Pagina's

maandag 4 mei 2020

een rechtvaardige herverdeling van de openbare ruimte in coronatijden

Aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen van Vorst en Sint-Gillis

Vooreerst hopen we dat alles goed gaat met u en met uw naasten in deze moeilijke tijden.


Nadat de gewestelijke overheid de gemeenten opriepen om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, kwamen vier lokale burgerinitiatieven samen en werkten onderstaande voorstellen uit.

Sinds de coronamaatregelen is het aantal mensen dat zich met de fiets of te voet verplaatst, sterk toegenomen.  Het is voor ons heel belangrijk om deze evolutie aan te moedigen en een massale overstap naar de auto bij de afbouw van de maatregelen te voorkomen (vanaf vandaag).

Het is tijd voor een rechtvaardige herverdeling van de openbare ruimte en de uitvoering van snelle of tactische ingrepen die de veiligheid van iedereen ten goede komen, ook van kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan.

Daarom stellen wij voor dat de verbeteringen verder worden afgewerkt die u al aangevat heeft en waarvoor wij u alvast hartelijk danken (zie bijlage).

We zijn uiteraard bereid tot nader overleg.

Fietsersbond Brussel-Zuid, Gracq Forest-St-Gilles, 1190/0 en 1060/0

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bonjour très chers membres du Collège des bourgmestres et des échevins des communes de Forest et de Saint-Gilles,
Bonjour très chers membres du conseil communal des communes de Forest et de Saint-Gilles,

Nous espérons avant tout qu’en cette période, tout se passe bien pour vous et pour vos proches.
Ayant entendu l’invitation des autorités régionales adressée aux communes pour créer davantage d’espace pour les piétons et les cyclistes, nos 4 collectifs citoyens (le GRACQ, le Fietsersbond, 1190/0 et 1060/0) se sont réunis pour collecter les propositions développées ici.

Depuis le début du confinement, le nombre de personnes se déplaçant à vélo ou à pied s’est fortement accru. Il nous semble capital d’encourager cet élan et d’éviter un report massif vers la voiture lors du déconfinement (à partir d'aujourd'hui).

L’heure est à une redistribution plus équitable de l’espace public et à la mise en place d’aménagements rapides ou tactiques assurant la sécurité de tou·te·s, y compris des enfants qui souhaiteront rejoindre leur école à vélo ou à pied.

C’est pourquoi nous vous proposons de compléter les aménagements déjà entrepris par vos communes et pour lesquels nous vous remercions déjà grandement.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger à ce propos.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Geen opmerkingen:

Een reactie posten