision Zero. Leefkwaliteit is twee: De autodruk moet naar beneden, de sense of entitlement waarmee veel chauffeurs zich de weg toe-eigenen moet eruit. Deze stad is ingepalmd door auto’s en dat moet anders. Een netwerk van wandel-, speel- en leefstraten is nodig om deze historisch scheefgetrokken balans terug recht te krijgen.  Daarbij moeten we in de eerste plaats denken aan de meest kwetsbaren: onze kinderen, onze ouderen, mensen met een beperking. Ook – en vooral – zij moeten in staat zijn om zich overal vrij te kunnen bewegen. Onze gezondheid is drie. Het is zinloos om aan verkeersveiligheid te werken zonder de vele doden in acht te nemen die sterven door luchtvervuiling of onze sedentaire levensstijl. In Zweden zijn ze intussen een stap verder dan Vision Zero. Ze spreken nu over Moving Beyond Zero, met nadruk op het zélf bewegen. Wij vragen u om dat voorbeeld te volgen. De meest efficiënte en toekomstgerichte manieren om zich te verplaatsen in een stad zijn de actieve: wandelen, fietsen, en zelfs steppen, rolschaatsen of skaten. Het zijn deze die met alle middelen aangemoedigd en bevorderd moeten worden. Nul doden, nul zwaargewonden, en nooit meer een voetganger of fietser die zich onveilig hoeft te voelen in het verkeer. Dat, en niet minder, moet het concrete resultaat zijn van deze Staten-Generaal.

Erika Sprey

woensdag 6 juni 2018

bezwaarschrift tegen de bouwplannen in de Marais-Wiels


Fietsersbond afdeling Brussel-Zuid
fietsersbondbrusselzuid@gmail.com

Aan het Secretariaat van de Overlegcommissie,

Vorst, maandag 21mei 2018

Betreft : Openbaar Onderzoek – Aanvraag van,Stedenbouw en Milieuvergunningen op de terreinen aan de Van Volxemlaan 366A tot 386.


      
   Eerst en vooral willen we graag onze verontwaardiging uiten met betrekking tot het verloop van het Openbaar Onderzoek.   Het dossier was enkel toegankelijk mits een bezoek aan de dienst Stedenbouw. De onderzoeksperiode begon echter met een feestdag, gevolgd door een sluitingsdag en een weekend. UiteindeP lijk was het dossier dus pas toegankelijk vanaf dag 5 van het onderzoek.   Op de Dienst Stedenbouw was  slechts één enkel exemplaar van het dossier beschikbaar, en dit enkel in het Frans.   Geen enkele van de beP trokken partijen (Gemeente Vorst, JCX Immo) vond het blijkbaar voldoende belangrijk om een digitale versie ter beschikking te stellen, en dit in beide talen van het Brussels Gewest. De Indruk ontstaat dat men niet echt geïnteresseerd is in burgerparticipatie.  
 
Vervolgens willen we de aandacht vestigen op de uitzonderlijke ligging van dit   project : het maakt immers deel uit van de perimeters van een Gebied van Gewestelijk Belang (GGB Nr. 7 – Van Volxem), van een Stadsvernieuwingscontract (SVC “Koningslaan”), van een Duurzaam Wijkcontract (DWC “WielsaandeZenne”), van een Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, én van een “Kwetsbare Zone” volgens Richtlijn 91/271/EEG van de Europese Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.  Voor de inrichting van deze zone had dus een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) moeten worden uitgewerkt, zoals voorgeschreven door Voorschrift 18 van het Gewestelijk Bestemmingsplan inzake de Gebieden van Gewestelijk Belang.  Door de afwezigheid van een BBP in deze belangrijke zone is het belang van een grondige studie van zowel het voorliggende project als van de omliggende context des te belangrijker.
 
 Als groepering van actieve fietsers hebben we deze bouwaanvraag van JCWPImmo vooral vanuit dat oogpunt bekeken.  Voor de meer algemene opmerkingen sluiten we ons aan bij de vragen en opmerkingen van het QuartierWielsWijk-comité.  
 
Merkwaardig en zeer interessant is dat de bouwheer de oude idee van de Bypadstudie opvist en een fietsdoorgang via de Infrabel—tunnel voorstelt naar Divercity (rapport des incendies, p. 119)    Als FB-afdeling steunen we dit voorstel natuurlijk.   Maar wellicht toont dit alleen maar hoe wereldvreemd JCX met het eigen project bezig is zonder veel rekening te houden met de ontwikkelingen in en de effecten op de buurt.  Dit is een algemene opmerking bij de hele bouwaanvraag: er is veel te weinig bestudeerd wat de inplanting van   zo’n project op de hele omgeving teweeg zal brengen.  Vandaar ook het belang om deze aanvraag te kaderen in een BBP en dus een meer algemene visie op de verdere ontwikkeling van die zone.
 
JCX kiest ervoor om zoveel woningen op dat terrein te bouwen.  De eigenheden van de omgeving kunnen dus moeilijk als reden ingeroepen worden om zich niet aan de normen van bv. parkings te moeten houden. 
Door de bouw van 177 parkings nodig voor de 179 woningen overschrijdt LCX IMMO immers de norm van ondoordringbaarmaking van de oppervlakte met 11,87% en dit in een gebied met extreem hoog overstromingsrisico.  Tegelijkertijd waarderen we het reglementair aantal fietsenstallingen voorzien in de gebouwen.   

 Wat zal het effect op de mobiliteitsproblemen in de omgeving zijn ?   Het is nog altijd wachten op een studie voor de heraanleg van het Wielemanskruispunt.   De in- en uitgang van de parking op de Van Volxemlaan vlak bij het kruispunt zal de inrichting van het kruispunt er niet gemakkelijker op maken.  De berekeningen in de effectenstudie gaan uit van slechts enkele wagens die een volledige U-bocht zouden nemen richting centrum bij elk interval van de lichten.  Het zijn echter dergelijke maneuvers die uiterst gevaarlijk zijn voor zachte weggebruikers, zowel fietsers als voetgangers : die maneuvers blokkeren de gewone flow, extra   druk met trams en bussen en maken de onoverzichtelijkheid van het kruispunt Wielemans/Van Volxem nog complexer.  Het lijkt ons dus onverantwoord om alvorens de heraanleg van dat kruispunt (waarbij de opties zeer beperkt zijn) uit te voeren, een bouwaanvraag te honoreren welk de druk op dat kruispunt nogmaals significant zal verhogen.
 
 Het Metropolegebouw is niet in de bouwaanvraag opgenomen.   Wat wordt daar voorzien ?  Ook die activiteiten zullen een belangrijke impact hebben op de mobiliteit in dit klein stukje Vorst.  De bewoning is verminderd ten opzichte van de vorige bouwaanvraag, maar één perceel is niet meer in de plannen opgenomen.   Wat zal daarmee gebeuren ?   Hoeveel impact zal dat nog bijkomend op de mobiliteit hebben ?   
 
En wat met de fietsers op de rijbaan ?  Welke beveiliging van de bestaande voorsorteerstrook is voorzien ?   En de vele voetgangers en zachte weggebruikers die ’s morgens en in de namiddag vanuit de Merodewijk de scholen aan de andere kant van de spoorwegbermen moeten zien te bereiken (De Puzzel en El Hikma) ?    Er wordt van een beveiligde in- en uitrit gesproken, maar de ingang tot de parkeergarage Noord is vlakbij het kruispunt Wielemans gelegen hetgeen een zeer groot risico inhoudt voor alle zachte weggebruikers, en ook voor de bussen van de MIVB.
 
Misschien is de heropening van de spoorwegondergang Orban Luttre toch de oplossing waaraan JCX  denkt ?  In dit geval lijkt het ons nodig dat de bouwheer de nodige stappen onderneemt om deze doorgang alsnog mogelijk te maken alvorens een bouwtoelating voor de blokken kan worden overwogen.
 
Een fietspassage voor de Gewestelijke GFR en fiets-GEN lijkt wel voorzien, maar de fietsers zullen ingesloten zitten tussen hek en berm.   Hier wordt een kans gemist om op de site een draaischijf van toekomstige fietsvoorzieningen mogelijk te maken.  We ondersteunen uiteraard het plan om de nodige ruimte te voorzien voor de inrichting van de gewestelijke fietsroute.  Die route is door Brussel Mobiliteit opgenomen als één van de 15 prioritaire routes, als nummer 5, vanaf Leuven tot Rode/Linkebeek, langs L36 en dan L124, dwars door het centrum, via de Centrale Lanen.  Met de gemeente Vorst heeft BM in het kader van wijkcontract Abdij een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor het stuk tussen Luttrebruglaan en Ukkel Kalevoet.  De opwaardering van deze plannen en de integratie van de site Marais Wiels is dus zeker zinvol.
   
 Er ontbreekt een ruimere visie op wat dit project allemaal in de wijk teweeg zal brengen : nood aan scholen, crèches, bijkomend openbaar vervoer, weginrichtingen, sportinfrastructuur, groene ruimtes enz enz.   De talrijke bouwplannen en nieuwbouwwijken in laag-Vorst vragen om gemeentelijke visie op capaciteit van het openbaar vervoer en zachte mobiliteit, bv door een BBP.  Wij zijn van oordeel dat de gemeente op dit moment onmogelijk een toestemming kan afleveren voor deze bouwaanvraag. Bovendien hypothekeren deze bouwplannen de huidige wijkcontracten in de buurt.
 
Als Fietsersbondafdeling sluiten we ons ten slotte ook aan bij opmerkingen vanuit de wijk dat de buurt nood heeft aan groen en open ruimte, en dat extra bewoning veel meer moet ingeplant worden in een gehele visie op de site : de landmarks Wiels, Brass en Metropole tot hun recht laten komen ; biodiversiteit en open ruimte ; kansen voor zachte mobiliteit ; en betaalbare bewoning voor iedereen.
   
Wij vragen bijgevolg dat de commissie een negatief advies uitspreekt met betrekking tot de voorliggende plannen.  
 
   We wensen gehoord te worden tijdens de overlegcommissie op 12 juni, op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier, en het verslag te ontvangen van de overlegcommissie.   
   
Met vriendelijke groet
 
 
Fietsersbond Brussel-Zuid 

vrijdag 11 mei 2018

activiteiten voor mei-sept 2018

Drie ideeën voor fietsers uit Vorst - St-Gillis - Ukkel ...


1) 20 jaar 'kritische massa' in Brussel


https://www.facebook.com/events/198680524197861/

NL ♦ 🚲 #LetsRideTogether

Elke dag sleurt er zich een slinger van auto's door Brussel in een triestige mars. Wij gaan dit op 26/5 omdraaien naar een feestelijke fietsparade doorheen de straten van Brussel. 

Critical Mass Brussels bestaat 20 jaar, en we willen dit vieren met de eerste Nationale Critical Mass Belgium. Kom naar Brussel en fiets mee! 

♦ 14h samenkomst te Jubelpark!
♦ 15u Critical Mass bike ride start in het Jubelpark
♦ 17u Bike ride finish in ALLEE DU KAAI: muziek, eten en drinken! 

We willen aantonen hoe een stad er kan uitzien, met duurzame mobiliteit, propere lucht en massa's ambiance! Spring allemaal op de fiets in Brussel en vier samen met ons de 20ste verjaardag van Critical Mass Brussels.


2) Vollenbike


Een vaste afspraak intussen op de agenda van de sensibilisering rond het fietsgebruik : VollenBike vindt ook dit jaar elke woensdagnamiddag van de maand mei plaats op het Moricharplein in Sint-Gillis !  Fietslessen voor kinderen (en dit jaar ook voor volwassenen), fietsherstelateliers, …

> beurs voor tweedehandsfietsen op 23 mei
> op 24 mei is er in het cultureel centrum Jacques Franck CinéBike, met kortfilms waarvoor de stroom wordt opgewekt door … fietsen !
> op 30 mei rond 18 uur, een afsluitend spektakelhttps://stgilles.brussels/events/vollenbike/?lang=nl


Elke woensdag van de maand mei (behalve op 30 mei) vanaf 14u worden er op het Sint-Denijsplein in Vorst activiteiten voor kinderen aangeboden.  Op 23 mei duren de feestelijkheden tot de vroege avond, met een voorstelling en de gelegenheid om een hapje te eten.

http://www.vorst.irisnet.be/nl/agenda-nl/3e-editie-van-vollenbike3) parking day ???

PARK(ing) Day / Parkeerplaats wordt park
Op Park(ing) Day worden overal ter wereld parkeerplaatsen voor enkele uren omgevormd tot parkjes om zo de discussie aan te zwengelen over het gebruik van de openbare ruimte.

Het idee is eenvoudig : u kunt een parkeerplaats voor andere zaken huren dan enkel om er uw wagen achter te laten. Zo worden op Park(ing) Day overal ter wereld muntjes in de parkeermeter gestopt om er voor enkele uren een minuscuul openbaar parkje aan te leggen, compleet met graszoden, een bankje en wat groen.
De organisatie is erg los en geïnspireerd op de “openbron-filosofie” : iedereen die in zijn of haar stad iets wil doen, kan naar eigen goeddunken met het idee aan de slag.

“Inmiddels wordt 70 procent van de openbare ruimte toegewezen aan privévervoer”, stelt Inter-Environnement Wallonie (IEW), de initiatiefnemer in België. “Dat verstikt de andere functies van de publieke ruimte en vermindert de levenskwaliteit in de stad aanzienlijk. Vervuiling, geluidshinder en gevaar voor trage weggebruikers zijn het dagelijkse lot van de stedeling.”


https://www.facebook.com/parkingdaysg/